Přihlášení

Přihlášení

Zapomněl/a jste heslo? Registrace nového uživatele
YogaPoint.cz

MŠMT AKREDITOVANÝ REKVALIFIKAČNÍ KURZ INSTRUKTOR/INTRUKTORKA JÓGY 210 hod.Kurzy pro instruktory

27.09. - 06.04.2025Pá 8:00 - Ne 17:00

Akreditované studium MŠMT profesní kvalifikace Instruktor jógy s časovou dotací 210 hodin připravuje kvalitní učitele jógy, jež jsou kompetentní vést skupinové a individuální lekce jógy pro všechny věkové kategorie lidí, taktéž pro osoby se zdravotními problémy a specifické skupiny lidí jako jsou děti, těhotné ženy a senioři. Sudium probíhá dle NOVÉHO standardu MŠMT (rok 2023), kdy závěrečnými zkouškami se kvalifikujete na profesi Instruktor/Instruktorka jógy.

Prioritou vzdělávání v naší škole ŠKOLA JÓGY BERKANA je komplexnost, holistický přístup k člověku, zdravé provedení technik jógy, kontraindikace technik jógy, asistence učitele v pozicích a dalších technikách, praxe, praxe a praxe a pokorný přístup k člověku a k józe jako takové. Odborným garantem studia je Eva Berkana, která jako vysokoškolsky vzdělaný zdravotník a zároveň dlouholetý praktikant a učitel jógy se ubírá cestou integrální jógy, tedy neomezování se na jeden proud, jeden styl jógy (např. pouze praxe posturální jóya – praxe ásan). Evina osobní zkušenost s karma jógou, bhakti jógou, džňána jógou, rádža jógou a krija jógou, mantra jógou a kundalini jógou zaručuje přístup integrálního pojetí studia jógy. Eva učí jak dospělé, tak se věnovala dětem a mentálně i tělesně retardovaným dětem, těhotným ženám a lidem se specifickými onemocněními. Obdržíte velký vhled do problematiky zdravotních omezení ve vztahu k jógovým technikám.  Zárukou kvality je Evino studium pod Českým svazem jógy, kde získala vzdělání instruktora jógy v ročním vzdělávacím programu, studium trenérství pod Karlovou Univerzitou a roční studium terapeutické jógy pod Českým svazem jógy a systematická saddhana dle školy Bihárské, praxe kriya jógy (kundalini tantra krije).

Komplexní výuka zahrnuje jak důsledně zdravé provádění ásan, jógových rozcviček, očistných technik, krijí, muder, bandh, využívání modifikací technik, pomůcek aj., ale taktéž spirituální praxi, tedy vyšší jógu. Zažijete techniky, se kterými se často nesetkáte a pochopíte jejich hloubku, kam je v lekcích zařadit a až po jakém tréninku a době je můžete zařazovat.

V čem je naše škola jiná? 

Svým integrálním pojetím jógy neomezující se na pouhou praxi ásan a pozdravů sluncí popř. vinjás.

Pečlivým přístupem ke cvičencům jako k individualním bytostem s vlastní historií a zkušenostmi zohledňující zdravotní stav a psychickou stabilitu/labilitu. Tento přístup jógové praxe je již počínající jógovou terapií.

Obsahuje techniky a přístupy vyšší jógy s předpokladem hlubokých meditací. Osobní praxe (saddhana) vyučujících je pokročilou praxí jógy v integrálním pojetí pod vedením mistrů jógy. Ásana je pouze jen jednou malou součástí praxe.

Individuálním přístupem ke studentům, přátelský a těsný kolektiv, malý počet studentů a velká podpora formou video kurzů, nahrávek, poslechů.

Perfektní přípravou k závěrečným zkouškám, jež probíhají před autorizovanou osobou (garant studia a autorizovaná osoba je tatáž – Eva Berkana).

Studium a zkouška probíhá již dle nového standardu MŠMT, kdy získáváte osvědčení profesní kvalifikace Instruktor/Instruktorka jógy.

Další informace

Instruktoři:
Podmínky rezervace:Rezervační záloha: 13.000 Kč splatná do 7 dnů od závazné přihlášky ke studiu •Doplatek školného ve výši 13.000 Kč do 30. 8. 2024 (výjimečně v září do započetí studia) •Studenti, jež se přihlásí na poslední chvíli v 9/2024 platí úhradu za studium ihned v plné výši. •Ve výjimečných případech lze domluvit platbu formou splátek. •Na tento vzdělávací program není možné uplatnit žádné benefity nebo šeky/poukázky, je však možno využít fondy FKSP a příspěvky zaměstnavatelů. •Lze uplatnit proplacení ÚP, rádi zájemcům vyjdeme vstříc. Kontaktujte nás!
Poznámka k akci:Celé studium je realizováno prezenční formou cca 1x měsíčně v pátky odpoledne a o víkendech od měsíce září po první polovinu dubna. Setkáme se 9x.

Přesný rozpis výuky je zveřejněn na webu:

https://www.skolajogy-berkana.cz/skola-jogy-akreditovany-kurz-instruktor-jogyPartneři
Yogapoint

Chcete se stát partnerem?

Napište nám