Přihlášení

Přihlášení

Zapomněl/a jste heslo? Registrace nového uživatele
YogaPoint.cz

Pět Tibeťanů: Cvičte jako tibetský mnich

pět_tibeťanů

Pět Tibeťanů je série pěti cviků, které dle tradice pocházejí přímo od tibetských lámů. Cvičit se mají každý den, a tibetští mniši prý s jejich pomocí dosahují věčného zdraví a mládí.

Znáte Pět Tibeťanů? Jak napovídají velká písmena, neptáme se na to, s kolika obyvateli Tibetu jste se ve svém životě setkali. Pět Tibeťanů je série pěti jednoduchých cviků příbuzných józe, jejichž cvičením upevníte své zdraví a podle tradice také dosáhnete věčného mládí.

Co na to potřebujete? Jen odhodlání a zhruba 10 až 20 minut denně, podle toho, jak pokročilým cvičencem jste.

Historie

Pět Tibeťanů má dvě rozdílné historie. Jedna z nich je tradiční, pochází z vyprávění, obsahuje mnoho tajemna a sahá daleko daleko do minulosti. Zároveň ale není ověřená a tak vyvolává mnoho dohadů.

Ta druhá sahá pouze do roku 1939, je doložitelná, ale nevysvětluje původ cviků. Dozvíte z ní se pouze to, jak se z Pěti Tiběťanů stalo cvičení populární v západním světě. Pojďme se podívat nejprve na historii známou, která nás přímou cestou dovede k tradičnímu původu Pěti Tibeťanů. Cviky se poprvé objevily v roce 1939, v knize Američana Petera Keldera nazvané The Eye of Revelation. Kelder v knize tvrdí, a zde se již dostáváme do roviny tradice, že veškeré cvičení pochází z vyprávění vysloužilého důstojníka britské armády, který zde vystupuje pod pseudonymem plukovník Bradford.

Bradford prý objevil během svých cest v Tibetu klášter s mnichy, kteří se těšili neobvyklému zdraví a vitalitě. Rozhodl se proto s nimi žít, a naučil se od nich nejen zdravému stravování (kterému je velká část knihy věnována), ale také jejich cvičení, kterému své neobyčejné zdraví připisovali.

Jde samozřejmě o Pět Tibeťanů. Mniši tuto sérii 5 cviků, které se cvičí v 21 opakováních každý cvik, než se přejde k dalšímu cviku, dle Bradfordova vyprávění provozovali každý den. Počet 21 opakování je přitom velmi důležitý. Cvičit více než 21 opakování totiž škodí čakrám, takže tuto hranici není radno překročit. Nejméně pak od každého cviku mají být cvičena 3 opakování.

Skutečný původ cviků je a asi už navždy zůstane zahalen tajemstvím. Podle některých autorů se vyvinuly z Tibetské jógy. Podle jiných jsou ale dokonce ještě starší, a jejich základem je 2500 let starý tibetský systém Kum nye, který je józe blízce příbuzný.

Zdravotní přínosy Pěti Tibeťanů

Pravidelnému cvičení Tibeťanů je připisováno mnoho léčivých účinků. Některé z nich jsou z vědeckého pohledu těžko uvěřitelné. Třeba tvrzení knihy, že Bradfordovi díky cvičení Pěti Tibeťanů ve velmi pokročilém věku znovu narostly vlasy, a to bez špetky šedi. Jiné efekty cvičení naopak potvrzují i doktoři a medicína.

Následující seznam vyjmenovává léčivé účinky dle Kelderovy knihy:
• detoxifikace organismu
• otevření čaker
• obrácení procesu stárnutí
• klidný spánek
• zlepšení paměti
• zlepšení citového a duševního zdraví
• úleva od bolestí kloubů a artritidy
• zesílení a zvýšená koordinace

Vědečtěji myslící autoři se pak kloní spíše k těmto účinkům:
• navýšení energie a vitality
• snížení stresu
• posílení pocitu pohody a klidu
• jasnější myšlení
• posílení organismu a zvýšení flexibility
• a díky tomu celkové zlepšení kvality života

Který seznam je vašemu uvažování bližší, to samozřejmě necháváme na vás, netroufáme si tuto rozepři rozsoudit. Jisté ale je, že jak první, tradiční, tak druhý, vědecky pojatý seznam obsahují celou řadu pozitivních efektů, které za cvičení Pěti Tibeťanů rozhodně stojí.

Cvičení Pěti Tibeťanů

Jak už bylo řečeno, Pět Tibeťanů obsahuje celkem 5 cviků, které se cvičí postupně v určitém počtu opakování. Počet opakování by měl být mezi 3 a 21, za žádnou cenu by neměl být ani vyšší, ani nižší. Pro osoby se sníženou pohyblivostí, nebo osoby, které byly po delší dobu fyzicky neaktivní, se doporučuje vynechávat čtvrtého a pátého Tibeťana.

