Přihlášení

Přihlášení

Zapomněl/a jste heslo? Registrace nového uživatele
YogaPoint.cz

Astrologická předpověď – Co nás čeká v lednu

SILNĚ OBSAZENÉ ZNAMENÍ KOZOROHA

V předpovědi na leden se zaměřím na nejsilnější konstelaci měsíce ledna a to silně obsazené znamení Kozoroha. V něm se nachází konjunkce Pluta se Sluncem a vzestupným lunárním uzlem, také je zde planeta Mars, dne 4. ledna vše rozehraje novoluní (konjunkce Luny se Sluncem) a od 13. ledna do Kozoroha vstoupí i planeta komunikace – Merkur. Planeta Pluto se v Kozorohu nachází již od roku 2008, Slunce a Mars vstoupili do Kozoroha již v průběhu prosince. Jsme tedy uprostřed dění, jehož karty již byly rozdány, nyní můžeme očekávat další silný úder.

Kozoroh, jehož vládcem je Saturn, zastupuje pozemskou realitu, projevení věcí ve vnějším světě, proto lekce, které díky této konstelaci prožíváme, budou všem na očích a velmi zřejmé.


Lunární uzel
na ose Kozoroh Rak ukazuje na vývojové stádium, kdy je zesíleno zaměření na přijetí zodpovědnosti za svůj způsob projevu, který si neseme z dětství (tzv. rodinná karma).

Kozoroh značí zodpovědnost, touhu něco ukázat ve vnějším světě (moc, sláva, poslání), zároveň značí veškeré struktury reálného světa, řád, zákony. Také zatupuje určitou rigiditu, neochotu vzdát se přežitého, což může přerůst až ve lpění. Pluto otřásá zaběhnutými pořádky. Slunce značí „podstatu naší osobnosti v tomto životě”, Mars je nástrojem Ega, neboť jednáme na základě emocí a myšlenek, které vycházejí z našeho Ega. Pokud struktury, které máme vytvořeny, neodpovídají potřebám vývoje naší duše v tomto životě, pak nás naše jednání přivede do situací, kdy budeme nuceni svůj přistup k daným strukturám a přesvědčením přehodnotit a transformovat (Pluto).


Novoluní
celou konstelaci rozehrává a Luna roznese tuto transformační energii za 28 dní jejího oběhu do všech oblastí našeho života (horoskopu) a prověří veškeré projevy energií, které nepřijímáme a které souvisí s realitou.

 

PROČ TO KAŽDÉHO Z NÁS OVLIVNÍ TROCHU JINAK

Jakým způsobem bude tato konstelace ovlivňovat každého z nás, závisí na několika faktorech:

  • 1) Na faktu, v jakém domě se znamení Kozoroha nachází v našem nativním horoskopu, v této oblasti budeme cítit velký pocit zodpovědnosti, nebo pocit, že jsme okolnostmi omezováni

 

  • 2) zda jde o harmonické vibrační pole (bez napěťových aspektů) v našem horoskopu, nebo jsou zde přítomny energetické bloky (přijímáme zodpovědnost za danou životní oblast, nebo ji odmítáme/vytěsňujeme). Ty energie, které nepřijímáme, se budou projevovat právě jako překážky, omezení, velká tíha zodpovědnosti.

 

  • 3) a v neposlední řadě jaké aspekty tranzitující planety zaujímají k planetám našeho horoskopu. U harmonických aspektů pocítíme větší zodpovědnost, nebo schopnost reálněji odhadnout stav věcí, u disharmonických aspektů můžeme cítit dané pocity zodpovědnosti jako nepříjemné.

 

CO SE V TÉTO DOBĚ MŮŽEME NAUČIT

Je dobré mít povědomí o tom, jaké období nás čeká. Jde o velmi namáhavou a náročnou dobu. Není moc čas na zábavu a odpočinek. Věci, které se nám dějí, jsou dvojího charakteru: 
               

  • 1) Necítili-li jsme doteď, že můžeme něco změnit, máme-li často pocit, že nás lidé stále jen ovládají a využívají, pak je nyní doba, kdy máme použít svou moc. Máme pochopit, že bezmocní jsme jen proto, že svou moc nepřijímáme. Jedině pak se může tato energie moci stát naší součástí a my můžeme aktivně jednat a měnit to, co se ovlivnit dá.

 

  • 2) Naopak, snažíme-li se vše mít neustále pod kontrolou, ať už ze strachu, aby nám něco neublížilo, nebo z opojení z moci, pak se máme touto lekcí naučit přijmout věci takové, jaké jsou. Pochopit, že ne vše můžeme ovládat a ne vše může probíhat podle toho, jak očekáváme, nebo chceme. Jen tímto přístupem pak můžeme harmonizovat svůj přístup k moci, neboť si přiznáme a přijmeme i svou bezmoc jako součást svého projevu.

JAKÉ ZMĚNY MŮŽEME ZAŽÍVAT

Pro lepší porozumění tomu, co můžeme prožívat, zde uvádím, jaké lekce se nám mohou dít podle toho, ve kterém domě našeho horoskopu (každý horoskop je rozdělen na 12 dílů, každý díl, nebo-li dům, značí určitou životní oblast) se silně obsazené znamení Kozoroha nachází.

