Školení restorativní jógy
Přihlášení

Přihlášení

Zapomněl/a jste heslo? Registrace nového uživatele
YogaPoint.cz

Vibrace a naše činy

Každý člověk vysílá vibrace velmi osobitým způsobem, který je vlastní jen jemu. Odpovídají jeho úrovni bytí, temperamentu, sklonům, slabostem, zvláštním schopnostem, zájmům v životě, vnitřním problémům, obvyklému způsobu bytí. Všechny tyto kvality vyjadřují co člověk sám v sobě je- jak tyto tendence či návyky pěstuje – ty ho dělají tím, čím je.
Každý z nás vytváříme určitou práci. Způsob provádění dané práce vytváří další druh vibrací, které nás spojují s okolím. Jak jsme pečliví, soucitní, citliví k potřebám okolí, abychom zbytečně nezpůsobovali těžkosti okolí, lhostejnost atd. to vše bude působit další reakce v řadě a dotýkat se záhadně různých sfér našich životů.
Proto se hledající musí celou dobu učit cítit problémy a potřeby jiných cítících bytostí (ať lidských nebo zvířecích), a musí s nimi soucítit. Všichni muži a ženy v sobě mají určité tendence -příznačné osobní rysy, které způsobují, že vibrujeme velmi zvláštním způsobem. To kolem naší fyzické formy vytváří atmosféru, kterou si nevyhnutelně nosíme stále s sebou, ať jdeme kamkoliv. Domy či prostory kde se nalézáme jsou prosyceny těmito našemi vibracemi, které se mísí s vibracemi lidí, kteří sem přichází a odchází. Jsou prosyceny společnými myšlenkami, způsobem našeho společného bytí v daných prostorách. Je takřka nemožné, aby citlivý aspirant nepoznal, co vyzařuje z blízkosti určitého člověka nebo prostor ve kterých se nachází.
Vezmeme- li v úvahu důležitost všech těchto vjemů, musíme si uvědomit jak je pro nás důležité se věnovat všem našim osobním poznatkům sebe sama a poznávat se skrze sebe-studium, které je nezbytně nutné na naší cestě se zlepšovat. Toto sebe-studium je součástí naší jógové a meditační praxe. Abychom byli citlivějšími k životu nejen svému, ale pochopili, že skrze své vibrace mohu ovlivnit a změnit mnoho dalších životů. A kvalita jejich vibrací zpětnou vazbou dopadá i na mé osobní pocity a vnímání. Je potřeba budovat vnitřní stav přítomnosti a naučit se dávat si pozor co vypouštíme z úst a pátrat, co se skrývá za všemi pohnutkami, že to či ono říkáme, nebo jen mechanicky opakujeme.
Nezbytnou součástí našeho pozorování jsou i objekty naší pozornosti. Na koho či na co se rádi ve svém myšlení obracíme. Co zabírá, či kdo zabírá velkou část našich myšlenek. Jaké vibrace vyzařuje daný člověk, předmět či situace, že tomu má mysl věnuje tolik ze svého času. Jsou vibrace daného člověka či objektu pro můj život povznášející, či mne bude neustálé spojování se s ním uvrhat do temnějších rovin mého bytí. A pak samozřejmě jak o tom člověku či situaci přemýšlím, jen dále zušlechťuje či likviduje mou bytost. Je v tom láska, ušlechtilost, vyšší zájem, nebo negace, zloba, pomluva, pohrdání.
Musíme si pamatovat, že je nelogické abychom doufali, že se pozvedneme k vyšším úrovním bytí a vědomí, když budeme stále udržovat své staré já, které nemá zájem o to se probudit z vnitřního spánku, který je příčinou všeho nedorozumění.
Jistě jsme všichni zažili sekání s bytostí, která vám alespoň na chvilku prozářila všednost dne. Která vás na chvilku ponechá se zamyslet nad sebou samým a chcete být stejní jako ona bytost ve své jednoduché čisté kráse,která se vás skrze vibrace dotýká.
Je vidět jak je nutné a nezbytné abychom chránili svou duchovní činnost před zhoršováním např. s kým se stýkám, komu naslouchám. K tomu slouží právě propojení se svou vnitřní bdělostí a přítomností a spojení se svým bytím, což je jediná cesta jak naslouchat.
Sami se pak jednoho dne můžeme stát právě tou bytostí se kterou se s obdivem a úctou ve svých myšlenkách spojujeme a jejíž vibrace jsou pro nás elixírem.

Hari Om Andreajoga

Komentáře (0)
Andrea Smekalova

03.06.2011 - 11:51

Načíst další

Komentáře

Napište komentář

Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.Partneři
Yogapoint

Chcete se stát partnerem?

Napište nám