Přihlášení

Přihlášení

Zapomněl/a jste heslo? Registrace nového uživatele
YogaPoint.cz

Pouť srdce – Haridwar, brána k Bohu, brána ke změně vědomí

????????????

Haridwar, jedno ze sedmi hlavních svatých měst Indie, tvoří přirozenou bránu do Garwahlské Himálaje. Hari znamená Bůh a Dwar brána. Město Haridwar je tedy vstupem pro himálajskou poutní cestu Char Dham, která je zahájena posvátnou koupelí v Ganze na místě známém jako Hari-ki-pauri jenž leží v centru tohoto starobylého svatého města.

Od pradávna poutníci z celé Indie prochází touto branou do Himálaje, aby zde hledali a našli Boha (Hari), pochopili skutečný smysl a poslání svého života (Dharma) a tak zrealizovali své věčné spojení s Absolutním (yoga).

Haridwar a posvátná koupel v Ganze na tomto místě je tedy ve skutečnosti bránou ke změně vědomí… K nastavení správného postoje a motivace, jenž je nezbytným předpokladem k úspěšnému provedení poutní cesty. Milostí Matky Gangy poutník dosáhne požadované změny svého srdce a vědomí tím, že celá pozornost jeho smyslů, mysli a inteligence se odvrátí od pomíjivého a dočasného (asat) a zcela výhradně a s plnou koncentrací se zaměří na to co je věčné a absolutní (sat).

Tento nevyhnutelný přechod vědomí od nepodstatného k podstatnému nejlépe vystihuje známá mantra z pradávných upanišad (védského písma).

Om asato ma sat gamaya
tamaso ma jyotir gamaya
mrtyor ma amrtam gamaya

“Opusť pomíjivý stav bytí (asat) a vydej se na cestu (gama) k věčné absolutní pravdě (sat). Vyjdi z temnot nevědomosti (tamas) a vydej se na cestu (gama) světla vedoucí k osvícení (jyotir). Opusť smrtelnou sféru bytí (mrtya) a duchovní cestou (gama) realizuj svoji nesmrtelnost (amrtam).”

Haridwar je také jedním ze čtyř míst kde se pravidelně koná věhlasný koupací festival Kumbhamela. Další je Prayag, hlavní místo pro královskou Kumbhamelu na soutoku Gangy a Jamuny ve městě Alahabad jenž je největším soutokem Indie a zbývající dvě místa jsou Ujjain a Nasik.

Stejně jako ve zbývajících šesti místech tvořících sedmici svatých měst Indie (sapta puri), Ayodhya, Mathura, Dwaraka, Kanchipuram, Ujjain a Varanasí platí v Haridwaru striktní zákaz konzumace alkoholu, jezení masa a požívání drog.

Haridwar3

GANGA DEVÍ A BOŽSKÉ ZÁBAVY

Haridwar je rovněž znám pod jmény Mayapuri, Mayadwara, Moksadwara, Brahmapuri, Kapilasthana a Gangadwara. Jméno Gangadwara znamená že Haridwar je považován za místo projevení Gangy, za její zdroj, protože je to právě tady, kde Ganga vstupuje na rozlehlé indické pláně a putuje dlouhých 1400 km do bengálského zálivu, kde se v nejširší deltě světa známé jako Ganga Sagar vlévá do indického oceánu.

Ganga Deví je bezesporu ústřední postavou nejen Haridwaru ale celé Garwalské Himálaje. Božská Matka Ganga, Bohyně z duchovní dimenze, se od nepaměti účastní všech Božských zábav projevených na jejích březích od jejího pramene vysoko v Himálajích až po deltu v Bengálsku. Avšak je to právě tady v Haridwaru kde je s velkou pompou a oddaností uctívána od ranního úsvitu až do soumraku a to každičký den v roce.

Večerní uctívání Gangy začínající západem slunce známé jako Púdža nebo Árati je obzvláště populární a na tento obřad přichází denně stovky někdy až tisíce lidí. Z desítek chrámů jsou nabízeny ohňové lampy a květy jako obětiny a lidé rovně posílají po hladině své individuální světýlka a květiny (společně s modlitbou cir přáním) v malých z listů vyrobených lodičkách. Během celé asi dvacetiminutové ceremonie se sborově zpívá hymnus (bhajan – Ganga arati) opěvující Božskou Matku, který je současně reprodukován z amplionů široko daleko.

