Přihlášení

Přihlášení

Zapomněl/a jste heslo? Registrace nového uživatele
YogaPoint.cz

MŠMT akreditované rekvalifikační studium profesní kvalifikace instruktor/instruktorka jógyKurzy pro instruktory

27.09. - 06.04.2025Pá 8:00 - Ne 16:00

Akreditované studium MŠMT profesní kvalifikace Instruktor jógy s časovou dotací 210 hodin připravuje kvalitní učitele jógy, jež jsou kompetentní vést skupinové a individuální lekce jógy pro všechny věkové kategorie lidí, taktéž pro osoby se zdravotními problémy a specifické skupiny lidí jako jsou děti, těhotné ženy a senioři. 

Prioritou vzdělávání v naší škole je komplexnost, holistický přístup k člověku, zdravé provedení technik jógy, kontraindikace technik jógy, asistence učitele v pozicích a dalších technikách, praxe, praxe a praxe a pokorný přístup k člověku a k józe jako takové. Odborným garantem studia je Eva Berkana, která jako vysokoškolsky vzdělaný zdravotník a zároveň dlouholetý praktikant a učitel jógy razí cestu integrální jógy, tedy neomezování se na jeden proud, jeden styl jógy (např. posturální jóga – praxe ásan). Evina osobní zkušenost s karma jógou, bhakti jógou, džňána jógou, rádža jógou a krija jógou, mantra jógou a kundalini jógou zaručuje přístup integrálního pojetí studia jógy. Eva učí jak dospělé, tak se věnovala dětem a mentálně i tělesně retardovaným dětem, těhotným ženám a lidem se specifickými onemocněními. Zárukou kvality je Evino studium pod Českým svazem jógy, kde získala vzdělání instruktora jógy v ročním vzdělávacím programu, studium trenérství pod Karlovou Univerzitou a roční studium terapeutické jógy pod Českým svazem jógy.

Komplexní výuka zahrnuje jak důsledně zdravé provádění ásan, jógových rozcviček, očistných technik, krijí, muder, bandh aj., ale taktéž spirituální praxi, tedy vyšší jógu.

Další informace

Instruktoři:
Podmínky rezervace:Podmínky ke studiu: Věk minimálně 18 let Lékařské potvrzení podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 391/2013 Sb. (§ 7), absence duševních poruch a chorob s medikací Zájem stát se kvalitním učitelem jógy
Poznámka k ceně:Lze uhradit zálohu do 7 dní po podání závazné přihlášky, záloha činní 13.000 Kč. Zbylá část platby ve výši 13.000 Kč.

Celé studium je realizováno primárně prezenční formou (9 víkendových bloků cca 1x měsíčně) a jen menší část je zajištěna formou distanční. Distanční část studia obsahuje předem natočená videa a poslechové nahrávky, které jsou studujícímu k dispozici po celou dobu studia na této webové stránce, kde vstupuje pod heslem. Nahrávky se věnují teoretickým tématům jak z oblasti jógy, tak z obecné části studia jako je anatomie, hygiena sportu, právo, základy marketingu a managementu apod. 

​Prezenční studium:

  • nácvik technik jógy

  • přednášky, diskuze

  • procvičování technik, ale i pedagogiky (výuky, předávání) jógy

  • praxe (studenti si dělají navzájem učitele jógy), důraz je kladen na praxi, na schopnosti umět učit jógu!

Distanční část studia:

  • odborná část – obsahuje předtočená videa  a poslechové nahrávky věnující se teoretickým tématům jógy

  • všeobecná část – obsahuje předtočená videa a poslechové nahrávky věnující se obecným tématům, která se vztahují ke sportuPartneři
Yogapoint

Chcete se stát partnerem?

Napište nám