Přihlášení

Přihlášení

Zapomněl/a jste heslo? Registrace nového uživatele
YogaPoint.cz

III.stupeň Patandžálí – ásány

Milí přátelé jogíni, dostáváme se ke stupni jógy, který je pro nás západoevropany nejzajímavější, respektive nejčastěji užívaný v našem pojetí jógy.

Jógové pozice a relaxační techniky svými dalekosáhlými účinky efektivně využívají všechny psychické i mentální rezervy člověka. Pomáhají mu lépe se přizpůsobovat nejrůznějším životním situacím a možná budoucím generacím připravují cestu ke zdraví.

Co je to zdraví?

Vyvážený stav tělesných prvků a všech anatomických a fyziologických systémů, v němž každá část těla funguje celým svým potenciálem. Všechny složité tělesné systémy musí pracovat hladce a bez poruch, což v normálním životě nebývá obvyklé. Také z mentálního, mravního a duševního hlediska by tělo mělo být zdravé. Vyvrcholením plného zdraví je duchovnost, která posouvá lidské záležitosti do vesmírných souvislostí. Úsilí o dosažení tohoto cíle je hlavním úkolem jógy.

Pataňdžali ve svých jógasútrách uvádí fyzické i psychické překážky, které brzdí pokrok v aktivitách. Patří k nim: nemoc, slabost, pochybnost, nedbalost, nečinnost, smyslovost, život v iluzích, neschopnost postupovat a nestálost v postupu vpřed. Je možné sem přiřadit ještě další psychofyzické poruchy, jako jsou smutek, zoufalství, tělesná slabost a namáhavý dech. Jóga je prostředkem k získání větších schopností potřebných na zvládnutí těchto problémů.

K tomu Pataňdžali přidává tři zásady: tapas, svadhjáju a íšvárapranidhánu. To jsou tři základní principy jógy. Tapas – sebeovládání – zápal. Tapas podněcuje k usilovnému cvičení jógy. Bez něj nejde ničeho dosáhnout. Tento přístup se pak přenáší i do ostatních oblastí našeho života. Dobré zdraví nelze považovat za samozřejmost, musíme o něj pečovat. Jóga nás učí, že ho lze dosáhnout pomocí ásan. A aby bylo pro nás cvičení přínosem, musíme dodržovat tapas.

Ásany – harmonie těla a mysli

Ásany jsou neodmyslitelnou součástí jógy. Nejsou jen fyzickým cvičením, neboť zapojují psychické i fyziologické procesy. Jsou spjaty se všemi stupni jógy. Pramení v etických zásadách a končí v duchovnosti. Jóga využívá tělesná cvičení a kontrolu mysli, aby v pozdějších stádiích tělo i mysl harmonizovaly s duší. Jógové ásany působí na každou jednotlivou buňku a tkáň v těle, pronikají jimi a přivádí je k životu.

Velká rozmanitost pozic umožňuje praktické cvičení, s jehož pomocí získáváme pevné tělo, dobrou funkčnost vnitřních orgánů a bdělou mysl. Každá ásana se vyznačuje svým osobitým významem a tvarem. Pro zaujetí ásan je potřebné přesné natažení svalů a jejich kontrakce, stejně jako i výdrže. Tím se pokožka, svalstvo a svalové struktury přivádějí do souhry s kostrou. Existují polohy a soubory poloh, které mají nejrůznější účinky: stimulující, uklidňující, energizující, vytvářející odolnost, sílu koncentrace, zlepšující spánek, vnitřně uklidňující. To jsou příznivé aspekty ásan.

Polohy ve stoji povzbuzují, polohy v sedu zklidňují, torzní polohy pročišťují, polohy v lehu na zádech přinášejí odpočinek, polohy v lehu na břiše energizují, obrácené polohy rozvíjejí psychickou sílu, rovnovážné polohy navozují pocit lehkosti, záklonové polohy osvěžují a dynamické cvičební sestavy podněcují k aktivitě. Zvláštním uměním je relaxace. Její kvalita závisí na účinnosti poloh, které jí předcházely. Stav mnohých tělesných onemocnění a poruch, dokonce i chronických onemocnění, lze cvičením jógových pozic zlepšit.

Polohy působí na specifické oblasti našeho těla, např. klouby, játra, ledviny, srdce. Pohyb svalů, jejich natažení v polohách současně s polohováním vnitřních orgánů při sestavách obrácených poloh, má velký účinek na jejich funkce. Tělo se okysličuje a naplňuje zdravou krví, zbavuje se nezdravého hromadění a odpočívá. Zvyšuje se odolnost, kapacita plic, zlepšuje se srdeční činnost, svalový tonus, oběhový systém a dýchání. Právě na těchto principech je založena terapeutická jóga.

