Přihlášení

Přihlášení

Zapomněl/a jste heslo? Registrace nového uživatele
YogaPoint.cz

Feng shui, aneb pořádek nejen v šuplíku

Feng shui je pojem, se kterým se můžeme setkávat stále častěji. Je to zejména díky knihám, které jsou vyšperkovány fotografiemi vkusně upravených bytů, kanceláří i zahrad. Lákají nás tak vztáhnout po nich ruku, začíst se, koupit a … nechat v sobě spustit to malé dobrodružství objevování zcela nových vztahů a způsobů myšlení.

Feng shui je hodně staré učení, založené na principech vzájemného vztahu mezi jinem a jangem. Je to učení založené na taoismu, což není náboženství, ale filozofie. Mapuje chod Univerza a pomocí archetypů nás učí, jak se v něm orientovat, abychom byli zdrávi a spokojeni. Zabývá se hledáním harmonie ve vztahu k prostoru a času, který obýváme.

Pomocí stejných principů a vztahů pracují i další “odvětví”, jako je tradiční čínská medicína, akupunktura, čínská astrologie, asijská cvičení aikido, kung fu, tai-či, meditační, dechová cvičení aj. Rovněž makrobiotická tzn. vyvážená strava, rozlišující potraviny na více či méně jinové a jangové v závislosti na roční době, klimatu a naší tělesné konstituci a kondici. Strava je velice zásadní záležitost, neboť na fyzické úrovni určuje naše biochemické, metabolické pochody. To se zpětně odráží v naší stabilitě či nestabilitě na psychické, tj. emoční úrovni.

Co je společné těmto disciplínám?

Jednak je to hledání výše uvedené harmonie, rovnováhy na všech úrovních života.To znamená od stravy, přes myšlení, bydlení, oblékání…a také tím, že pracují a operují se stejnými pojmy – elementy.

Jaké jsou to pojmy?

Je to zmíněný jin a jang, jako polaritní hodnoty. Jednak jsou to elementy, které vystihují a popisují fáze mezi těmito polaritami. Je to element, nebo-li prvek – dřevo, oheň, země, kov, voda.

Jelikož vývoj probíhá po spirále, znázorňují se obvykle vztahy mezi polaritním jinem a jangem a jejich fázemi -elementy- na kruhu, abychom dokázali lépe pochopit neustálý proces změn. Vše se mění a o vysněnou harmonii je potřeba stále pečovat.

Jak tuto teorii můžeme využít v životě?

Naše podvědomí funguje na úrovni archetypů. Jako archetyp můžeme označit zmíněné elementy. Každý archetyp – pojem má určité vlastnosti, které jsou spojovány s určitou úrovní života a my podvědomě víme, jak na nás působí. Například všichni víme, že oheň pálí.Tedy je to teplo. Co je rozžhavené, je dočervena zbarvené. Co je dočervena zbarvené, můžeme lidově chápat i jako “brunátné”, tzn. buď někdo je naštván, popuzen něčím, někým. Nebo zčervenal studem.Ta barva projevená na kůži je pouze odraz emoce. Při naštvání, nebo pokud se stydíme, se nám zvýší tep, tzn. pracuje naše srdce a vydá více impulsů a oběhový systém má více práce. A v čínské medicíně je prvek ohně představován orgánem srdce a tenké střevo. Pokud jsme zamilovaní, nebo naopak strádáme, sáhneme v oblečení po barvě z odstínů červených. Proč? To abychom buď doplnili nedostatečnou energii tohoto elementu, nebo naopak se ještě posilnili. Tento princip lze velice účinně aplikovat i na stravovací návyky. Toto je velice krátký útržek ze souvislostí, jak lze chápat i pracovat s elementem. Na všech různých úrovních života ve smyslu posílení, či oslabení. S archetypálním myšlením pracoval i C. G. Jung a založil na ni svoji metodu psychoanalýzy.

V jaké oblasti života je možné aplikovat tyto metody?

Ve všech, které nám přijdou na mysl. Nejvíce viditelná je právě harmonie v bydlení. Nejvíce “pocítitelná” na organismus je především strava. Ta ovlivňuje zásadně naše myšlení a chování. Zůstaneme-li u elementu ohně, tak s ním se pojí hořká chuť a z typů příprav pokrmů jsou to smažené a fritované pokrmy. To znamená, co je hořké, co je smažené, podpoří činnost srdce a tenkého střeva. Je potřeba si ovšem uvědomit, že vše co je například smažené, se musí vyvážit elementem vody, který stojí “naproti” elementu ohni.

To znamená smažené “zchladíme” omáčkou, polevou, saucem, abychom neustále vyvažovali a hledali rovnováhu.

