Přihlášení

Přihlášení

Zapomněl/a jste heslo? Registrace nového uživatele
YogaPoint.cz

Čínská astrologie

Analýza prostředí pomocí kompasu lo pan zkoumá energetické vlastnosti různých bodů na kompasu. Dílky kruhu na tomto kompasu představují dvanáct z těchto bodů a také odpovídají dvanácti zvířatům, která se vztahují k čínské astrologii. Doma nebo v práci často nemůžeme pochopit, že někdo jiný pohlíží na tutéž situaci zcela jinak a odlišněji než my, nebo na nás působí nepříjemně, či ho popuzují a baví úplně jiné věci než nás. Při pohledu na zvěrokruh můžeme tyto odlišnosti prozkoumat, protože budeme smět nahlédnout do své povahy a povahových vlastností.

S těmito znalostmi můžeme sami sebe lépe poznat a přijímat povahové rysy druhých. Doma nás to může povzbudit k tomu, abychom si například dvakrát rozmysleli, než se pustíme do řečnění o pořádku nebo přesnosti. Znalost zvěrokruhu má také důležité využití na pracovišti, protože udržuje cizorodé skupiny od sebe a zajišťuje harmonickou rovnováhu mezi produktivním výkonem a družností.

CYKLY

Čínský kalendář je založen na cyklu Měsíce, který rozhoduje o tom, že každý měsíc je dlouhý přibližně dvacet devět a půl dne a začíná novem. Roky postupují v cyklech po dvanácti. Čínská symbolika je velmi detailní: každý rok představuje nějaké zvíře a charakteristiky každého zvířete a jeho způsob života se používají i k rozlišení různých typů lidí. Pokoušíme-li se o tuto identifikaci sami, pravděpodobně narazíme na kulturní rozdíly, zatímco lidé ze západu budou popisovat krysu jako mazanou a lstivou, Číňané si váží jejího rychlého rozumu a vrozené obratnosti.

Každý živočich je ovládán prvkem, který rozhoduje o jeho vnitřní povaze. Cyklus dvanácti let se opakuje pětkrát a tvoří větší, šedesátiletý cyklus. V každém tomto cyklu je zvířatům přičten nějaký prvek buď s charakteristikou jin, nebo jang, které rozhodují o jejich povaze. A tak se během šedesáti let nevyskytnou dvě zvířata stejná.

Začněme zkoumáním základní charakteristiky zvířete. Pokud s někým nevycházíme dobře, může to být proto, že zvířata, s nimiž jsme v čínském kalendáři spojování, nejsou slučitelná. Nebo to může být proto, že prvky, které symbolizují dobu našeho narození nejsou v souladu s prvky druhé osoby.

Zvířetníkové cykly

Každé z dvanácti zvířat představuje lunární měsíc s jeho vlastním prvkem, který ovládá vnitřní povahu zvířete. Během šedesáti let se cyklus pěti prvků točí, takže každé zvíře může být ve znamení dřeva, ohně, země, kovu nebo vody, což rozhoduje o jeho povaze.

Při celkové analýze prováděné zkušeným odborníkem na feng shui bude mít každý z nás soubor osmi prvků, které dohromady vytvářejí nejen naši povahu, ale také náš osud.

ZVÍŘETNÍKOVÁ ZNAMENÍ

Pomocí charakteristik, které jsou vnímány jako podstatná součást povahy dvanácti zvířat, přičítají čínští astrologové jejich jisté vlastnosti a vzorce chování i lidem narozeným v určité době. Tento systém funguje téměř stejně jako západní astrologie.

Krysa

Krysa je oportunista se smyslem pro obchod. Krysy mají tendenci se sdružovat a hromadit věci, ale nejsou ochotny za cokoli příliš mnoho platit. Jsou oddané svým rodinám, zvláště dětem. Na povrchu jsou Krysy společenské a družné, ale uvnitř mohou být lakotné a malicherné. Jsou bystré a vášnivé, a navzdory svému chladnému zevnějšku jsou schopny hlubokých citů. Vnitřní energie a ctižádost mohou Krysy dovést k tomu, že se budou snažit o více úkolů, než jsou schopny úspěšně dokončit. Krysy budou stát při svých přátelích tak dlouho, dokud se jim na oplátku dostane jejich podpory. Ale není pod jejich důstojnost použít důvěrné informace, aby uspíšily své vlastní záležitosti.