U koho se tato konstelace nachází v 1. domě, může být otřesena jeho představa o sobě samém, struktury jeho aktivit, kterými se projevuje ve vnějším světě, mohou být nahlodány, jeho způsob prosazení sebe sama nebo jeho sebedůvěra může projít přeměnou.

Při konstelaci ve 2. domě se otřesou naše osobní hodnoty (materiální nebo duševní) a to v případě, že na nich lpíme, nebo jimi naopak opovrhujeme.


3. dům
nás konfrontuje s naší schopností ovládat svou komunikací druhé lidi, můžeme se cítit mocní nebo naopak bezmocní ve vztahu ke škole, sourozencům, sousedům a jinak blízkému okolí.

Ve 4. domě je rodinné prostředí (naše rodina, nebo rodina našich rodičů) tím, ve kterém budeme konfrontováni s mocenským přístupem ať již naším, nebo ze strany druhých lidí. 4. dům odkrývá naše filtry z dětství, vynáší na povrch rodinnou karmu.

Je-li konstelace v 5. domě, pak máme co dělat se zažíváním moci a bezmoci prostřednictvím našich dětí, nebo milostných vztahů.


6. dům
ve spojení s touto konstelací nás bude konfrontovat skrze nemoc naši, nebo druhých, případně s otázkou moci a bezmoci v našem zaměstnání.

7. domě, domě partnerství (manželství, či obchodní partnerství) budeme nuceni měnit svůj pohled na daný vztah, zažívání moci a bezmoci a čelit potřebě změny fungování vztahu.


8. dům
odkrývá bolestivá karmická témata, která nyní Pluto vynáší na povrch. Tento dům zesiluje řešení našeho přístupu k moci a bezmoci ať již v oblasti sexuálních záležitostí, či ovládání skrze finance nebo využívání okultních sil.

Nachází-li se tato konstelace v 9. domě, pak můžeme ovládat skrze víru, naše ideály, nebo naopak být druhými ve jménu nějakého ideálu ovládáni.


10. dům
zesiluje základní téma Kozoroha, neboť vibruje na stejné frekvenci, jako znamení Kozoroha. Naše kariéra, schopnost ukázat se světu, nebo naše postavení ve společnosti bude touto konstelací ovlivněno.

Vstoupila-li tato konstelace do 11. domu, pak můžeme ovládat, nebo být ovládání přáteli, či určitým spolkem nebo jiným uskupením, jehož jsme členem.


12. dům
značí nevědomí, vynáší na povrch témata, která si neseme z minulých životů. Budeme zažívat pocity moci nebo bezmoci, aniž bychom tušili, proč se nám dané věci dějí. V tomto případě je třeba dané věci pokorně přijmout jako součást vyššího smyslu života a převzít za daný projev energie zodpovědnost (jsem to já, kdo toto nepřijímal, a proto se daná záležitost projevuje ve vnějším světě a staví mne do role oběti).

POCIT ZODPOVĚDNOSTI VŮČI DRUHÝM LIDEM

Jak ukazuje kvadratura tranzitujícího Saturna se Sluncem i Marsem od 1. do 15. ledna 2011, budeme zažívat v našem jednání situace, které nás budou nutit zvažovat, jak naše aktivity ovlivní druhé lidi. Ve změně struktur v oblastech, jak jsem naznačila výše, nám může zabránit náš pocit zodpovědnosti vůči druhým lidem.

Opět je to dvojsečná zbraň, neboť záleží, kde se nacházíme na ose „setkání”, ose „Já” a „Ty”. Zda spíše uspokojujeme potřeby druhých a chováme se tak, jak si myslíme, že druzí očekávají, že se budeme chovat. Pak s největší pravděpodobností nebudeme schopni svou lekci dobře zvládnout, neboť nám tento přístup v potřebné změně struktur zabrání. To povede k tomu, že se při nejmenším budeme cítit nespokojeni.

Zaměříme-li se více na své potřeby, bez ohledu na potřeby druhých, budeme čelit nespokojenosti našeho partnera. 

Tato konstelace tomu moc nenahrává, ale podaří-li se nám přesto prosazovat potřebné změny v souladu nejen se svými, ale i s přihlédnutím k partnerovým potřebám, pak mohou změny proběhnout hladce, bez vedlejších negativních efektů.

Vypracovala: Martina Kabala
www.oknododuse.cz

Komentáře (0)
Redakce
Redakce

YogaPoint je jógový rozcestník, jehož záměrem je informovat a inspirovat. Je pro všechny, kteří se zajímají o jógu a s ní spojená témata, bez ohledu na styl, zdatnost, věk a místo. Nejen pro jogíny, ale i pro ty, kteří chtějí s jógou teprve začít.

01.01.2011 - 13:00

Načíst další
Načíst další

Komentáře

Napište komentář

Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.Partneři
Yogapoint

Chcete se stát partnerem?

Napište nám