Přihlášení

Přihlášení

Zapomněl/a jste heslo? Registrace nového uživatele
YogaPoint.cz

Meditace

Slovo meditace je většinou v Evropě chápáno odlišně od významu, který mu přísluší z hlediska jógy. Meditace ve smyslu jógy tedy neznamená přemýšlení nad určitým problémem, jak se běžně chápe, ale představuje v podstatě vyšší stupeň koncentračních technik. Pro koncentrační techniky je charakteristická snaha po udržení mysli v žádoucím stavu a je nutno nastolit, i když velice jemné, ale přesto určité úsilí k tomu, aby se naše myšlenky vracely v případě jejich úniku zpět ke zvolenému předmětu. Meditace oproti tomu představuje stav mysli, kdy k rušivým myšlenkám téměř nedochází, mysl lze označit za ukázněnější, což doprovází hluboký pocit vnitřního uvolnění.

Zvládnutí meditačních technik představuje nesmírný užitek pro mentální oblast. Po fyzické námaze vyhledává člověk automaticky odočinek spojený s klidem těla. Je to přirozený projev rytmického střídání činnosti s klidem. Naše emoční a myšlenková oblast je však často namáhána mnohem výrazněji než složka tělesná, ale přesto nám chybí prostředky a schopnosti k bezprostřednímu navození klidu v těchto oblastech. Vyjma spánku, a ani zde to neplatí zcela jednoznačně, nedovede člověk vědomě zklidnit či zastavit neustálý běh myšlenek a emočních vzruchů. Proto teprve vlastní prožitek hlubokého mentálního uvolnění přináší zkušenost nesmírné blahodárnosti takových stavů pro naše vědomí.

Meditace ovšem neznamená stav mysli, který bychom označili jako tupost, malátnost, polospánek nebo stavy podobné opojení alkoholika či narkomana. Jedná se zde spolu s hlubokým uvolněním také o vystupňování rozlišovací schopnosti a bdělosti našeho vědomí.

Meditační techniky přes jejich nesmírný užitek nelze praktikovat bez přípravy, která spočívá v pečlivém a pravidelném cvičení tělesném i dechovém, ale zejména v pravidelném praktikování technik relaxačních. Teprve ten člověk, který zvládne uvolnění složky tělesné i duševní, může přistoupit k provádění technik koncentračních. Meditace je vlastně koncentrace na kvalitativně vyšším stupni. Proto je nezbytné zvládnout také metody koncentrační jako předpoklad pro úspěšné provádění meditací.

Koncentrační a meditační techniky je nutno praktikovat pod odborným vedením, to znamená ve styku se zkušeným učitelem jógy, který je schopen rozlišit skutečný postup svého svěřence od rozmanitých iluzí a představ, které si často zájemci o vyšší stupně jógy vědomě či nevědomě vytvářejí. Odborné vedení tak zaručuje, že člověk se bude moci orientovat v oblastech, kterým dříve nevěnoval patřičnou pozornost, a pochopit určité jevy, které nastávají při pronikání do podvědomé oblasti v souvislosti s praktikováním mentálních technik.

Meditační techniky se provádějí se stejnou přípravou a ve stejném prostředí jako techniky koncentrační. Každá koncentrační technika zvládnutá na určité úrovni může samovolně přecházet v meditaci. Naproti tomu snaha praktikovat meditační techniky a nezvládnout přitom celkové uvolnění nebo základní soustředění představuje pouze ztrátu času. Dále jsou uvedeny některé postupy, které bývají používány v oblasti meditačních technik.

Zpracováno podle knihy Abeceda jógy

Komentáře (0)
Margit Slimáková

04.01.2010 - 13:44

Načíst další
Načíst další

Komentáře

Napište komentář

Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.Partneři
Yogapoint

Chcete se stát partnerem?

Napište nám