Přihlášení

Přihlášení

Zapomněl/a jste heslo? Registrace nového uživatele
YogaPoint.cz

Kundalini jóga a meditace podle Yogi Bhajana aneb jóga, při které si nemusíte dát nohu za krk

Jedním z tajemství vysoké účinnosti KJ podle Yogi Bhajana je, že se vyučuje v původní podobě, přesně tak, jak nám ji předal Yogi Bhajan. Nic se neubírá, nic se nepřidává, nic se nemění. To je vidět i na základní struktuře běžné hodiny, která je v podstatě stejná na celém světě.

Setkáme se v ní s pěti základními prvky: 1) Adi Mantrou*1, 2) krijou, 3) relaxací, 4) meditací a 5) písní May the Longtime Sun*2. Krija je základním stavebním kamenem každé hodiny. Je to ucelený a velice precizní systém, který se skládá z pohybových cvičení, ásan (pozic), dýchání, muder (pozice rukou) a manter (rytmické opakování slabik většinou v gurmuki*3. Prostřednictvím krijí a meditací posilujeme nervový a žlázový systém, zlepšujeme soustředění, redukujeme nežádoucí stres, zvyšujeme intuici a klidníme mysl. Pomocí meditací dále čistíme „odpad“ z podvědomí, který nás, často aniž bychom si toho byli vědomi, blokuje prostřednictvím strachu a dalších emocí vyvstávající z minulosti od toho, abychom se cítili naplnění a spokojení, a tak získáváme nazpět kontrolu nad svým životem. Yogi Bhajan nám za téměř čtyřicet let svého působení na Západě předal tisíce krijí a meditací. Najdeme mezi nimi techniky, které se specificky zaměřují na zlepšení imunity, funkce ledvin a jater, na zbavení se špatných návyků a vnitřního vzteku, na zlepšení komunikace atd. Ať už potřebujeme nebo chceme pracovat na čemkoliv, můžeme si z této pestré palety vybrat přesně to, co se nám hodí.

V roce 2003, když jsem se s Kundaliní jógou podle Yogi Bhajana poprvé setkala, jsem ty techniky potřebovala asi všechny, protože můj život byl jeden velký chaos. Krátce předtím jsem se provdala do Los Angeles a adaptace byla pro mě v té chvíli nepřekonatelným problémem. Nikoho jsem neznala, stýskalo se mi, moje „mladé“ manželství bylo permanentně v krizi a tehdejší práce na recepci byla pro mě, extrémního introverta, hotové peklo. Bylo to těžké období a stres, který jsem zažívala, byl tak intenzivní, že jsem přestala normálně fungovat. Nemohla jsem spát, jíst a dokonce ani dýchat. V jednom takovém zoufalém okamžiku jsem si vzpomněla na jógu a na to, že se v ní učí relaxace a dýchání. To bylo přesně to, co jsem potřebovala. Nikdy nezapomenu na to slunné úterní ráno, kdy jsem poprvé vešla do studia Yoga West. Hned první hodina mě uchvátila. Poprvé po dlouhé době jsem zažila klid a pohodu, poprvé po dlouhé době jsem si byla schopná, byť jen na pár minut, odpočinout. Zachránilo mi to tenkrát duševní zdraví i manželství. A od té doby pak ještě mockrát. Můj život se vlivem KJ začal měnit po všech stránkách.

Na začátku jsem používala hodně jednoduché techniky, které mi přinášely úlevu rychle, jako například dýchání levou nosní dírkou na uklidnění. Tyto techniky jsou velmi praktické v naší uspěchané době, protože po nich můžeme sáhnout kdykoliv a kdekoliv. Zaberou jen pár minut. Vyzkoušejte si to sami. Posaďte se na židli a pravým palcem si ucpěte pravou nosní dírku. Ostatní prsty směřují nahoru jako anténa. Zavřete oči a začněte dlouze a zhluboka dýchat levou nosní dírkou. Po třech minutách se zhluboka nadechněte a vydechněte. Jak se cítíte?

Kromě těchto „rychlých“ technik disponuje KJ řadou jiných, se kterými můžeme pracovat dlouhodobě a dosáhnout jejich prostřednictvím trvalých změn v našich návycích a osobnosti. Nedojde k tomu samozřejmě ze dne na den, je to proces, ale výsledek stojí za to. Nejdůležitější je začít. Ať už se rozhodnete pro krátký pranayam*4, fyzicky náročnější kriju, uklidňující meditaci, nebo všechno dohromady, pokračujte v tom alespoň 40 dní. Tak dlouho trvá vyměnit starý návyk za nový.