Kromě Gangy jsou to právě Božské činnosti a zábavy, které činí z Haridwaru tak významné svaté místo. Tyto transcendentní aktivity Boha a jeho agentů zanechávají svoji věčnou astrální stopu (energetickou vibraci) v zemi a prostoru svatého místa a tím je dělají nanejvýš speciální a velice odlišné od všech ostatních takzvaně obyčejných míst naší planety.

Je mnoho transcendentálních zábav Boha (Bhagavan) a Jeho nesčetných rozmanitých inkarnací, avatárů a projevů různých podob, poslání a energetických intenzit. Stejně tak je nespočetně mnoho zábav, historek a příběhů Jeho ryzích oddaných (suddhabhakta) a osvobozených duší (jivanmukta), které se svojí kvalitou a posláním od Něj neliší, jsouc Jeho agenti – reprezentující médium (gurutatva) v částečném nebo úplném obsahu. Mezi ně patří zástupy polobohů (deva), nebeských bytostí – andělů (sura, swargavasi), světců (sadhu), mudrců (risi), mystiků (jnani), asketů (tapasvi), jogínů (yogi), svatých králů (rajarisi) a realizovaných duší (siddha).

Je řečeno, že není možno zcela obsáhnout slávu Pána a Jeho reprezentantů, protože tato je neomezené a absolutní povahy stejně jako Bůh samotný. Je však smyslem lidského života naslouchat, opěvovat a vzpomínat na tyto božské zábavy (lila) v jakékoliv možné nejvyšší míře a kvalitě, protože toto je cesta vedoucí k osvobození, dokonalosti a lásce.

Na závěr tedy připojuji dva výroky a dva příběhy (byť ve zkrácené podobě), které se pojí k Haridwaru.

har-ki-pauri

PURÁNICKÁ PÍSMA VYPRÁVÍ

Sláva svatého města Haridwar je popsána v mnohých védských písmech, specificky v puránách – dějinných vyprávění popisující spirituální božské zábavy.

Skanda Purana uvádí:

“Neexistuje tirtha (svaté místo), které by se vyrovnalo Haridwaru, neexistuje hora rovná hoře Kailasa, Pán stejně mocný jako Vásudeva a řeka stejně mocná jako Ganga.”

V Garudě Puráně nalezneme následující prohlášení:

“Osoba, která vezme svatou koupel v Haridwaru na místě zvaném Brahmakund (Hari-ki-pauri) se již znovu nenarodi v tomto hmotném světě.”

Nad třemi světy (Bhur, Bhuwar, Swar) existují planetární systémy známé jako jana, tapa a mahar loka. Na těchto planetách sídlí osvobozené duše (jivanmukta), nacházející se na dokonalé úrovni absolutního vědomí (sudhasatwa). Ze své nezávislé svobodné vůle často navštěvují nižší hmotné planetární systémy (triloka), mezi které patří i naše planeta, aby jejím hmotou podmíněným obyvatelům prokázali svou velkodušnost a milost (krpa).

Nárada Purána vypráví, jak se právě tímto způsobem zjevilo sedm slavných vesmírných mudrců (sapta riši) v Haridwaru a na západní straně dnes známé jako Šántikundž si na břehu Gangy vytvořili poustevny, v kterých se věnují své meditaci a askezi. Z velké lásky k nim se Matka Ganga expandovala na sedm ramen, aby asistovala každému z mudrců v jejich spirituálních aktivitách. Takto vzniklo sedm ostrovů se sedmi poustevnami na místě, které dodnes můžete navštívit. Ve spojení s tímto příběhem dostalo toto místo název Sapta Ganga (sedmerá Ganga).

NaradMuni1

SVĚTEC NÁRADA A PÁN BRAHMÁ

Haridwar je rovněž oblíbeným místem Nárady Muniho, vesmírného poutníka, který tady rád vykonává svůj Hari Bhadžan – uctívání Pána Nárajana.

