Školení restorativní jógy
Přihlášení

Přihlášení

Zapomněl/a jste heslo? Registrace nového uživatele
YogaPoint.cz

Zůstat střízlivý! Ale jak? Jógou?

Situace u nás

Asi Vás nepřekvapí zjištění, že návykové nemoci jsou u nás velký problém. O tom svědčí i následující údaje.

Návykové nemocí v České republice

Závislí na alkoholu… jistě více než 300 tisíc
Závislí na drogách a lécích … asi 60 tisíc
Patologičtí hráči … patrně více než 70 tisíc
Příbuzní výše uvedených… patrně více než 1 milión
Závislí na tabáku… více než 2 milióny.
Lidé, kteří alkohol a drogy užívají škodlivě, i když nejsou závislí: Jejich počet si netroufám odhadnout, ale jistě je jich mnohem více než závislých.
Jak vzniká návyková nemoc?

Zdraví nebo nemoc jsou důsledkem vzájemného působení ochranných činitelů (lze si je představit jako bílé šachové figury) a rizikových činitelů (černé figury). Ochranné a rizikové činitele na sebe navzájem působí. Podobně jako v šachu, jsou i zde důležité jejich kombinace a rozmístění. V prevenci a léčbě je důležité se soustředit na ty činitele, které se dají ovlivnit.

Příklady rizikových činitelů a jak je oslabovat

* Nebezpečná prostředí => Pokud možno se jim vyhnout.
* Nebezpeční lidé => Nejlépe se s nimi nestýkat.
* Nadměrný stres a přepracovanost => Uměřenost a dobrá organizace času.
* Nuda => Dobrá organizace času, dobré zájmy.
* Sebelítost a další rizikové emoce => Pomáhají relaxace, tělesná aktivita, psychoterapie.
* Hlad nebo žízeň => Přijímat dostatek nealkoholických nápojů a pravidelně jíst.
* Rizikový obsah médií => Mediální gramotnost, pečlivě si vybírat.
Příklady ochranných činitelů a jak je posilovat

* Dobrá výchova: Vřelost, vstřícnost, dostatečná kontrola, dohled, dobré duchovní hodnoty.
* Vyhledávat bezpečná prostředí a mít suchý dům, kde nejsou alkohol ani drogy.
* Najít si dobrou společnost, která motivuje ke střízlivosti.
* Dlouhodobé využívat vhodné možnosti ambulantní léčby.
* Dlouhodobě spolupracovat svépomocnou organizací typu Anonymních alkoholiků.
* Vést vyvážený způsob života.
* Najít si bezpečné zájmy, které umožní obnovu sil a usnadní střízlivost.
Jóga v prevenci návykových rizik: možné mechanismy

Odpověď na otázku, jestli je jóga užitečná v prevenci návykových nemocí, není úplně jednoduchá. Podle údajů z odborné literatury, které máme k dispozici, existují především nepřímé důkazy. K nim patří:
* Relativně velmi nízká spotřeba alkoholu, tabáku a drog u lidí, kteří se józe věnují soustavně.
* Řada lidí praktikujících jógu uvádí, že u nich došlo ke snížení spotřeby psychoaktivních látek.
* V józe se využívají postupy, které se v prevenci považují za účinné – např. přiměřená tělesná aktivita, relaxace, klidné břišní dýchání s prodlouženým výdechem atd. To pak souvisí s lepším zvládáním stresu a negativních emocí.
* Existují také doklady o užitečnosti duchovnosti (spirituality).
* Praktikování jógy často vede ke zkvalitnění sítě vztahů. Přátelé, které člověk potká při cvičení jógy, žijí většinou zdravěji než běžná populace.
* Dochází k ozdravění životního stylu.
* Lze tak zlepšit zdravotní stav, mírnit drobné obtíže a kompenzovat sedavý způsob života.
* Jóga je dostupná i pro lidí se zdravotními omezeními a lze ji přizpůsobovat individuálním potřebám.
* V prevenci a léčbě jsou užitečný také prvek sebeuvědomování (mindfulness), zdravý nadhled, využívání imaginace a autosugesce.
* Jasnou výhodnou jógy je také je nenáročnost na vybavení, prostor a finanční výdaje.
Problémy, které s sebou využívání jógy v prevenci a léčbě přináší