Začneme-li se kundaliní józe věnovat pravidelněji, brzy začneme na sobě pozorovat změny. Mysl se zklidní, začne se nám měnit držení těla, začneme věnovat více pozornosti svému jídelníčku. To však nejsou jediné změny, ke kterým dochází. Kundaliní jóga nás totiž ovlivňuje také po stránce duchovní. Tím duchovnem je vlastně hledání sama sebe. Funguje to jako s cibulí: odlupováním vrstvy za vrstvou iluzí o sobě sama se postupně dobereme ke středu, naší podstatě, našemu Sat (pravda) Nam (identita), naší pravé identitě. Staneme se tím, kdo už v hloubi duše dávno jsme. Nebudeme muset nic předstírat, budeme žít v pravdě a ne ve strachu, uvědomíme si to, kde si stojíme a kam vlastně jdeme. Proto se této józe také říká „jóga uvědomování.“ Můj proces uvědomování se projevil tím, že jsem se přestala podceňovat a odsuzovat. Začala jsem se brát takovou, jaká jsem. To vedlo k tomu, že jsem se přestala bát mluvit s lidmi a přestala jsem se bát o něco požádat nebo s něčím nesouhlasit. Teď se většinu času cítím spokojená, klidná, vyrovnaná a zdravá a to je něco, o čem jsem se dříve neodvažovala ani snít. Podle Yogi Bhajana je tento stav naší přirozeností, KAŽDÝ ho může dosáhnout. Možná, že v této chvíli někteří z vás namítnout, že ne každý, protože vy třeba nejste ohební a fyzicky zdatní, abyste mohli dělat jógu. Na to vám řeknu jenom to, že jedním z důvodů, proč se tato jóga tak rychle rozšiřuje po celém světě je právě to, že ji může v určitém rozsahu dělat v podstatě každý. Máte-li nějaké pohybové omezení, můžete tuto jógu dělat třeba vleže nebo v sedu na židli. Pamatuju si, že jedna z mých učitelek nám vyprávěla o studentovi, který všechny cviky musel dělat na židli, protože nebyl schopen sedět na zemi. Řadu cviků samozřejmě nemohl dělat vůbec. Po nějaké době už židli nepotřeboval. Jak je to možné?

Základem všeho je myšlenka. Myšlenky jsou mozkové impulzy, které spouští vyměšování žláz a dávají tělu povely k činnosti. I když nedocílíme dokonalého provedení určité pozice, dokonce i když si jenom představíme, že v dané pozici jsme, začnou naše žlázy pracovat. Jejich výměšky působí na naše orgány a na mozek a tím získáváme až sedmdesátiprocentní užitek z daného cviku. Každý jsme jinde, fyzicky, psychicky i duchovně, ale ať už jsme kdekoliv, vytrváme-li, náš stav se časem zlepší po všech stránkách.

Všechno, co v životě děláme v zájmu hledání sama sebe a toho, co je pro nás důležité a co nám dělá dobře, funguje. Jenomže ne všechno je stejně účinné. Já se v životě načetla spousty knížek a vyzkoušela spoustu věcí, ale o Kundalini musím říct, že mě za pár let posunula mnohem dál na této cestě, než všechno ostatní dohromady za předchozích 28 let. Neříkám, že Kundalini jóga podle Yogi Bhajana je jediná cesta k dosažení harmonie v životě, ale z vlastní zkušenosti a ze zkušeností řady dalších vím, že funguje. Navíc je to jóga, která se dost dobře dělá při všem ostatním, co normální člověk musí zvládnout, tj. chodit do práce, vést firmu, starat se o rodinu, zkrátka žít normálně, bez toho, aby se musel za účelem dosažení této harmonie stáhnout do ústraní a zasvětit svůj život pouze józe.

Na závěr bych chtěla jen dodat, že jste-li naprosto spokojení se sebou i se svým životem a nechcete na nich nic měnit, asi Kundalini jógu nepotřebujete. Sama za sebe můžu říct, že do mého života přišla v pravou chvíli a že jí vděčím, za to, kdo dneska jsem. Věřím, že pro Vás tato efektivní technologie udělá totéž a ještě víc (aniž byste si přitom museli dát nohu za krk).
*Sat Nam*