Vůl

Vůl je poctivý a spolehlivý. Voli jsou výborní organizátoři a ve svém přístupu ke každému úkolu, který podnikají, systematičtí. Snadno je neovlivní myšlenky druhých. Součástí jejich povahy je loalajita, ale jsou-li podvedeni nebo oklamáni, nikdy na to nezapomenou. Nezdá se, že by Voli měli fantazii, ale dokážou mít dobré nápady. Ačkoli neprojevují své city ani nepatří k romantickým lidem, jsou naprosto spolehliví a bývají oddaní rodiče. Jsou to lidé mála slov, ale jemných, zdrženlivých gest. Voli jsou známi svou trpělivostí, ale ta má své hranice – jakmile se jednou rozohní, jejich rozčilení stojí za to.

Tygr

Tygr je dynamický, impulzivní a žije život naplno. Tygři se často vrhají do úkolů bez plánovaní, ale díky své přirozené bujnosti je úspěšně zvládnou, pokud se k nim nevplíží nuda – to pak úkol nedokončí. Tygři nemají rádi neúspěch a potřebují být obdivováni. Pokud jim poklesne nálada, vyžadují trpělivého člověka, který je vyslechne, dokud se znovu neodrazí ode dna. Ve svých vztazích mají rádi vzrušení a statické situace je nechávají chladnými. Tygři jsou egoističtí. Dokážou být štědří a příjemní, ale někdy také vytasí drápky.

Králík

Králík se rodí jako diplomat a nesnáší konflikty. Králíci mohou být vyhýbaví a často raději dávají takovou odpověď, o které si myslí, že si ji dotyčný přeje slyšet, než by se pouštěli do diskuse. To neznamená, že se snadno vzdávají, poddajná schránka však skrývá silnou vůli i sebejistotu. Je těžké odhadnout, co si Králíci myslí, a často se může zdát, že neustále sní, i když ve skutečnosti možná plánují svou další strategii. Jako nejklidnější ze zvířetníkových znamení jsou Králíci společenští tvorové až do okamžiku, kdy je jejich prostor narušen. Schopnost dobré komunikace umožňuje Králíkům těšit se ze společnosti druhých. Také jsou dobrými poradci. Kde je to možné, raději se vyhýbají pozornosti okolí a umějí se těšit z hezkých věcí života.

Drak

Drak se pustí přímo do úkolů nebo do konverzace s průkopnickým nadšením. Draci si často nevšimnou druhých, kteří se s nimi snaží udržet krok, nebo těch, kteří za jejich zády intrikují. Jako autoritativní osoby si vytvářejí své vlastní zákony a nesnášejí omezení. Raději zvládají práci sami a dobře motivují ostatní k činnosti. Vždy jsou připraveni druhým pomoci, ale jejich pýcha jim znesnadňuje na oplátku pomoc přijímat. Ačkoli jsou vždy ve středu dění, bývají samotáři, a když se jim zkomplikuje život, jsou náchylní ke stresu. Pilní a štědří Draci jsou naprosto spolehliví a loajální přátelé. Mají rádi vzrušení a nové situace. Když jsou rozčileni, mohou vybuchnout, ale na vše brzy zapomenou.

Had

Had je znalcem dobrých věcí v životě. Do nitra zahledění a sebejistí. Hadi mají tendenci nechávat si své názory a neradi se spoléhají na druhé. V cestě za svými cíli mohou být bezohlední. I když jsou Hadi velmi laskaví a štědří, mohou být ve vztazích nároční. Je pro ně těžké odpouštět a urážku nikdy nezapomenou. Nikdy nepodceňujte trpělivost hada, který počká v záloze, dokud nenastane správný okamžik k útoku. Hadi jsou elegantní a rafinovaní, a ačkoli umějí vydělat peníze, nikdy je neutrácejí za maličkosti. Jen to nejlepší je pro ně dost dobré. Velmi intuitivní Hadi dokážou vycítit motivy druhých a dokážou přesně zhodnotit situaci. Obklopuje je atmosféra záhady, vyzařují kouzlo a mohou být hluboce vášniví.

Kůň

Kůň je vždy aktivní. Bude neúnavně pracovat, dokud nedokončí práci, ale jen pokud si cíl určil sám. Koně mají bleskové myšlení a v okamžiku, někdy až příliš rychle, dokážou zhodnotit lidi i situace a než uvidí celý obraz, jdou dál. Koně mohou provádět několik úkolů najednou, jsou neustále v pohybu a mají rádi cvičení. Mohou se tělesně i duševně vyčerpat. Koně jsou ctižádostiví a věří vlastním schopnostem. Nezajímají je názory druhých a jsou mistry ve vyhýbání. Mohou být netrpěliví a mají výbušnou povahu, ale zřídka chovají k někomu zášť.

