Přihlášení

Přihlášení

Zapomněl/a jste heslo? Registrace nového uživatele
YogaPoint.cz

Masná daň – utopie nebo řešení? – rozhovor s JUDr.Daliborem Grůzou Ph.D.

Je myšlenka masné daně utopie nebo řešení? Bude zdaněna bolest a utrpení, které jsou skryty v každém hamburgru, či talíři s řízečkem? Tak po přečtení následujícího rozhovoru, kde na otázky redakce Vegetarian.cz odpovídá JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., právník, filozof – autor myšlenky takzvané masné daně, se možná dovíme více.

Vegetarian.cz: Masná daň, to je nějaká legrace, ne?

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D: Legrace znamená napětí, které střídá uvolnění. V tomhle případě však to není možné, protože dnes umírají živí tvorové, kteří umírat vůbec nemusejí. Dnes se například zvířata z právního hlediska považují za pouhé věci a s tím souvisí naše kruté zacházení s jinými živými tvory. Proč by měl nějaký živý tvor beztrestně umírat, když to není naprosto nezbytné. Proto masná daň, proto ať každý, kdo zabije nějaké zvíře, ať za to zaplatí, ať se lidé učí vážit si a šetřit život jiných živých tvorů.

Vegetarian.cz: Hm… mohl byste to blíže vysvětlit?

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D: Jednalo by se zřejmě o nepřímou daň, kde zdanitelným plněním by zcela určitě byl především prodej masa a jiných výrobků z usmrcených zvířat, jako krve, kostí, kůže, kožešin apod. Dalším zdanitelným plněním by byl prodej živých zvířat za účelem jejich usmrcování (např. selat za účelem domácího a průmyslového výkrmu prasat), zvířat na lékařské pokusy farmaceutických firem, příp. zvířat na pokusy kosmetických firem, i když já bych v tomto posledním případě dal přednost úplnému zákazu.

Zdanitelné plnění masné daně by tedy mělo obsáhnout všechny případy, kdy dochází k usmrcování zvířat. Daň by odváděl poskytovatel zdanitelného plnění a byla by připočtena procentem k ceně na výstupu a odečtena od ceny na vstupu obdobně jako DPH. Osvobozeny od masné daně by byli lidé ze zdravotních důvodů. Hlavním účelem zákona o masné dani by bylo, aby člověk konečně přijal i právní odpovědnost vůči ostatním živým tvorům, kteří jsou na nižší evoluční úrovni než člověk a jejichž vývoj má tak člověk řídit ku všeobecnému prospěchu podle hesla způsobit co možná nejméně smrti a bolesti.

Zároveň si uvědomuji, že masožravec se neobejde bez masa (organická hmota se totiž zásadně živí vzájemným pojídáním), proto masná daň nemá sloužit zákazu pojídání masa, ale jeho omezení podle jejího shora uvedeného základního účelu, kterým je působení minima smrti a bolesti v přírodě. Tomuto základnímu účelu by se měli přizpůsobit rovněž daňové sazby masné daně, které by se měli zvyšovat s evoluční vyspělostí usmrcovaného zvířete, tedy s rostoucí dokonalostí jeho nervové soustavy a tak i s jeho rostoucí schopností cítit bolest, tedy tělesně a duševně trpět. To znamená, že by např. byla nižší sazba masné daně u usmrcovaných ryb a ptáků než u usmrcovaných savců.

Vegetarian.cz: Co by přesně mělo být cílem daně?

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D: Cílem masné daně by bylo omezení spotřeby výrobků ze zabitých zvířat. Živočišná výroba způsobuje větší podíl na tvorbě skleníkových plynů na naší planetě, zatěžuje tudíž značnou měrou životní prostředí. Zvýšená spotřeba masa má podle současných výzkumů záporný dopad na zdraví a délku lidského života, zatěžuje tak svými výdaji rovněž sociální a zdravotní soustavu každého státu.

Utlumení živočišné výroby by zároveň umožnilo věnovat uvolněné kapacity výrobě rostlinné stravy, např. obilovin a zachránit tak mnoho životů v hladovějícím třetím světě. Podle mne usmrcování živých tvorů stojí rovněž za konfliktností dnešního světa, kdy otázka nestojí, např. co vedlo určitého teroristu k odpálení bomby v davu lidí a jejich usmrcení, ale otázkou je proč se v našem světě zabíjí vůbec, proč se v našem světě vůbec musí umírat.

Vegetarian.cz: Jaká je Vaše odpověď na tuto otázku?

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D: Odpověď zní podle mne, že každá zbytečná smrt jakéhokoliv živého tvora v našem světě, zvyšuje nenávist a konfliktnost v našem světě. Masná dań tak představuje platbu za výše uvedené externí náklady usmrcování jiných živých tvorů, které jinak zůstávají neuhrazeny a představují do budoucnosti, z hlediska ekonomiky, i finanční zátěž.

(Zároveň bych zde chtěl poděkovat za cenné podněty pro můj projekt masné daně poskytnuté mi členy mé mateřské organizace Brno-střed Strany zelených).

Rozhovor II. Masná daň – utopie nebo řešení?

Je myšlenka masné daně utopie nebo řešení? Bude zdaněna bolest a utrpení, které jsou skryty v každém hamburgru, či talíři s řízečkem? Tak po přečtení následujícího rozhovoru, kde na otázky redakce Vegetarian.cz odpovídá JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., právník, filozof – autor myšlenky takzvané masné daně, se možná dovíme více.

Vegetarian.cz: Myslíte, že Váš návrh bude správně pochopen?