—————————————————————
⃰ více o Yogi Bhajanovi na http://www.yogibhajan.org

*1 Adi Mantra – Ong Namo Guru Dev Namo – v překladu Klaním se božskému učiteli, kterého mám v sobě. Tato mantra se recituje třikrát na počátku každé hodiny KJ a pomáhá se napojit na naše přirozené vnitřní vedení, naši vlastní vnitřní moudrost. Také nás napojuje na subtilní energii všech učitelů, kteří tuto technologii vytvořili.
*2 May the Longtime Sun shine upon you, all the love surrounds you, and the pure light within you, guide your way on. V překladu: Ať na vás slunce stále svítí a veškerá láska vás obklopuje, a čisté světlo ve vás, ať vás vede na vaší cestě. Touto písní se většinou ukončuje každá hodina KJ. Po ní následuje jedna recitace mantry Sat Nam.
*3 gurmuki – je starobylý indický jazyk, který se vyvinul ze sanskritu. Většina manter a zpěvů používaných v hodinách KJ jsou v tomto jazyce. Je to jazyk, jehož vysoká vibrační frekvence ovlivňuje hypotalamus a hypofýzu, přes které se mění návykové vzorce, osobnosti, posiluje intuice atd.
*4 Pranayam – techniky pracující s dechem a jeho prostřednictvím také s životní energií neboli pranou.

Použité prameny:

Khalsa, Shakti Parwha Kaur: Kundalini yoga. The Flow of Eternal Power. Perigee, USA, 1998. (tato kniha je v současné době autorkou článku překládána do českého jazyka.

———————————————————————–

MEDITACE NA ZBAVENÍ SE KONFLIKTU SE SEBOU
Nejdříve si naladíme na našeho vnitřního učitele tím, že si třikrát řekněme mantru Ong namó guru dév namó (Adi Mantra).
Potom se posaďte do pohodlného tureckého sedu nebo na židli, narovnejte záda a položte si ruce na kolena. Zavřete oči a upřete je do tzv. „třetího oka,“ které se nachází mezi obočími, kousek nad kořenem nosu.
Dejte si ruce do pozice, tak jak to ukazuje obrázek. Ruce budete mít sevřené v pěst a palce budou směřovat nahoru. Pěsti přitiskněte k sobě, aby se dotýkali pěsti i palce. Dlaně pravé a levé ruky jsou obrácené k sobě. Horní část těla musí být narovnaná, nekývejte se při meditaci dopředu a dozadu.
Oči budou upřené na špičku nosu.
Tato mantra nemá žádnou předepsanou mantru, ale můžete si v duchu opakovat mantru SA TA NA MA.
Nadechněte se nosem.
Vydechněte ústy.
Nadechněte se zhluboka a rovnoměrně ústy.
Vydechněte nosem.
Pokračujte opakováním tohoto cyklu po dobu 3 minut.
Na závěr se nadechněte, zvedněte ruce nad hlavu a napněte je. Vydržte v napětí na tři dlouhé a hluboké nádechy a výdechy. Uvolněte se.
Při pravidelném cvičení můžete dobu meditace postupně prodlužovat až do dosažení maximálního času 22 minut.
Nejlepšího výsledku dosáhnete, když budete mantru recitovat denně po dobu 40 dní.
Naším největším nepřítelem jsme my sami. K boji sama se sebou dojde, když sami sebe nepřijímáme. Bráníme svému vlastnímu úspěchu, jenom, abychom porušili stabilitu. To je způsobeném egem: je to jeho pokus se něčeho zmocnit a něco vlastnit v Čase a Prostoru. Toto nepřátelství k sobě nás odvádí od skutečného daru lidského života: schopnosti konfrontovat a zažívat sami sebe ve vztahu k Neznámému Nekonečnu svého Já.
Tato meditace nás zbavuje stavu nepřátelství k sobě a dává nám schopnosti stálého vědomí, které podporuje naše základní já.
Yogi Bhajan.

————————————————————————-

Detailní informace o kundalini józe, kam chodit cvičit a o Tréninku pro učitele najdete na stránce www.kundaliniyoga.blog.cz. Prostřednictvím tohoto blogu ji také můžete přímo kontaktovat, pokud budete mít dotazy. Další zajímavé informace také najdete na stránkách naší kundaliní komunity www.3ho.cz.

 

Komentáře (0)
Redakce
Redakce

YogaPoint je jógový rozcestník, jehož záměrem je informovat a inspirovat. Je pro všechny, kteří se zajímají o jógu a s ní spojená témata, bez ohledu na styl, zdatnost, věk a místo. Nejen pro jogíny, ale i pro ty, kteří chtějí s jógou teprve začít.

18.02.2014 - 13:47

Načíst další
Načíst další

Komentáře

Napište komentář

Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.Partneři
Yogapoint

Chcete se stát partnerem?

Napište nám