Přihlášení

Přihlášení

Zapomněl/a jste heslo? Registrace nového uživatele
YogaPoint.cz

Haromonizační techniky

I když celá praxe jógy je zaměřena na nastolení především v oblasti psychiky, existují speciální techniky zaměřené především na harmonizaci duševní oblasti. Dále jsou uvedeny některé postupy, které při správném provádění výrazně přispívají k přiblížení se stavu harmonie.

1. KOSMICKÝ TANEC

Cvičení provádíme ve stoji s mírným roznožením, paže jsou volně podél těla. V této poloze zvolna přenášíme váhu těla z jedné nohy na druhou a zároveň provádíme mírné kývavé pohyby celého těla na pravou a levou stranu. U odlehčené nohy vždy mírně zvedáme patu. Do pohybu vkládáme pouze minimální úsilí a dovolíme, aby se kývání vytvářelo samovolně, podobně jako se kývají stromy ve větru. Cvičení provádíme po dobu jedné až několika minut. Po tuto dobu se zcela oddáme příjemnému a nenásilnému kývavému pohybu. Ukončíme relaxaci v šavásaně (lehu na zádech).

2. ČAKKÍ

Toto cvičení provádíme v sukhásaně, sedu zkřižném, dvojím způsobem. V prvé části provádíme s výdechem mírný úklon celého těla vpravo, s nádechem se vracíme a s výdechem pokračujeme vlevo. Takto rytmicky, velice pomalu, přecházíme z jedné strany na druhou a vytvoříme podmínky k tomu, aby se pohyb vytvářel samovolně, téměř bez jakéhokoliv úsilí. Během cvičení se snažíme na nic nemyslet a plně prociťujeme příjemný, uklidňující pohyb.

Po 1 až 2 minutách přejdeme na druhou část, která představuje předklon k pravému kolenu (stačí náznakově) spolu s výdechem, nádech a návrat do vzpřímené polohy a s výdechem předklon ke kolenu levému (opět postačí náznakově). Tyto pohyby provádím velice jemně, tak, jak bylo popsáno v první části cvičení. Po 1 až 2 minutách ukončíme relaxací v šavásaně.

3. BRAHMA MUDRA

V základní poloze, kterou je virásana (sed na patách) nebo jiný meditační sed, se nejprve uvolníme. Potom provádíme nádech, současně přetácíme hlavu zvolna vpravo a mentálně táhle vyslovujeme hlásku „Á“. S výdechem vracíme hlavu pomalu do původní polohy a hlásku „Á“ vyslovujeme hlasitě. Stejně postupujeme při přetáčení hlavy vlevo, tentokrát však s použitím hlásky „Ě“. Pokračujeme tím, že s nádechem provádíme pomalý záklon, mentálně vyslovujeme hlásku „Ó“ a při návratu s výdechem ji vyslovujeme hlasitě. Nakonec s nádechem provádíme předklon hlavy, mentálně vyslovujeme „M“, s výdechem hlavu pomalu napřímíme a tuto hlásku vyslovujeme hlasitě. Celý postup opakujeme 3x až 7x a během cvičení se koncentrujeme na vibrace, které se vytvářejí v těle při vyslovování uvedených hlásek.

4. ÚKLON VLEVO

Toto cvičení využívá té skutečnosti, že obě poloviny lidského těla nejsou stejně disponovány. Pravá polovina těla je pozitivní, tudíž aktivnější a více činorodá. Oproti tomu strana levá, negativní, inklinuje ke klidu a určité pasivitě. Jestliže se vědomě zaměříme na prociťování levé strany těla, máme k dispozici prostředek k hlubšímu zklidnění.

Cvičení se provádí v pohodlném uvolněném sedu. Hlavu nachýlíme mírně vlevo a levou tvář položíme do dlaně levé ruky. V této poloze zavedeme jemně vědomí do celé levé poloviny těla, uvědomujeme si vnitřní pocity v této oblasti a setrváme takto 1 až 2 minuty. Při správném provádění bychom měli zjistit, že levá polovina těla nám poskytuje hlubší zklidnění a v porovnání s pravou polovinou se jeví jakoby jemnější. Dále si můžeme představit, jako bychom byli celí obsaženi pouze v levé části těla. U této představy, spojené s prociťováním levé poloviny těla, setrváme opět po dobu 1 až 2 minut. Cvičení ukončíme relaxací v poloze dítěte na levém boku nebo v lehu na zádech.

5. HODINOVÉ CIFERNÍKY

V pohodlném uvolněném sedu si asi metr před sebou ve výši ramen představíme dva větší hodinové ciferníky. Předpažíme, natažené prsty pravé ruky přiložíme na dvanáctku pravého pomyslného ciferníku a prsty ruky levé na šestku ciferníku levého. Pomalu začínáme kroužit rukama ve směru hodinových ručiček tak, že pravá ruka směřuje od dvanáctky přes trojku k šestce a levá od šestky přes devítku k dvanáctce. V tomto pomalém pohybu pokračujeme a zároveň postupně zvětšujeme průměr kruhů. Jakmile dojdeme k maximálnímu možnému průměru opisovaných kruhů, setrváme v kroužení po dráze stejného průměru a po chvíli ruce uvolněně spustíme do klína. V průběhu cvičení se koncentrujeme do celých paží a vnímáme jejich příjemný uklidňující pohyb.

Délka cvičení je zhruba 30 až 40 vteřin, nesmíme však dovolit, aby docházelo k pocitu bolesti v oblasti paží. V takovém případě je nutno volit kratší dávku. Při cvičení jsou paže sice natažené, ale jejich svalstvo je uvolněné. Po krátkém uvolnění paží můžeme celé cvičení jednou nebo dvakrát zopakovat.

