Školení restorativní jógy
Přihlášení

Přihlášení

Zapomněl/a jste heslo? Registrace nového uživatele
YogaPoint.cz

Jóga jako pomocník při terapii traumatu

2Trauma v našich životech

Každý z nás má ve svém okolí někoho, kdo prošel traumatizující událostí, ať je to dopravní nehoda, přírodní katastrofa, náhlá ztráta blízké osoby, anebo přepadení či sexuální zneužití. Podle řady výzkumů projde traumatickou událostí v průběhu života 61 až 97% populace. Ne u všech se však vyvine posttraumatické stresová porucha – každý se s nadlimitním prožitkem vypořádává jinak.

Celoživotní prevalence posttraumatické stresové poruchy (PTSD) u západní populace je 10-13% u žen a 5-6% u mužů. Na lehkou váhu by se neměly brát další obtíže související s PTSD, ke kterým dochází dlouho po traumatické události, často až po 5 nebo i 15 letech. Přibližně třetina z těch, kteří trpí nebo trpěli PTSD, onemocní depresí, u 15 až 25 % pacientů s PTSD dochází k alkoholismu nebo závislosti na drogách a u nezanedbatelné části osob diagnostikovaných s PTSD se pomalu mění rysy osobnosti a objevuje se antisociální chování a agresivita.

Jak může pomoci jóga?

„Jóga působí na člověka holisticky –  pomáhá nám vnímat se celistvě, kultivuje uvědomění propojenosti těla, mysli a ducha. Trauma-sensitive jóga je pak specifickým přístupem v rámci jógové terapie. Cílí na mechanismy, kterými je trauma drženo v těle, zejména na ty, které se čistě verbálními přístupy v terapii traumatu nedaří zcela zasáhnout. Zlepšuje vztah se sebou samým i se svým tělem a pomáhá vystavět seberegulační dovednosti. Propojí nás s naším tělem tak abychom se v něm opět cítili dobře a bezpečně.“ Říká Šárka Soudková, lektorka trauma-sensitive jógy.  

Výzkum provedený v americkém Justice Resource Institute’s Trauma Center empiricky prokázal, že jóga může sloužit jako účinná doplňková terapie pro osoby s posttraumatickou stresovou poruchou. Studie financovaná Národním institutem pro zdraví, realizovaná v letech 2009 – 2011 ukázala, že Trauma-sensitive jóga redukovala příznaky PTSD na klinicky prokazatelné úrovni – již po deseti lekcích trauma-sensitivní jógy u žen které prošly zkušeností domácího násilí a trpěly chronickou posttraumatickou stresovou poruchou tato diagnóza zmizela u 52% z nich.Snížila se též jejich úzkostnost a tendence k depresím, zlepšila kvalita spánku i celkově života. Další studie dokládají, jak jóga pomáhá válečným veteránům, lidem, kteří byli zanedbáváni či zneužíváni v dětsví, lidem, kteří prožili nějakou katastrofu či nehodu.

1

Zkušenosti z USA i z českého prostředí

Termín trauma-sensitivní jóga (trauma-sensitive yoga) začal používat David Emerson, původně sociální pracovník, nyní učitel jógy a autor knih Overcoming Trauma Through Yoga a Trauma-Sensitive Yoga, in Therapy: Bringing the Body into Treatment, k označení jógy jako doplňkové terapie v klinickém kontextu. Přístup, u jehož zrodu stáli odborníci jako Bessel van der Kolk, pomáhá lidem s traumatickou zkušeností cítit se znovu dobře ve svém těle, odpoutat se od neustálého vracení se k dané události a obnovit zdravou seberegulaci. Vrací klientům pocit živosti, uvolnění a celistvosti, o něž následkem traumatu přišli.

Na soukromé lekce trauma-senitivní jógy jsem začal chodit v období, kdy jsem se vzpamatovával z těžké a nepříjemné životní údálosti.V práci jsem měl navíc mnoho stresu a doma mi to také nevycházelo dle představ. Po čase jsem začal cítit celkové uvolnění těla a hlavně jsem se mohl začít znovu soustředit a užívat života naplno. … ” – Jiří, 43 let, účastník individuálních lekcí trauma-sensitivní jógy, ČR 

Účastnice lekcí trauma-senistive jógy v USA (převážně ženy, které prošly sexuálním zneužíváním) uváděly, že se poté byly vnitřně povzbuzené nahlásit na policii, co se stalo, neboť se cítily silné a stabilní ve svém těle, jiné vypovídaly, že si mohly opět užívat intimní život se svým partnerem, neboť  cítily, že mohou asertivně komunikovat své hranice a jedna z účastnic se radovala, že převzala úpnou kontrolu nad jejími přejídácími orgiemi, neboť díky trauma-sensitive józe získala znovu pozitivní vztah se svým tělem. Ženy, které se kurzu zúčastnily  se shodovaly, že znovu nabyly sebevědomí a pocit vlastní hodnoty, že jim jóga pomohla znovu se naučit důvěřovat sobě i ostatním, dovolila jim rozvinout pocit sounáležitosti s komunitou, pomohla jim naučit se o sebe starat a motivovala je k řešení nepříjemných situací ihned.