Jak správně cvičit

Velký důraz je vždy třeba klást na samotné praktické cvičení. Díky němu se totiž mění fyzický i mentální stav cvičence. Jedním z principů jógy je netoužit po ovoci svých činů. To znamená, že cvičit bychom měli jen pro cvičení samotné, bez ohledu na úspěch či neúspěch. Jen takový přístup zaručuje duševní rovnováhu. Cvičení by mělo vždy být systematické, měli bychom začínat jednoduchými polohami.

Pokroku dosáhneme tehdy, když přecházíme k těžším ásanám až po zvládnutí těch jednoduchých. Vnímání ásan se postupně prohlubuje a zdokonaluje se schopnost jejich zaujetí. Základní polohy stále znovu opakujeme, jelikož jsou základem poznání. Cvičení je kumulativní a narůstá. Nejprve se naučíme první soubor poloh a pak přecházíme k druhému. Neustále však opakujeme i první. Cvičení třetího souboru pak samozřejmě opakujeme i s druhým a prvním souborem atd. Zpočátku budeme postupovat rychle, ale později se dostaneme na jakousi stabilizovanou úroveň, kdy se nám pokrok bude zdát již nepatrný.

Záhy tento problém překonáme. Přibližně za dva roky si polohy zafixujme natolik, že se naučíme vnímat a vykonávat pohyby jednotlivých částí těla ve vztahu k vnitřním pocitům. Proto je potřeba nejdříve každou polohu analyzovat a prostudovat ji. Cvičení vyžaduje úsilí a nadšení. Podle Pataňdžaliho je ásana dokonalá tehdy, když ji cvičíme bez námahy. Pozornost je potřeba věnovat i přesnosti cvičení. Zpočátku je poloha zaujata jen přibližně, ale postupem času se zdokonalí. V okamžiku, kdy je poloha dostatečně přesná, neblokuje proud energie.

Buďme józe oddaní

Nakonec je třeba zdůraznit postoj oddanosti ke cvičení. To znamená: dodržovat pravidelnost, mít důvěru v účinnost jógových pozic, mít citlivý, hloubavý přístup a stálou snahu o zdokonalení cvičení. Takový rámec mysli, umocněný disciplínou získanou pravidelným cvičením, nám pomáhá zvládat různé životní výkyvy. Pokrok ve cvičení přináší uspokojení – zlepšuje se nám zdraví, jednotlivé detaily pozic jsou nám jasnější a vnímání poloh se prohlubuje.

Pokud jógu cvičíme s oddaností, je nám jasnější i její duchovní cíl. Výsledky cvičení jsou úměrné času, který mu věnujeme. Někdo cvičí jednou týdně, jiný každý den. Ásany je možné cvičit kdykoliv – ráno máme tělo ztuhlé, ale svěží mysl, večer bývá tělo poddajné, ale mysl je někdy unavená. Cvičení by mělo být radostné a stimulující, abychom objevili možnosti a rozsah ásan. Nesporně nejdůležitější je v pozicích správně dýchat.

Není-li uvedeno jinak, měli bychom dýchat přirozeně plným jógovým dechem. Mezi jednotlivými polohami se můžeme ještě 3x prodýchat pro uklidnění mysli. Pro vylepšení poloh můžeme účinně využívat různé pomůcky, popř. i nábytek. Nejvýhodnější je samozřejmě navštěvovat kurzy, v nichž vás učitel povede. Při cvičení bychom měli mít oči otevřené a ústa zavřená, pokud učitel neřekne jinak.

Upozornění:

Žaludek i střeva by měla být při cvičení prázdná. Po bohatém jídle je třeba počkat i 4 hodiny, po lehčím jídle 2 hodiny.

Nikdy necvičíme na přímém slunci nebo ve studené místnosti.

Neoblékáme si těsný oděv, který zamezuje dýchání, trávení a cirkulaci krve.

V polohách nezadržujeme dech, neboť se tím vytváří napětí. Oči, uši, hrdlo by měly být uvolněné.

Jakákoliv bolest v poloze by měla být jen dočasná, pokud přetrvává, je signálem nesprávného cvičení, nebo jiné tělesné poruchy.

Je dobré si připomenout, že fyzické cvičení ásan je částí na cestě k józe.

 

Komentáře (0)
Andrea Smekalova

24.08.2009 - 12:35

Načíst další

Komentáře

Napište komentář

Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.Partneři
Yogapoint

Chcete se stát partnerem?

Napište nám