Přihlášení

Přihlášení

Zapomněl/a jste heslo? Registrace nového uživatele
YogaPoint.cz

Jóga mezi paragrafy: Jak organizovat jógové pobyty v souladu se zákonem?

retreat

Jóga je nejen cvičení, ale také způsob, jak dosáhnout souznění se sebou samými a hlubšího poznání vlastního nitra. K tomuto cíli ale neslouží jen jóga. Mnoho lidí za stejným účelem medituje, jiní zase tráví čas venku v přírodě. A tak se přímo nabízí pobyt v přírodě s jógou zkombinovat. Je naprosto pochopitelné, že mnoho jógových studií chce takovou variantu svým klientům dopřát na špičkové úrovni, a proto spolu se svými nejlepšími lektory organizují jógové výjezdy do nejkrásnějších koutů českých zemí.

Jenže co je z pohledu péče o duši jednoduché a jasné, nemusí být vždy stejně jednoduché z pohledu práva. Pokud si organizátor nedá pozor, může se snadno dopustit hned několika protiprávních činů v oblasti podnikání. Pojďme se proto podívat, jak tyto jógové výjezdy, často nazývané jako jógové retreaty, organizovat bezpečně a bez rizika opletaček s úředníky.

Problém: Pozor na naplnění kritérií zájezdu podle zákona

Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve svém úvodu stanoví, jaké činnosti se považují za zájezd. Základní myšlenka zákona je přitom taková, že zájezdy může pořádat jen licencovaná cestovní kancelář.

Zájezdem je daná činnost tehdy, pokud zároveň naplňuje soubor několika zákonných podmínek. Pojďme si text zákona odcitovat doslova:

(1) Zájezdem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor služeb cestovního ruchu prodávaný za souhrnnou cenu, pokud je uspořádán na dobu delší než 24 hodiny nebo zahrnuje-li přenocování a obsahuje-li alespoň dvě z těchto plnění:

a) ubytování,
b) dopravu,
c) jinou službu cestovního ruchu, která není doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část souboru nabízených služeb.

Aby tedy služba byla považována za zájezd, musí trvat alespoň 24 hodin nebo musí obsahovat přenocování, musí být nabízena za souhrnnou cenu a musí obsahovat dopravu a ubytování nebo jednu z těchto dvou služeb v kombinaci s další službou cestovního ruchu, která v takovém případě ovšem musí tvořit významnou část celkového plnění. Přitom zákon v dalším (zde necitovaném) ustanovení vylučuje, aby bylo možné vyhnout se naplnění kritéria souhrnné ceny rozúčtováním zájezdu na několik dílčích plnění.

Toto vše pro laika pochopitelně zní poněkud teoreticky a nemusí z toho být jasné, zda v některých hraničních případech jógový retreat bude z pohledu zákona zájezdem či nikoliv. Proto se pojďme podívat na to, jak se s ustanoveními zákona vlastně v praxi vypořádat, abychom se nedopustili ničeho protiprávního.

Varianta první: Zařiďte si cestovku

Pokud chcete samostatně organizovat retreaty se vším všudy, aby se vaši klienti nemuseli o nic starat, tedy tak, že zařídíte dopravu, ubytování, stravování, cvičení jógy a třeba i prohlídku okolí v místě pobytu, pak se jedné věci nemůžete vyhnout. V takovém případě vám totiž, pokud se nechcete pohybovat za hranou zákona, nezbývá než získat koncesi pro provozování cestovní kanceláře. Vaše aktivity budou zcela oprávněně považovány za zájezdy a ty může legálně prodávat právě jenom cestovka.

Nemá tu asi smysl zabíhat do podrobností postupu, jak takovou koncesi získat. Obecně jen uveďme, že žádost o koncesi se podává živnostenskému úřadu. Přitom vedle běžných dokumentů, které tento úřad vyžaduje pro udělení koncese vždy, se přikládá také doklad o uzavření pojištění záruky pro případ úpadku, které je ze zákona pro cestovní kanceláře povinné, a podnikatelský záměr, který obsahuje detailnější informace o plánované činnosti v oblasti cestovního ruchu.

K těmto dokumentům se vyjadřuje Ministerstvo pro místní rozvoj, které v případě, že máte platně sjednanou záruku, zpravidla dává souhlasné stanovisko.