Jakkoliv je jóga v prevenci a léčbě užitečná, při jejím využívání mohou nastat i problémy:
* Jóga samozřejmě vyžaduje aktivní praktikování po delší dobu. Zdaleka ne každý k tomu bývá ochoten.
* Problémem mohou být předsudky, zábrany a neinformovanost na straně jednotlivce, jeho rodiny nebo širších společenských struktur a skupin.
* Jestliže někdo pojímá jógu jako soupeřivou sportovní disciplínu, sotva z ní může mít plný prospěch. Naopak se zvyšuje riziko úrazu, i když je jóga v porovnání se sporty relativně velmi bezpečná.
Možná řešení

Zvýšit zajímavost cvičení: Kromě obvyklých standardních cvičení bývá vhodné zařadit i nové prvky, příběhy, smích, hravost atd. To je důležité zvláště u dětí, jejichž schopnost soustředění je nižší.
Nabízet praktiky, jejich příznivý účinek lze pociťovat rychle. Příkladem může být jóga nidra, po jejímž skončení se cítí většina praktikujících uvolněná a osvěžena.
Cvičení a jejich účinek vysvětlit cvičícímu a pokud možno i jeho okolí. Spolupráce s okolím je důležitá zvláště u dětí a dospívajících, kde pravidelné cvičení doma předpokládá souhlas rodičů.
Časové a fyzické nároky cvičení by měly být přiměřené tělesným i duševním možnostem cvičícího. Nedostatek času je ovšem pojem relativní. Např. průměrný Čech starší 15 let se díval v říjnu 2010 denně 3 hodiny a 20 minut na televizi. I když se asi necivěl celou tuto dobu na obrazovku s vytřeštěnými očima, ale měl televizi jen puštěnou, stejně je to hodně. Stačilo by méně televize a více cvičení.
Podpůrná skupina: Motivaci ke cvičení a příjemný pocit z něj se často zesiluje ve skupině cvičících. Docházet někam na cvičení je tedy velmi užitečné, samostatné domácí cvičení je ale také důležité.
Souhrn a závěr

Návykové nemoci představují v České republice velký problém. Tyto nemoci vznikají v důsledku vzájemného působení rizikových a ochranných činitelů na mnoha rovinách. Existují poměrně přesvědčivé doklady o užitečnosti jógy v prevenci a léčbě, i když se většinou jedná o doklady nepřímé. Využívání jógy není ovšem vždy snadné. V závěru textu se zabýváme tím, jak lze případné komplikace překonat.
Literatura

Nešpor K, Prokeš B. Pohybová cvičení a jóga v prevenci a léčbě závislostí. Čas. Lék. čes. 2005; 144(1):53-55. Nešpor K. Pain management and yoga. International Journal of Psychosomatics. 1991; 38:76-81. Nešpor K. Yoga in addicted people – critical problem of compliance. J. Res. Educ. Indian Med. 2007; 13(1):17-26.
Poznámka

Uvedené materiály jsou volně ke stažení z www.drnespor.eu, tam jsou také k dispozici svépomocné materiály pro lidi závislé na alkoholu, drogách, patologické hráče a pro kuřáky.

Komentáře (0)
Redakce
Redakce

YogaPoint je jógový rozcestník, jehož záměrem je informovat a inspirovat. Je pro všechny, kteří se zajímají o jógu a s ní spojená témata, bez ohledu na styl, zdatnost, věk a místo. Nejen pro jogíny, ale i pro ty, kteří chtějí s jógou teprve začít.

22.11.2010 - 10:51

Načíst další
Načíst další

Komentáře

Napište komentář

Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.Partneři
Yogapoint

Chcete se stát partnerem?

Napište nám