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D: V předchozím příspěvku jsem se věnoval masné dani z pohledu předcházení škodám, tedy jako platby za způsobené externí náklady vůči životnímu prostředí a společnosti v podobě značného uvolňování skleníkových plynů ze živočišné výroby, zhoršování zdraví lidí, kteří jedí příliš masných výrobků, a zvyšování agresivity a bezohlednosti lidí uvyklých zbytečné smrti živých tvorů. Znovu bych chtěl zdůraznit, že cílem masné daně není zakázat maso, což by bylo nelidské vůči masožravcům, kteří maso potřebují ke svému přežití, ale jejím účelem je omezení zbytečného zabíjení zvířat a navazující spotřeby.

Vegetarian.cz: Mohl byste vysvětlit kladné hospodařské dopady masné daně na život naší společnosti?

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D:

Dnešní kapitalistické hospodářství je založeno pouze na osobním zisku, kdy se obyvatelé snaží zachovat a zajistit pouze svůj život, či život svých blízkých nebo přátel v přirozeném boji o život, nikoliv co možná nejvíce život všech lidí, potažmo všech živých tvorů.

Dále je kapitalistické hospodářství založeno na předpokladu trvalého hospodářského růstu. Hospodářský růst založený pouze na osobním prospěchu jednotlivce či jemu blízké skupiny jednotlivců má však vždy svůj strop, kdy tito jednotlivci přestanou nakupovat spotřební zboží buď ze strachu z budoucnosti, nebo protože prostě mají naplněné své osobní hospodářské potřeby (citové potřeby jsou nevyčerpatelené) a nepotřebují již zvyšovat svou spotřebu.

Na tento další hospodářský růst však banky poskytují a poskytly již předem podnikatelům či státu půjčky, jestliže se pak tento hospodářský růst v minulosti v dějinách nekonal, banky začaly krachovat, přišla krize, zadlužení státu, velká inflace (tzn. znehodnocení peněz), krachy podniků, velká nezaměstnanost, všeobecná chudoba, příp. státní měnová reforma, příp. zbrojení, válečné štváčství a války (viz. černý pátek na newyorské burze, velká hospodářská krize ve 30. letech, nástup fašismu v Německu, Itálii, Japonsku apod. a vypuknutí 2. světové války).

Řešení těchto opakujících se potíží kapitalistického hospodářství vidím v zaměření obyvatel nejenom na osobní zisk ale na co možná největší záchranu a udržení života všech lidí a posléze všech živých tvorů, jejichž hospodářské potřeby jsou prakticky nevyčerpatelné, nemají svůj strop a lze tedy počítat s trvalým hospodářským růstem.

Vegetarian.cz: Jak by to fungovalo v reálném životě?

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D: Z výše uvedeného pohledu je třeba vidět masnou daň jako prorůstové hospodářské opatření, jehož cílem je zabránit opakovaným krizím kapitalistického hospodářství, a to za podmínky, že výnos z masné daně bude použit v podobě státních dotací (tzn. příspěvků) zemědělcům a jiným podnikatelům postižených omezením živočišné výroby za účelem její přeměny na rostlinnou výrobu a prodej rostlinných výrobků.

Na trhu přebytečné rostlinné potraviny by vykupoval stát z prostředků získaných výběrem masné daně a zdarma či za zvýhodněnou cenu by je dodával do rozvojových zemí a vlastním obyvatelům (tzn. bezdomovcům), kteří trpí hladem. Stávající zemědělská výroba v rozvinutém západním světě by byla schopna zásobovat rostlinnými potravinami kromě vlastních obyvatel, a to i vlastních bezdomovců, celý hladovějící rozvojový svět, protože intenzivní “živočišná výroba” vyžaduje přibližně 25-krát víc půdy na výrobu jednotky jídla v porovnání s tím, když stejná jednotka jídla se získá z rostlinných zdrojů. (Fr. John Dear, S.J. Cesta za Ježíšovým nenásilím, vegetarián.cz, viz. : odkaz ). Podle Organizace spojených národů, každý den umírá ve světě přibližně 60 tisíc lidí, většinou ženy a děti, v důsledku hladovění a s tím spojených nemocí. (Fr. John Dear, S.J. Cesta za Ježíšovým nenásilím, vegetarián.cz, viz. : odkaz )

Vegetarian.cz: Myslíte, že peníze z daně mohou vyvážit bolest a utrpení?

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D: Díky masné dani by tak byla nejenom udržena stávající pracovní místa v západním světě, ale došlo by k trvalému nárůstu zaměstnanosti v těchto zemích a k jejich nepřetržitému hospodářskému růstu bez krizí a válek. Zároveň by člověk spotřebovávající maso a živočišné výrobky byl mravně ospravedlněn před vlastním svědomím a též společností, protože vybraná masná daň by sloužila k záchraně života hladovějících lidí. A zároveň by se lidé naučili vážit si a šetřit život jiných živých tvorů a přijali by tak i skutečnou právní odpovědnost vůči všem ostatním lidem a živým tvorům.

Komentáře (0)
Redakce
Redakce

YogaPoint je jógový rozcestník, jehož záměrem je informovat a inspirovat. Je pro všechny, kteří se zajímají o jógu a s ní spojená témata, bez ohledu na styl, zdatnost, věk a místo. Nejen pro jogíny, ale i pro ty, kteří chtějí s jógou teprve začít.

13.02.2010 - 14:23

Načíst další
Načíst další

Komentáře

Napište komentář

Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.Partneři
Yogapoint

Chcete se stát partnerem?

Napište nám