Školení restorativní jógy
Přihlášení

Přihlášení

Zapomněl/a jste heslo? Registrace nového uživatele
YogaPoint.cz

Pět typů energie

Některé z nejnovějších vědeckých teorií nám umožňují pochopit prastaré formule, na kterých je feng shui založeno. Všeobecně se uznává, že všechno ve vesmíru vibruje. Všechny naše smysly a vše, s čím se setkáváme, je uvedeno v soulad s jistými frekvencemi, které s námi pozitivně nebo negativně reagují. Všichni známe zvukové a elektromagnetické vln, díky nimž se šíří rozhlasový a televizní signál. Barvy, tvary, potrava, povětrnostní podmínky – to vše nás pozitivně nebo negativně ovlivňuje na vibrační hladině a my na to opět reagujeme různými, ale přesto předvídatelnými způsoby podle svých individuálních vlastností.

Pojetí prvků existuje po celém světě. Číňané rozlišují pět prvků, které vznikají ze souhry energií jin a jang a které symbolizují různé projevy tchi. Představují klasifikační systém pro všechno ve vesmíru včetně lidí.

V ideálním případě by měla existovat mezi všemi prvky rovnováha – kdy jeden převládá nebo chybí, nastanou obtíže. Interpretace a vyvážení prvků hraje ve feng shuk hlavní roli. Prvky se pohybují předem daným způsobem, zobrazovaným jako cyklus, ve kterém se všechny vzájemně posilují. Dobře si to zapamatujme, podíváme-li se na cyklus následujícím způsobem: voda umožňuje růst dřevu, dřevo umožňuje hořet ohni. Výsledkem je popel neboli země, v níž se tvoří kov, který se v tekuté formě podobá vodě. Další cyklus napovídá, jak se prvky vzájemně k sobě mají. Lze si to zapamatovat následovně: voda hasí oheň, a naopak je pohlcována zemí, kterou zbavuje energie dřeva ve formě stromů, jež lze zničit nástroji z kovu.

PĚT PRVKŮ

Dřevo – charakteristika: Symbolizuje jaro, růst a život rostlin. Ve formě jin je poddajné a pružné, ve formě jang je pevné jako dub. Pozitivně se používá jako hůl, negativně se používá jako oštěp. Bambus je v Číně uctíván, protože se dokáže ohýbat ve větru, a přesto ho lze použít jako lešení. Pohlíží-li se na dřevo jako na strom, je jeho energie výbušná, výživná a všestranná.

Dřevo – povahové rysy: Lidé ve znamení dřeva jsou společensky angažovaní a energičtí. Jsou to lidé s bystrým rozumem, jejich otevřená povaha jim získává podporu. Raději se oddávají představám, než se upínají k plánům. Pozitivní hledisko – mají vztah k umění a úkoly vykonávají s nadšením. Negativní hledisko – bývají netrpěliví a rozzlobení, často nedokončí úkoly, které začali.

Dřevo – asociace: stromy a rostliny, dřevěný nábytek, papír, zelená barva, sloupy, podlaha, obrazy krajinek.

Oheň – charakteristika: Symbolizuje léto, oheň a horko. Může přinášet světlo, teplo a štěstí, nebo může vybuchnout, explodovat a s velkou silou ničit. Pozitivně zastupuje čest a spravedlnost, negativně agresi a válku.

Oheň – povahové rysy: Lidé ve znamení ohně jsou vůdci a vyžadují činnost. Inspirují ostatní k následování, často je však přivedou do potíží, protože nemají rádi pravidla a nevidí důsledky. Pozitivní hledisko – jsou novátorští, vtipní a vášniví. Negativní hledisko – jsou netrpěliví, využívají druhé a málo přemýšlejí o svých pocitech.

Oheň – asociace: symboly slunce, svíčky, světla a lampy, trojúhelníky, červená barva, umělé materiály, obrazy slunce nebo ohně.

Země – charakteristika: Symbolizuje životní prostředí, které umožňuje růst semen, z nichž vše živé pochází a k nimž se vrací. Vyživuje a podporuje všechny ostatní prvky a vzájemně s nimi působí. Pozitivně označuje spravedlnost, moudrost a instinkt, negativně může dusit nebo představovat nervové předjímání neexistujících problémů.

Země – povahové rysy: Lidé ve znamení země posilují ostatní a jsou loajální. Protože jsou praktičtí a vytrvalí, jsou pevnou záštitou v krizích. Na nic nespěchají, ale jejich podpora je trvalá. Jsou trpěliví a vyrovnaní, mají vnitřní sílu. Pozitivní hledisko – lidé ve znamení země jsou loajální, spolehliví a trpěliví. Negativní hledisko – jsou posedlí a mají sklony k hnidopišství.

Země – asociace: hlína, cihly a terakota, cement a kámen, čtverce, žlutá, oranžová a hnědá barva.

Kov – charakteristika: Symbolizuje podzim a sílu. Jeho povaha představuje pevnost a schopnost obsahovat předměty. Na druhé straně je kov také vodič. Pozitivně představuje komunikaci, skvělé nápady a spravedlnost. Negativně může naznačovat destrukci, nebezpečí a smutek. Kov může být krásným a vzácným zbožím, nebo čepelí zbraně.

Kov – povahové rysy: Lidé ve znamení kovu jsou dogmatičtí a rozhodní. Cílevědomě jdou za svými ctižádostivými cíli. Jsou to dobří organizátoři, jsou samostatní a šťastní sami se sebou. Víra v jejich vlastní schopnosti je nutí ke strnulosti, i když jim svědčí změna. Jsou vážní a pomoc nepřijímají snadno. Pozitivní hledisko – jsou to silní, intuitivní a zajímaví lidé. Negativní hledisko – jsou neoblomní, melancholičtí a vážní.

Kov – asociace: všechny kovy, kulaté tvary, kupole, kovové předměty, dveře a schody přede dveřmi, kuchyňské nádobí, bílá, šedá, stříbrná a zlatá barva, mince, hodiny.

Voda – charakteristika: Symbolizuje zimu a samotnou vodu, jemný déšť nebo bouřku. Připomíná vnitřní já, umění a krásu. Dotýká se všeho. Pozitivně s porozuměním vyživuje a posiluje. Negativně může opotřebovat a vyčerpat. Ve spojitosti s emocemi může naznačovat strach, nervozitu a stres.

Voda – povahové rysy: Lidé ve znamení vody dobře komunikují. Jsou diplomatičtí a přesvědčiví. Jsou citliví na nálady ostatních a naslouchají jim. Jsou intuitivní a bývají skvělými vyjednavači. Jsou flexibilní a přizpůsobiví, pohlížejí na věci holisticky. Pozitivní hledisko – lidé ve znamení vody mají vztah k umění, jsou společenští a soucitní. Negativní hledisko – lidé ve znamení vody jsou citliví, těkaví a neodbytní.

Voda – asociace: řeky, potoky a jezera, modrá a černá barva, zrcadla a sklo, klikaté vzory, fontány a jezírka, rybníky, obrazy s vodou.

Zdroj Praktická encyklopedie Feng shui

Komentáře (0)
Redakce
Redakce

YogaPoint je jógový rozcestník, jehož záměrem je informovat a inspirovat. Je pro všechny, kteří se zajímají o jógu a s ní spojená témata, bez ohledu na styl, zdatnost, věk a místo. Nejen pro jogíny, ale i pro ty, kteří chtějí s jógou teprve začít.

02.02.2010 - 13:33

Načíst další
Načíst další

Komentáře

Napište komentář

Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.Partneři
Yogapoint

Chcete se stát partnerem?

Napište nám