Přihlášení

Přihlášení

Zapomněl/a jste heslo? Registrace nového uživatele
YogaPoint.cz

Původ a historie jógy, 2. část

Od svých počátků v mysticismu až po současnou komplexní vědu, se jóga stala celosvětovým pojmem. Pojďme se podívat, jak k tomu došlo.

Vzhledem k tomu, že se hinduisté příliš nezabývali minulostí, tak máme k dispozici pouze historické záznamy pořízené perskými, čínskými a řeckými učenci. Většina z toho, co víme o historii jógy a hinduistického myšlení, pochází z vyprávění těchto cestovatelů a z tradičních příběhů a legend.

V období od roku 500 př. n. l. a dále docházelo k vzestupu jógy jako alternativy k védskému ritualismu. K velkému rozvoji jógy docházelo v následujících stoletích mimo hinduistickou společnost, v lesních poustevnách a jeskynních klášterech.

Zatímco džinismus zůstal v ústraní z důvodu jeho přísného dodržování zásady nenásilí, tak se buddhismus přehnal přes domovské země hinduismu. Neuvěřitelný vzestup buddhismu a zvyk vést dialektické debaty donutil buddhisty i jogíny, aby sestoupili ze svých mystických výšin. Védské metody rozjímání a studia přestaly uspokojovat vědecké a intelektuální potřeby nové generace. Bylo potřeba vyvinout technický jazyk pro výměnu duchovních a mystických zážitků.

Patanjali (Pataňdžali) a Zlatý věk jógy

Pataňdžali, autor jógasúter, je často mylně nazýván zakladatelem jógy. O tomto legendárním mudrci je známo jen velmi málo. Zatímco tradiční zdroje prohlašují, že měl žít kolem 500 př. n. l., buddhisté a západní učenci inklinují k dataci jógasúter kolem roku 200 n. l. V tomto velkém díle a syntéze Pataňdžali nastiňuje odborné stránky jógové tradice. Jógasútry, které se skládají ze 196 aforismů, jsou základním čtením pro všechny, kteří myslí studium jógy vážně.

/

Vznik hatha jógy a tantra jógy

V průběhu staletí se jóga vyvinula v systém technik, které pracují s myslí, dechem a tělem. Zatímco mudrcové védské tradice měli o tělesnou stránku bytí pramalý zájem, tak nové pokolení mistrů zkoumalo skryté potenciály těla, mapovalo jeho energetické kanály a třídilo tento komplexní mikro svět pro budoucí jogíny. Zrodily se unikátní a vysoce sofistikované cesty tantra jógy a jejích odnoží, hatha jógy a kundalini jógy.

První tisíciletí n. l. přineslo krystalizaci jógových myšlenek a jóga se mohla začít zvát komplexní vědou. Jóga, s jejími počátky v mysticismu, byla nyní plnohodnotnou věda.

Shankara a velká duchovní renesance

Kolem roku 800 n. l. ze své vlasti téměř vymizel buddhismus. Možným důvodem mohlo být velké množství buddhistických mnichů a mnišek, které již nemohlo být uživeno a podporováno ostatními členy společenství. Džinismus byl, vzhledem k přísnosti jeho pravidel, omezen na malé skupiny obyvatel. V tomto prostředí obnovil svou autoritu a sílu rituální bráhmanismus.

Během tohoto duchovního zmatku velký mistr Gaudapada oživil monistické učení upanišad s jeho komentáři k Mándúkjópanišadě. Jeho žák Govinda byl učitelem Shankary. Shankara, velký tantrik, jogín, filozof, básník a mystik, cestoval po zemi a vyzýval k diskusím, které často zuřily několik dní. Konvertoval své oponenty, kteří se stávali asketických stoupenci védantské filozofie, a dominoval duchovnímu životu v Indii. Za svého 32 let trvajícího života zanechal nesmazatelnou stopu Advaitou (monistickou filozofií), a stal se Adi, prvním mezi všemi Archaryas (učiteli).

Shankarovi komentáře k deseti hlavním upanišadám a dalším védským a tantrickým textům mu přinesly status celebrity díky rafinovaným a hlubokým myšlenkám, které obsahují. Vliv Šankary byl tak veliký, že když mluvíme o védské filozofii, máme na mysli jeho Advaita filozofii.