Jak by se pracovalo například ve feng shui s archetypem ohně?

Ve feng shui je element ohně spojen samozřejmě s odstíny červené, s jihem, jako světovou stranou.V ročním období je to léto a letní slunovrat, kdy je Země nejblíže nakloněná Slunci a máme nejvíce slunečního svitu, tzn. jangu v roce. Odpovídající část dne je poledne, kdy je Slunce na horizontu během každého dne ať v zimě či v létě. Představuje to také nejproduktivnější část lidského života, tzn. 30.-40. rok života.

Je to období nejaktivnější části Vašeho rozběhlého projektu atp.

Jak to vše souvisí s jinými elementy a ovlivňováním našeho podvědomí v obytných prostorech?

Každý element je spojován se světovou stranou, s barvou, tvarem, materiálem, emocí, typem přípravy pokrmů, roční dobou, částí těla, tónem ve stupnici atd. Díky tomu my můžeme pracovat ve smyslu posilování či oslabování klientova prostoru. Pokud se někde objeví stagnace, někde něco nefunguje v životě, nebo se objevují chronické zdravotní problémy,

hledám dle archetypů, odčítám, kde to vše vězí.

To znamená, že skrze feng shui by se dalo jaksi naše podvědomí naprogramovat?

Do jisté míry ano, ale musíme být pokorní k tomu všemu, co nás v životě potkává, protože nic se neděje náhodně. Vše, co nám vstupuje do života, má svůj význam, hloubku. Záleží na nás,

jak tuto výzvu uchopíme. Někdo má problém uložený hlouběji, takže se na něm má pracovat déle a hned tak nás to ven nepustí, dokud nepochopíme, co pochopit máme. Musíme čistit postupně. Pokud si vezmeme svůj obytný prostor. Rozdělíme ho na osm sektorů podle nejjednodušší metody, se kterou se ve feng shui pracuje, tj. pa-kua a zorientujeme půdorys se světovými stranami, můžeme si udělat takovou malou osobní hygienu v rámci svého životního obytného prostoru. Ať pracovního, nebo osobního. Můžete to zkusit i u pracovního stolu, kdy v sektoru “voda” sedíte vy sami. Každý sektor odpovídá tedy určité oblasti našeho života. Je důležité vyčistit vše od fyzického odpadu, protože jakmile se ho dokážeme zbavit tímto způsobem, jistě se nám to zpětně promítne do schématu našeho života. Je to o tom, že vědomě si čistíme svoje tajná zákoutí ve své mysli a životě, abychom si své vzorce života, dle kterých jsme v životě zvyklí “šlapat”, celkem vědomě zjednodušovali. Dá se tedy opravdu hovořit o osobní hygieně.

Je možné chápat tuto metodu tak, že by se dala zvýšit výkonnost například na pracovištích?

Samozřejmě dala. Každý sektor souvisí s určitou částí podvědomí, částí života, viz níže obrázek. Každý obytný prostor, tj. pracovní nebo soukromý, se koncipuje dle charakteru klienta nebo osob, které jej obývají. Každý je zrozen pod určitým elementem a logicky každého nabíjí něco jiného. Rovněž tak je důležité zmínit a v praxi neopomenout fakt, že kombinace jednotlivých lidí, narozených pod konkrétním elementem je důležitá, neboť se tímto dá předcházet zbytečným nesvárům i na pracovišti. Obecně lze říci, že výkonnost je možné ovlivnit vhodným složením lidí stejných nebo podporujících elementů na pracovišti, které energeticky – elementově odpovídá danému odvětví, nebo určité části firmy. Například lidi prvku dřeva s podporou vody na pracovišti marketingu v oblasti dřeva v rámci půdorysu firmy apod. Dále neustálou péčí o prostor. A v neposlední řadě správným uspořádáním nábytku, využitím teorie barev a tvarů. V neposlední řadě je to i lidská vůle, neboť jsme lidé a je potřeba nacházet řešení i v zauzlenějších situacích, ale aby k nim docházelo co nejméně, je určitě vhodné nebrat feng shui na lehkou váhu, ale použít ho pro život.

Komentáře (0)
Redakce
Redakce

YogaPoint je jógový rozcestník, jehož záměrem je informovat a inspirovat. Je pro všechny, kteří se zajímají o jógu a s ní spojená témata, bez ohledu na styl, zdatnost, věk a místo. Nejen pro jogíny, ale i pro ty, kteří chtějí s jógou teprve začít.

22.11.2009 - 13:35

Načíst další
Načíst další

Komentáře

Napište komentář

Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.Partneři
Yogapoint

Chcete se stát partnerem?

Napište nám