Nárada Muni je velký mystik a osvobozená duše, které je umožněno svobodně cestovat po celém vesmíru. Bez omezení může vstoupit na jakoukoliv planetu se mu zamane a je velice vítanou svatou osobností ve všech třech světech i mimo ně. Následující příběh z Padma Purány vypráví jak se Nárada vydal na Brahmaloku, aby se tam zeptal svého slavnéh velikého otce a stvořitele vesmíru, Pána Brahmy na následujicí:

“Co z tvého stvoření je nejpříznivější a nejprospěšnější pro všechny živé bytosti ve vesmíru a těší i tak velké a vznešené božské bytosti jako je Pán Višnu a Pán Šiva?”

Brahmu velice potěšila tato otázka mudrce Nárady a odpověděl mu na ni následovně:

“Když jsem tvořil vesmír, požádal jsem iluzorní energii Boha Máju, aby se projevila jako první a z ní se pak manifestovalo vše ostatní. Mája se dále expandovala na sedm projevů (energií) jako Gajatri, Vak, Swarlaksmi, Uma, Saktibija, Varnika a Dharma-drava.
Je to právě energie Dharma-drava, která přijala útočiště ve všem ctnostném, vznešeném a morálním jednání (Dharma) a která se v tomto hmotném světě fyzicky projevila jako řeka Ganga, aby překrásným způsobem požehnala všem živým bytostem. Ganga emanuje z lotosových nohou Pána Višnua a neustále spočívá na hlavě Pána Šivy (v jeho spletených vlasech zvaných džátu). Rovněž sídlí v mé nádobě na vodu (kamandala).
Tímto způsobem je Ganga, Dharma-drava neustále propojena se všemi námi třemi (svatá védská trojice – Brahma, Višnu, Šiva – vedic trinity) a tímto spojením je udržována v ryzí nepoklesnutelné čistotě. Touto skutečností je zmocněna očišťovat všechny tři světy a všechny obyvatele na jejich planetách.
Nexistuje jednodušší a efektivnější způsob očištění a seberealizace než vykonávat svoji duchovní praxi na břehu Gangy a současně ji s láskou sloužit a uctívat. Proto jdi můj synu do Haridwaru a vykonávej svou meditaci a tapasju v Její společnosti.”

Všechna Sláva Božské Matce Ganze a místu Haridwaru!

Další zábavy jsou spojeny s Mahábháratou a osobnostmi jako Ardžuna, Vidura, Maitreya, Dronačarya a také s Bhagavata Puránou a úžasným příběhem o praotci Dakšovi a Jeho velkolepé oběti v Haridwaru (Kankal) při které došlo ke slavné roztržce a sporu mezi ním a Šivou, díky které se ctnostná Satí (dcera Dakši a manželka Šivy) vzdala svého těla (svojí vlastní mystickou silou zhořela v plamenech vzešlých z jejího nitra) a narodila se znovu jako Himavatí, nejvznešenější dcera Himavána (Boha Himálaje), svatá dcera hor Párvatí.

Tyto ale zase až někdy jindy nebo někde jinde … Děkuji všem za pozornost a přízeň a teším se na další povídání, tentokrát o himálajské baště klasické jógy (cvičení), o Rišikéši.

Ganga Mayia ki jay !

S přátelským pozdravem a přáním všeho nejlepšího

Pavel

Om namah Šivaya

Komentáře (0)
Pavel Kovář

Rodák z Boskovic, se intenzivně zabývá duchovním životem od roku 1997. Když v roce 2000 vstoupil do mnišského řádu východní tradice bhakti, bylo zřejmé, že duchovní praxe a cvičení se stává jeho hlavní životní náplní. Během následujících devíti let, kdy se řídil striktními principy mnišského duchovního života, hojně cestoval jak po Evropě tak Indii.
Na svých poutních cestách se setkal s mnoha svatými lidmi a duchovními mistry, od kterých pozorně naslouchal jejich hlubokým moudrostem a realizacím. Často zůstával v ášramech, aby mohl meditovat a hluboko absorbovat takto přijmuté duchovní poznání a pokyny.
Sám však přiznává, že "být na cestě", pozorovat a sdílet, je tou největší školou života, která se mu dostala.

07.12.2015 - 15:39

Načíst další
Načíst další

Komentáře

Napište komentář

Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.Partneři
Yogapoint

Chcete se stát partnerem?

Napište nám