Je třeba poznamenat, že Shankara je považován za skrytého buddhistu. Učenci našli mnoho podobností mezi jeho učením a buddhismem. Jeho tendence zapojovat se do diskusí a reorganizovat hinduistické řeholní řády mohla být inspirována buddhisty. To jen potvrzuje naše dřívější tvrzení, že hinduismus, buddhismus a džinismus se vzájemně ovlivňovaly a výsledkem je krásná, i když složitá, duchovní syntéza.

Temné období

Trvalý pokles vlivu bráhmanismu pokračoval staletí po Shankarově reformaci, ale kolem roku 1600 došlo k úplnému převratu.

Mughalští (někde též mogulští) nájezdníci, noví pánové země, s sebou přinesli své vlastní náboženství: islám. Nový islámští vládci zjistili, že není snadné konvertovat hinduisty, kteří nemají jasně definované náboženství. Na nemuslimy byla proto uvalena neslavně proslulá daň Jaziya. Následovaly konverze k islámu v důsledku politických a ekonomických výhod. Mezitím noví vládci pronásledovali duchovní vůdce a většina u jógové tradice existovala jen v „podzemí“. V této době bylo ztraceno mnoho textů a tradic.

Nový úsvit jógy

Postupný příchod evropských obchodníků a kolonizace Indie Britským impériem přinesly řadu změn, které měly obrovský vliv na tradice jógy. Britové ekonomicky využívali zemi, ale Indie se rovněž stala přístupnou pro mnoho západních vědců a intelektuálů.

Hinduistické duchovní tradice se vrátila z jejího dlouhého vyhnanství a hodnoty védanty a jógy dosáhly mnoha vzdálených břehů. Intelektuálové a spisovatelé, jako Schopenhauer a Hermann Hesse, projevili velký zájem o védantské myšlení a duchovní hodnoty jógy.

Jsme velmi zavázáni mnoha západních vědců, kteří prováděli shromažďování a překládání starověkých sanskrtských a tamilských textů. Je potřeba zmínit alespoň dvě jména pro jejich neocenitelný přínos do knihovny lidstva: Max Mueller a sir John Woodroffe. Sir John Woodroffe, který zpočátku psal pod jménem Arthur Avalon, aby se ochránil před posměchem svých krajanů a pozápadněných Indů, byl později povýšen do šlechtického stavu.

Britská nadvláda nad Indií byla svědkem mnoha mistrů jógy. Hlavními byli: Ramana Maharši, Šrí Rámakršna, Swámí Yukteswar Giri a Anandamayi Maa.

Žák Šrí Rámakršny, Svámí Vivékánanda, byl mostem mezi Východem a Západem. V roce 1893 se Vivékánanda zúčastnil Parlamentu světových náboženství a udělal velký dojem na americkou veřejnost. V následujících letech hojně cestoval a získal mnoho studentů jógy a védanty. Obrovský úspěch Vivékánandy otevřel cestu do světa dalším indickým myslitelům. Mezi nimi byl Paramhansa Jógánanda; jehož “Životopis jogína” se stal klasikou.

Šedesátá léta přivedla generaci hippies a květinové děti při hledání míru do Indie. Návštěva Beatles u Maharishi Mahesh Yogiho jen podnítila tento zájem a Rishikesh se stal hlavním městem hnutí New Age.

Jóga, se skromnými začátky v lesních poustevnách védských dob, se stala celosvětovým pojmem.

Současná jóga

Poslední půl století přineslo nové trendy. Jógu ovlivnilo setkání se západním myšlením a moderní medicínou.

Západním způsobem vzdělaní Indové, kteří se od ní dříve odvraceli, nyní projevují o jógu zájem. A fyzická forma jógy je nabízena jako všelék na všechny neduhy moderního, sedavého způsobu života.

A na Západě se jóga jako tělesná kultura stala kultem.

Tradiční jóga, se svou starobylou historií, se snaží jógu představovat v celostní podobě. Poklad jógy je dán všem a historie nám opakovaně ukázala, že pouhé fyzické rituály nemohou uspokojit duchovní potřeby člověka.

Komentáře (0)
Redakce
Redakce

YogaPoint je jógový rozcestník, jehož záměrem je informovat a inspirovat. Je pro všechny, kteří se zajímají o jógu a s ní spojená témata, bez ohledu na styl, zdatnost, věk a místo. Nejen pro jogíny, ale i pro ty, kteří chtějí s jógou teprve začít.

22.05.2015 - 14:31

Načíst další
Načíst další

Komentáře

Napište komentář

Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.Partneři
Yogapoint

Chcete se stát partnerem?

Napište nám