Přihlášení

Přihlášení

Zapomněl/a jste heslo? Registrace nového uživatele
YogaPoint.cz

Sahadža jóga

Učení, které spojuje všechny duchovní proudy prostřednictvím poznání sebe sama.

Sahadža jóga je přirozená metoda hromadného probuzení vnitřní spirituální energie, která spí v dolním konci páteře. Na Východě ji nazývají Kundaliní, bez ohledu na jméno je však právě tato síla jádrem a společným jmenovatelem všech hlavních věroučných systémů. Je-li probuzena a pokorně následována, dokonale člověka promění a dovede ke konečnému osvobození.

Slovo „sahadža“ překládáme jako „vrozený“, jóga je „spojení“. Souslovím sahadža jóga odkazujeme na skutečnost, že každý z nás má vrozené právo probuzení Kundaliní, díky němuž lze dosáhnout dokonalého spojení s Božským. To je skutečná jóga, sahasrára mókša.

Po dlouhá tisíciletí nebylo možné Kundaliní probudit, jogíni proto odcházeli do ústraní, aby v silném odříkání nejprve vyčistili
čakry. Teprve potom bylo možné do již vyčištěných čaker Kundaliní vyzdvihnout. Sahadža jóga je zcela převratná v tom, že tento postup obrací. Nejprve je probuzena Kundaliní, která pak sama, spontánně (sahaža), čistí naše čakry a dává do pořádku celou naši bytost. Projde-li Kundaliní korunní čakrou saharárou  nastává jóga, spojení individuálního vědomí s vědomím kosmickým, dochází k seberealizaci, nejvyšší zkušenosti vůbec. To je cílem všech mystických cest, vrcholné spojení Šivy a Šakti.

Sahadža zároveň znamená spontánnost, která bude vždy zpochybňovat jakékoliv snahy o převedení svobodného projevu Božího do nějakého lidem pochopitelného systému. Spontánnost znamená samostatnost a nezávislost na
naší vůli. Kundaliní totiž aktivuje parasympatický nervový systém, který nepodléhá vědomé kontrole a stoupá sama, bez našeho úsilí. Jakékoliv vynaložené úsilí je vždy na překážku. Nejsilnější projevy stoupající Kundaliní jsou ve chvílích, kdy neděláme vůbec nic, kdy se o nic nestaráme, o nic neusilujeme a vůbec nemyslíme.

Bezmyšlenkový stav je označován jako nirvičára  sámadhí, a je prvním ze tří stupňů na cestě seberealizace. Následuje stav bez
pochybností, nirvikalpa sámadhí, a konečně stav realizace Boha. Tento stav je  nejhlubší přirozeností celého stvoření i člověka samého. Celý svět má podstatu  sahadži, protože sahadža je jádrem (svarúpa) všeho; toto jádro je zároveň  nirvánou.

Podobně jako klíčí semínko, je-li dáno do vhodné půdy,  klíčí v člověku energie Kundalíní a probouzí ho k radikální
duchovnosti. Homo sapiens sapiens se mění v homo spiritus. Jde o přirozený živý  proces, který nelze zastavit ani zpochybnit. Je to přírodní zákon podobný zákonu gravitačnímu. Jablko padá ze stromu dolů, Kundaliní stoupá z křížové kosti nahoru a odpoutává ducha ze sevření hmoty.

Sahadža jóga, nazývaná Maha (velká) jóga, představuje evoluční cestu lidského vědomí na vyšší, vibrační úroveň. Tento vývoj probíhá spontánně, děje se sám od sebe. Všechno velké a důležité se děje samo od sebe. Srdce nám tluče samo od sebe, dýchání se děje samo od sebe, reflexní činnosti a metabolické procesy se dějí samy od sebe. Kdybychom tyto tak důmyslné činnosti
chtěli ovládat, pravděpodobně bychom velmi rychle zemřeli. Samo od sebe se tak děje i to nejdůležitější – dosažení jógy. Jediné co se musíme naučit, je nebránit tomu a připravit podmínky pro vzestup, pro růst semínka. Je nutno pochopit, že
je tu nějaká síla, která koná všechnu tuto živoucí práci. Tato síla je odražena v nás jako Kundaliní šakti.

Vnitřní cesta Sahadža jógy vede říší meditace, dobrodružnou krajinou zpátky k naší podstatě, která je věčná a nekonečná jako vesmír. Vzestup Kundaliní je tím nejpříjemnějším okamžikem, plným blaha, ticha a majestátu. Tato jemná sílá proudí tělem jako čerstvý vánek velice subtilní povahy. Vytváří příjemně chladivý vjem uvnitř, stejně jako navenek, hladí nás a chladí, vyživuje zevnitř a rozhání všechno, co je mýtické. Zbyde to, co je. Náš duch, v němž odražen je Bůh. Átmá je bráhma. Jsme zpátky doma.

Všechny programy sahadža jógy jsou vždy zdarma, protože získání seberealizace je vrozeným právem každého člověka.

Více informací o sahadža józe, včetně detailů o kurzech, naleznete na www.nirmala.cz.

Komentáře (0)
Redakce
Redakce

YogaPoint je jógový rozcestník, jehož záměrem je informovat a inspirovat. Je pro všechny, kteří se zajímají o jógu a s ní spojená témata, bez ohledu na styl, zdatnost, věk a místo. Nejen pro jogíny, ale i pro ty, kteří chtějí s jógou teprve začít.

03.10.2009 - 19:15

Načíst další
Načíst další

Komentáře

Napište komentář

Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.Partneři
Yogapoint

Chcete se stát partnerem?

Napište nám