Školení restorativní jógy
Přihlášení

Přihlášení

Zapomněl/a jste heslo? Registrace nového uživatele
YogaPoint.cz

JUDr. Eduard Tomáš

(1908 – 2002)

„ Nikdy si o sobě nemyslím, že jsem duchovním mistrem. Některý lidem však vyhovuje i můj současný stav duchovnosti, neboť neznají lepší. A tak dělám, co mohu. S pomocí Sil Milosti Boží.”

Eduard Tomáš, který se narodil v polském Přemyšlu českým rodičům, se kterými později žil v několika evropských zemích, je patrně nejznámějším českým mystikem u nás. Po přestěhování se s rodiči do Prahy zde později vystudoval reálné gymnázium a poté Právnickou fakultu.

Během svého života se setkal s několika významnými duchovními učiteli, Františkem Drtikolem a Paul Bruntonem, díky jejichž knihám se mu otevřely dveře do duchovního světa. Jeho duchovní cestu také významně ovlivnila jeho druhá manželka Míla, se kterou společně vychovali syna Miloše. O soužití s ní Eduard Tomáš řekl: „ Dokonalá harmonie je pouze tam, kde je Poznání. Podle starých mistrů je setkání dvou duchovních lidí v manželství zázrak, který se na světě odehraje asi tak jednou za tisíc let.”

Když se na přání bývalého prezidenta Havla zúčastnil vítání Dalajlámy v Praze, šly formality stranou. Sotva ho nejvyšší duchovní hodnostář Tibetu poprvé zahlédl, hned se mu vrhl do náruče. „Líbal mě na tváře jako děcko,” vzpomíná Eduard Tomáš s úsměvem na vřelé objetí, které rád opětoval. „ Jen jsme na sebe mrkli a hned jsme se poznali,” vysvětluje. „ Známe se z Tibetu. Před několika stovkami let jsme tam žili oba.”

Eduard Tomáš přednášel již v šedesátých letech v pražské Unitárii. Jeho dalším veřejným vystoupením však bránila husákovská normalizace a to až do listopadové revoluce roku 1989. Do širšího podvědomí se dostal až díky televiznímu cyklu „ Gen, 100 Čechů dneška”, dvou přednáškových televizních cyklů „Paměti mystika” a „ Cesta uskutečnění”, televizního kurzu asparšajógy v roce 1992, o které sám řekl: „Hlavními aspekty jediného jsoucna jsou existence, vědomí a blaho, dobro, mír a pravda v pozadí všeho stvoření. Dobro, mír a pravda i v pozadí našich lidských myslí. Obyčejný jogín se pokouší realizovat i základnu života celého vesmíru. To je celý rozdíl mezi nimi. Asparšajóga není obdobou různých druhů jóg. Je jejich vrcholem.”

Na sklonku svého života, v letech 2001 a 2002, také uspořádal několik přednášek v pražské Lucerně nazvané – Zkratky duchovní cesty I, Zkratky duchovní cesty II a Nebeská stezka.

„ Vnější zkušenosti jsou pro člověka nutné a užitečné, neboť žijeme ve světě. Nepřivedou ho však k tomu, aby se stal sám sobě světlem, ani k pochopení světa, tím méně vesmíru. K tomu jsou nutné zkušenosti vnitřní. Svět a celý vesmír je ve skutečnosti Absolutnem. To je nestvořené, nezrozené, nepočaté a nesložené a z jeho prázdnoty, živé prázdnoty, pochází všechno, co je stvořeno, počato, složeno a zrozeno. To řekl Buddha. To lze zažít a dokonce i ověřit si to osobní zkušeností. Bude o tom přednáška 21. října v Lucerně. Ptáte-li se, jak lze učinit svět lepším, pak tím, že zlepšíme sami sebe.”

Eduard Tomáš a jeho manželka Míla jsou také autory celé řady knih – Milarepa, Po stopách zlatého věku, Praxe jógové filosofie, Poselství, Metafyzické příběhy, Duha v zrcadle, Paměti mystika I a II, 108 meditací, Cesta uskutečnění, Jóga Velikého symbolu, Umění klidu mysli a mnoha dalších.

„Životopis Míly a Eduarda Tomášových” (Miloš Tomáš, syn):

„Míla a Eduard Tomášovi učili životu v Bohu a s Bohem, v pokoře a lásce vlastním příkladem. Učili svobodě ducha a toleranci, nezakazovali navštěvovat jiné duchovní učitele, nevadilo jim, když někdo z jejich okolí našel zalíbení v jiné skupině u jiného učitele. Nevyvyšovali se, byli pokorní a skromní, i když sami byli velkými duchovními osobnostmi a učiteli.

Učili, že nejvyšší a pravý učitel, je všemohoucí, všudypřítomný Bůh, v souladu s Ježíšovými přikázáními „Království Nebeské je ve vás” a „Hledejte nejprve Království Nebeské a ostatní vám bude přidáno.” Žili podle poznatku všech starých velkých mystiků, totiž že bez pokory (kteráž bývá dávána do protikladu s pýchou) poznat Boha nelze, a je třeba se Bohu zcela odevzdat. Sami se podle toho řídili, a naprosto tím vším žili, a tak (nikoliv zprostředkovaně) učili.”

Komentáře (0)
Redakce
Redakce

YogaPoint je jógový rozcestník, jehož záměrem je informovat a inspirovat. Je pro všechny, kteří se zajímají o jógu a s ní spojená témata, bez ohledu na styl, zdatnost, věk a místo. Nejen pro jogíny, ale i pro ty, kteří chtějí s jógou teprve začít.

13.09.2009 - 13:38

Načíst další
Načíst další

Komentáře

Napište komentář

Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.Partneři
Yogapoint

Chcete se stát partnerem?

Napište nám