Jinak je při cvičení důležité zejména sladění dechu s pohybem. Když tělo zabírá, vždy by měl probíhat nádech, při povolování svalů pak výdech. Cviky také mají zjednodušené varianty pro ty, kdo ty základní z nejrůznějších důvodů cvičit nemohou. Pokud potřebujete, zkušený učitel jógy vám je jistě rád poradí.

1. Tibeťan

Postavte se zpříma a rozpažte s dlaněmi otevřenými dolů. Začněte se otáčet ve směru hodinových ručiček až do rychlosti, kdy ruce budou rotovat odstředivou silou. Každá otáčka se počítá za jedno opakování. Ke konci začněte zpomalovat, abyste po posledním opakování mohli zastavit, aniž by se vám zatočila hlava. Dýchejte pomalu a rovnoměrně.

2. Tibeťan

Lehněte si na podložku s pažemi podél těla. Pomalu zvedejte nohy, dokud nebudou kolmo k podložce (je možné přitáhnout i více, pokud při tom nepokrčíte nohy v kolenou). V horní pozici vydržte jednu až dvě vteřiny a poté nohy pomalu vraťte na podložku. Pokročilejší formou cvičení je současné zvedání nohou a hlavy.

3. Tibeťan

Klekněte si na podložku, prsty u nohou se zapřete o zem. Přitáhněte bradu k hrudníku, pomalu se předkloňte a položte čelo až ke kolenům. V této pozici zatáhněte pupík k páteři (pozice králíka).

Poté se pomalu narovnejte, nejprve hrudník, poté hlavu, pokrčené ruce si položte dlaněmi na vršek hýždí. Následuje záklon tělem a hlavou a opětné narovnání. V tuto chvíli máte za sebou jedno opakování.

Snazší varianta tohoto cviku místo pozice králíka počítá v první fázi pouze s předklonem hlavy a složením brady na prsa.

4. Tibeťan

Čtvrtý cvik bývá považován za fyzicky vůbec nejnáročnější. Sedněte si na podložku, položte ruce vedle hýždí dlaněmi dolů,s prsty směřujícímu ke špičkám nohou. Chodidla dejte od sebe přibližně na šířku boků.

S nádechem zvedněte břicho, došlápněte na plná chodidla. Trup může být buď rovný jako plaňka, nebo mírně prohnutý vzhůru, jako když děláte most. Ruce zůstávají celou dobu natažené, hlavu zakloňte dozadu. V horní poloze krátce vydržte, poté se pomalu vraťte do počátečního sedu. Cestou nahoru nadechujte, cestou dolů následuje výdech, ruce a chodidla vůbec neopouští svou počáteční pozici.

5. Tibeťan

Začněte v poloze podobné kliku, s tím rozdílem, že tělo je prohnuté a hlava mírně zakloněná. Trup se nicméně nedotýká země. S nádechem skloňte hlavu k hrudi a vytrčte zadek co nejvýš vzhůru. Nohy i ruce jsou v této pozici napjaté, mezi nohama a trupem by měl být zhruba pravý úhel. S výdechem se vraťte do základní polohy.

Tento cvik se v opačné sekvenci, tedy pokud začínáte v pozici se zadkem vzhůru a pravým úhlem mezi nohama a tělem, také označuje jako indický klik. jak tento název napovídá, spolu s předchozím Tibeťanem jde o nejtěžší cvičení v celé sekvenci.

Když s Tibeťany začínáte, klidně si nejprve zvolte nižší počet opakování. Vaším cílem by zpočátku mělo být, abyste cvičení dokončili v celé sekvenci pěti cviků (nebo tří, pokud 4. a 5. vynecháváte ze zdravotních důvodů). S přibývajícími zkušenostmi a praxí se nakonec na 21 opakování dostanete, není proto třeba spěchat. Nezpomínejte ale, že Pět Tibeťanů musíte cvičit denně.

 

 

Komentáře (0)
Redakce
Redakce

YogaPoint je jógový rozcestník, jehož záměrem je informovat a inspirovat. Je pro všechny, kteří se zajímají o jógu a s ní spojená témata, bez ohledu na styl, zdatnost, věk a místo. Nejen pro jogíny, ale i pro ty, kteří chtějí s jógou teprve začít.

27.02.2015 - 08:00

Načíst další
Načíst další

Komentáře

Napište komentář

Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.Partneři
Yogapoint

Chcete se stát partnerem?

Napište nám