Koza

Koza je citově založená a soucitná. Mírumilovné Kozy se vždy chovají korektně a neobyčejně se přizpůsobují druhým. Bývají plaché a citlivé na kritiku. Hodně se znepokojují a zdánlivě se snadno vyplaší, ale když se v něčem cítí silné, postaví se na odpor a jsou nevrlé, dokud nedousáhnou svého. Kozy jsou všeobecně oblíbené a ostatní se o ně obvykle dobře starají. V životě oceňují drobnosti a mívají obvykle štěstí. Je pro ně obtížné zvládat problémy a strádání. Kozy, nadšení romantici, dosáhnou své vlastní cesty tak, že zlomí partnery a každou příležitost využijí ke svému užitku. Udělají cokkoli, aby se vyhnuly konfliktu a nerady se rozhodují.

Opice

Opice je inteligentní a dokáže využit svého důvtipu při řešení problémů. Opice se často vykroutí z obtížných situací a úskoky nejsou pod jejich důstojnost, pokud jim to pomůže dosáhnout cíle. Opice mají sklon nestarat se o ostatní lidi ani o to, co jim svým jednáním způsobují. Navzdory tomu jsou obvykle oblíbené a dokážou ostatní motivovat svým naprostým nadšením pro nové úkoly. Opice nestále vyhledávají nové výzvy a díky svému novátorskému přístupu a výborné paměti mají většinou úspěch. Jsou plny energie a vždy aktivní. Mají málo soucitu s těmi, kdož s nimi nedokážou udržet krok, ale brzy zapomenou na všechny obtíže.

Kohout

Kohout je velmi společenský tvor. Kohouti září v situacích, kde jsou středem pozornosti. Je-li přítomen Kohout, každý si toho je vědom, protože žádný Kohout nikdy nedokáže ve společnosti sedět vzadu. Jsou důstojní, sebejistí a mají nesmírně silnou vůli, ale přesto mohou mít nějakou negativní povahovou vlastnost. Vynikají v hádkách a debatách. Kohouti, neschopni lstivosti, vyloží všechny své karty na stůl a ve snaze udělat správnou věc neberou ohledy na city druhých. Nikdy se neunaví, když se chtějí dostat k podstatě problému, a ve všem, co dělají jsou perfekcionalisty. Kohouta si lze obykle získat lichotkami. Kohouti, kteří jsou plní energie, jsou stateční, ale nesnášejí kritiku a ve svém přístupu k životu mohou být puritánští.

Pes

Pes je naprosto spolehlivý a má vrozený smysl pro spravedlnost. Psi jsou oddaní svým přátelům a vždy naslouchají problémům druhých, ale mohou být kritičtí. V krizi Psi vždy pomohou a nikdy nezradí přátele. Mohou být pracovití, ale příliš je nezajímá hromadění bohatství. Rádi tráví čas odpočinkem. Psům trvá dlouho, než poznají lidi, ale mají tendenci si je rozškatulkovat. Když něco hodně chtějí, mohou být vytrvalí. Když se rozohní, mohou být neústupní a občas vybuchnou, ale jejich rozčilení obvykle nemá dlouhého trvání. Někteří Psi mohou být poněkud nervózní a mít sklony k pesimismu.

Vepř

Vepř je přítelem každého. Poctiví a štědří Vepři jsou vždy připraveni pomoci ostatním z obtíží. Vepři milují společnost a jsou oblíbení. Málokdy se hádají, a pokud přece jen ztratí nervy, necítí pak k nikomu zášť. Hrozí se konfliktů a velmi často si nevšimnou, kdy se je druzí pokoušejí rozčílit. Raději si o lidech myslí jen to dobré. Jejich největší slabostí je přílišná pohodlnost a sklon k přílišnému utrácení. Vždy se dělí se svými přáteli a věří, že přátelé budou na oplátku brát ohledy na jejich slabosti. Vepři jsou velcí organizátoři, mají rádi společnost a také často ostatní dávají dohromady.

Zdroj Praktická příručka Feng Šuej

Komentáře (0)
Redakce
Redakce

YogaPoint je jógový rozcestník, jehož záměrem je informovat a inspirovat. Je pro všechny, kteří se zajímají o jógu a s ní spojená témata, bez ohledu na styl, zdatnost, věk a místo. Nejen pro jogíny, ale i pro ty, kteří chtějí s jógou teprve začít.

11.02.2010 - 13:00

Načíst další
Načíst další

Komentáře

Napište komentář

Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.Partneři
Yogapoint

Chcete se stát partnerem?

Napište nám