6. MÁVÁNÍ KŘÍDLY

Základní polohou je uvolněný meditační sed. Ruce spojíme ve výši prsou tak, že prsty pravé a levé ruky navzájem propleteme. Předloktí jsou přibližně ve vodorovné poloze. S nádechem zvedáme lokty pomalu vzhůru a s výdechem spouštíme dolů. S dalším nádechem pokračujeme pohybem vzhůru a dále provádíme tyto plynulé pohyby paží, připomínající mávání křídel ptáka při pomalém letu. Při cvičení se soustředíme na pocity doprovázející pohyby paží. Při nádechu a pohybu vzhůru prociťujeme lehkost a vynášení těla, při pohybu dolů uvolnění. Celkem provedeme asi 10 až 12 uvedených pohybů, uvolníme ruce do klína, hlavu svěsíme na hrudník a přibližně 30 vteřin odpočíváme. Dále celé cvičení včetně uvolnění zopakujeme ještě jednou nebo dvakrát.

7. LUKOSTŘELBA

Základní polohou je stoj s širším roznožením a vytočením špiček nohou do stran. Hlavu otočíme vlevo, levou rukou držíme neviditelný luk a pravou napínáme s nádechem jeho tětivu s vloženým šípem. Během napínání vytváříme poměrně velké napětí v oblasti paží i horní poloviny těla. Po několikavteřinovém napětí, kdy míříme vlevo šikmo vzhůru, vypustíme pomyslný šíp, současně vydechneme, prociťujeme celkové uvolnění a ruce přiblížíme mírně k sobě. Tuto pomyslnou střelbu lukem opakujeme 3x na každou stranu.

Kontraindikace: cvičení není vhodné při chorobách srdce a vysokém krevním tlaku.

8. MAGIE RUKOU

Tato technika se skládá ze dvou částí. Obě provádíme v uvolněném sedu. V prvé fázi pokrčíme paže v loktech, ruce jsou asi 5 cm nad stehny, obráceny dlaněmi vzhůru. Dech je jemný a rovnoměrný. Ruce začneme pomalu zvedat až do úrovně prsou, odstraníme napětí z paží i celého těla a provádíme velice pomalé, rytmické pohyby rukou nahoru a dolů v rozsahu asi 10 cm, dlaně stále směřují vzhůru. Dovolíme, aby pohyb probíhal spontánně v rytmu dechu, s nádechem vždy vzhůru a s výdechem dolů. Soustředíme se do dlaní a po chvíli můžeme získat pocit, jako bychom na dlaních zvedali velice jemnou látku ve formě neviditelného polštářku. Pohyb rukou postupně zpomaluje, až se zcela zastaví. Během cvičení (doprovázeného správnou koncentrací) může docházet k pociťování tepla v oblasti dlaní, které se skrze paže a ramena šíří do oblasti horní poloviny páteře, případně celého hrudníku. Uvedený pohyb provádíme zhruba 1 až 2 minuty. Potom ruce necháme klesnout do klína a krátce uvolníme.

Pokračujeme tak, že paže jsou ve stejné poloze jako v předešlém případě, ruce však uvolníme v zápěstích a volně je svěsíme směrem dolů, hřbety rukou směřují vpřed. V této poloze znovu opakujeme pomalé pohyby nahoru a dolů. Koncentrace na hřbety rukou nám navodí pocit prázdného prostoru. Po chvíli přeneseme vědomí do dlaní, kde můžeme zaznamenat pocity jemného proudění energie. Pohyb zpomalujeme, až dojde ke spontánnímu zastavení. Celková doba je opět 1 až 2 minuty. Následuje uvolnění rukou, které necháme klesnout do klína.

Dále přitiskneme lokty z boku k trupu, dlaně otočíme vzhůru ve výši prsou a pohybujeme rukama pomalu ve vodorovné rovině tak, že se střídavě přibližují a vzdalují od sebe až na 20 až 30 cm. Soustředíme se na pocity tepla a energie v dlaních. Po 7 až 9 pohybech začínáme zrychlovat a zhruba 30 vteřin provádíme rychlé pohyby sem a tam s prociťováním rostoucího tepla v dlaních, případně i v pažích a v oblasti páteře. Pohyb postupně zpomalujeme a nakonec necháme ruce klesnout do klína, hřbet jedné ruky spočívá v dlani druhé, hlavu mírně předkloníme a zůstaneme 2 až 3 minuty v uvolněném sedu s pozorováním pocitů, které cvičení vyvolalo.

Druhá fáze cvičení spočívá v tom, že ruce ve výši prsou otočíme dlaněmi proti sobě. Ruce pomalu přibližujeme a vzdalujeme, koncentrujeme se do dlaní a prostoru mezi dlaněmi. Při zdařilé koncentraci procítíme mezi dlaněmi jemnou tvárnou látku nebo energii, která reaguje na pohyby rukou. Začneme si s touto jemnou látkou hrát tak, že ji stlačujeme, natahujeme, přetáčíme a různě formujeme. Pohyby rukou jsou zcela spontánní a mohou směřovat horizontálně, vertikálně nebo jakýmkoliv jiným směrem. Během cvičení bychom měli procítit hustotu energetického pole v případech, kdy jsou ruce blízko sebe, a určité zředění při větší vzdálenosti rukou. Během cvičení na nic nemyslíme a plně se oddám uvedené hře s uvědoměním se pocitů v rukou. Doba provádění je 2 až 3 minuty. Celé cvičení ukončím stejně jako první fázi.

Komentáře (0)
Margit Slimáková

10.01.2010 - 13:35

Načíst další
Načíst další

Komentáře

Napište komentář

Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.Partneři
Yogapoint

Chcete se stát partnerem?

Napište nám