3

Další zkušenosti a názor terapeutky

Pro všechny traumatické prožitky je velmi typické odpojení od vlastního těla. Jinak řečeno porucha vazby s tělem, která nám znemožňuje schopnost být v přítomném okamžiku. Důležité je říct, že trauma není těžkým prožitkem z minulosti – trauma je především v těle, tady a teď. Často se pak projevuje v běžném rodinném životě a ve vztazích s ostatními lidmi. Jóga je v terapii traumatu velmi nápomocná. Umožňuje získat zpět spojení s tělem a pocit, že jsem v něm v bezpečí. A tak lze v léčení traumatu použít moudrost těla.“ Říká Kasia Kordylewska, terapeutka a životní navigátorka.

„V průběhu času, vím, že to zní divně, ale vnímala jsem, jako kdyby se má mysl stala propojenější s mými myšlenkami a s tím, co jsem dělala se svým tělem…Jóga mi přinesla strukturu, něco jako místo, kde mohu začít opět stavět, kde se stávám vnímavější. Myslím, že mi přinesla pocit, že se mohu odrazit a začít znovu.“ Shrnuje Pavla.

„Bohužel pro silně traumatizované lidi je často nadlidským výkonem vejít do sálu plného lidí dýchajících a stojících v různých pozicích a jen tak začít cvičit jógu. Prvním krokem právě pro ně může být začít cvičit jógu v bezpečí vlastního pokoje. Proto také mně příjde nápad nabídnout lidem cvičení trauma jógy doma za velmi citlivý. Může to být podpůrný základ cesty, jak si poradit s traumatem. Rozhodně cvičení trauma jógy doporučuji všem mým klientům jako doplňující terapii.“ Doplňuje Kasia Kordylewska.

Série videolekcí Trauma-sensitive jógy

V rámci projektu Jóga z obýváku jsme připravili sérii video lekcí trauma-sensitive jógy zaměřené na ty, kteří prošli vysoko-stresovou zátěží či nějakým traumatem. Lekce jsou v podání zkušené lektorky jógy Šárky Soudkové, která se na tuto jógovou terapii specializuje. V rámci balíčku trauma sensitive jógy jsou k dispozici celkem 4 videa o různé délce. Jedno z nich přináší i sérii cvičení na židli – pro všechny, kterým z jakéhokoli důvodu nevyhovuje sedět na zemi, anebo si chtějí cvičení jógy zpestřit. Lidem, kteří si z finančních důvodů nemohou dovolit videa zakoupit, budou videa poskytnuta zdrama.

“Námi vytvořená série videí postavených na principech trauma-sensitive jógy může být pro někoho citlivou cestou, jak obnovit vnímání sebe sama jako celistvé bytosti plně přítomné tady a teď, prostředkem k ukotvení se ve svém těle, či doplňkem k jiným formám terapie.” Říká Gabriela Ryšková, tvůrkyně projektu Jóga z obýváku

V čem trauma-sensitive jóga může pomoci:

  • Zaměření se na přítomný okamžik
  • Rozvíjení vědomých dovedností
  • Vytváření tolerance k prožívání vjemů
  • Zlepšení vztahu se svým tělem
  • Nacházení svého středu
  • Uzemnění se
  • Posílení  regulace afektů
  • Vnímání sebe sama jako celistvé bytosti
  • Zvyšování sebedůvěry

Je však potřeba mít na paměti, že trauma-sensitive jóga funguje jako doplňková terapie.

Tím spíše pokud praktikujeme sami dle videa, bez přítomnosti zkušeného učitele jógy či facilitátora trauma-sensitivního přístupu. Prostřednictvím technik změřených na vědomé prožívání těla, mezi které trauma sensitivní jóga patří, může docházet k otvírání či uvolňování mnohého, co máme v sobě uložené. Velmi proto doporučujeme mít možnost kontaktovat některého z psychoterapeutů, se kterým můžeme tyto procesy bezpečně procházet a zpracovávat je také na úrovni mysli.

4

O projektu Jóga z obýváku

Rádi bychom představili jógu kreativní, hravou a srozumitelnou formou pro všechny. Kdy se kombinuje kvalitní jógová praxe s dobrým zpracováním videí, fotografiemi, ilustracemi a hudbou. Chtěli bychom, aby zde vznikaly něco jako “jógové pokojíčky”, kde by lektoři přinášeli právě tu “svoji” jógu. A také jejich různá doporučení, meditace, rady a tipy.

Cílem je také informovat lidi o tom, že jóga není jen o fyzickém cvičení, ale také vnáší do našich životů větší smysluplnost a může zvolena jako doplňková terapie při lehčích a také vážnějších psychických problémech.

Doma jsme na stránce: www.jogazobyvaku.cz

Mimo Trauma-sensitive jógu jsou k již dispozici e-kniha Pozdrav slunci, cvičení jin jógy a pilates. Také série 7 ranních rozcviček pro každý den od pondělí do neděle a Hatha jóga – podle prastarého indického učení. Již brzy budou hotová videa těhotenské jógy a mnohá jiná.

 

Komentáře (0)
Redakce
Redakce

YogaPoint je jógový rozcestník, jehož záměrem je informovat a inspirovat. Je pro všechny, kteří se zajímají o jógu a s ní spojená témata, bez ohledu na styl, zdatnost, věk a místo. Nejen pro jogíny, ale i pro ty, kteří chtějí s jógou teprve začít.

28.02.2016 - 16:33

Načíst další
Načíst další

Komentáře

Napište komentář

Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.Partneři
Yogapoint

Chcete se stát partnerem?

Napište nám