Zřídit si koncesi cestovní kanceláře s povinným pojištěním ale z pochopitelných důvodů většina jógových studií nebude chtít. Potom zbývají ještě dvě varianty. Buď jógové retreaty organizovat tak, že nebudou zájezdem ve smyslu zákona. Nebo je organizovat prostřednictvím koncesované cestovní kanceláře, která zájezdy spotřebitelům prodávat smí.

paragraf

Varianta druhá: Vyhněte se naplnění všech kritérií zájezdu současně

Kritériím zájezdu se dá vyhnout poměrně snadno. Stačí, když si dáte pozor, abyste v rámci výjezdu za cvičením jógy neposkytovali současně více než jednu službu cestovního ruchu. Jakmile byste totiž takové služby poskytovali dvě nebo více, vaše aktivita zájezdem bude, jak vyplývá ze zákonného ustanovení citovaného v úvodu článku. Přitom můžete být poměrně v klidu, samotné cvičení jógy za službu cestovního ruchu považováno nebude.

Můžete tedy vašim klientům například zařídit v místě ubytování, které bude placené a zařizované centrálně přes vás. V takovém případě už ale musíte dopravu nechat individuálně na nich (i když samozřejmě nic nebrání tomu, abyste jeli všichni společně stejnou autobusovou linkou). Nemůžete ale už například pronajmout celému zájezdu speciální autobus, a pokud chcete být skutečně v bezpečí, nebudete ani chtít neorganizovat společnou, klienty vám placenou prohlídku okolí místa pobytu či cokoliv jiného, co by mohlo být šťouravým úředníkem považováno za službu cestovního ruchu.
Nebo naopak, můžete pronajmout společný autobus, ale v tom případě již musí ubytování vaši klienti řešit individuálně. Nic přitom samozřejmě nebrání tomu, abyste jim doporučili hotel, kde navíc jako účastníci vašeho víkendového jógového programu budou mít dojednanou speciální výhodnější cenu. Dokonce jim v takovém hotelu můžete na jejich přání zařídit rezervaci pokoje. Pokud přitom ubytování na takovém hotelu bude čistě na jejich soukromém rozhodnutí a budou si jej hradit samostatně přímo, nikoliv vaším prostřednictvím, nemůže jít o službu cestovního ruchu poskytovanou vaším jógovým studiem a tím pádem ani o vámi organizovaný zájezd.

Pozor na oprávnění cestovní agentury

Je ale třeba dodat, že pokud budete byť i jen část jógového výjezdu organizovat hromadně, určitým formalitám se stále nevyhnete. Zákon totiž vedle cestovní kanceláře zná ještě takzvané “cestovní agentury”. Cestovní agentura je subjekt podnikající v cestovním ruchu, který má oprávnění poskytovat některé služby s cestovním ruchem související, ale nesmí samostatně vlastním jménem prodávat spotřebitelům zájezdy.

Pokud v rámci jógových retreatů budete prodávat sice ne přímo zájezdy, ale jednotlivé služby cestovního ruchu ano (mezi takové jednotlivé služby cestovního ruchu by patřila například právě organizace společného ubytování nebo společné dopravy), musíte si zařídit alespoň oprávnění pro provozování cestovní agentury.

Dobrá zpráva je, že se jedná o živnost volnou ohlašovací, pro jejíž udělení nemusíte splňovat žádné speciální podmínky (kromě obecné způsobilosti k podnikání). Jednoduše přijdete na živnostenský úřad a v rámci živnosti ohlašovací si nahlásíte obor činnosti uvedený pod číslem 71, nazvaný “Provozování cestovní agentury, a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu”. Nemusíte přitom mít sjednané pojištění ani nahlašovat podnikatelský záměr, což je oproti koncesi k provozování cestovní kanceláře významné zjednodušení.

Se vznikem oprávnění na provozování cestovní agentury se ovšem váží některé povinnosti, se kterými byste se měli seznámit, než se pro tuto variantu rozhodnete. Jde například o povinnost provozovnu a propagační materiály týkající se této činnosti označit informací, že jde o cestovní agenturu. A samozřejmě je třeba dodržovat i všechny další povinnosti, které vám jako podnikateli vyplývají z právních předpisů, ty ale jistě dodržujete již jako jógové studio a tak nepůjde o nic nového.

Pokud byste se chtěli vyhnout i oprávnění cestovní agentury a tím i povinnostem, které z tohoto oprávnění vyplývají, stále můžete organizovat jógové retreaty. Pak je ale třeba zcela rezignovat na to, že byste svým klientům hromadně organizovali dopravu, ubytování či jakékoliv jiné služby, které by bylo možné vnímat jako služby cestovního ruchu. Můžete jim stále doporučit nejvhodnější spoj či nabídnout hotel, kde dostanou slevu. I v tomto případě jim můžete na základě jejich přání místo v hotelu hromadně zarezervovat (už ho ale nesmíte hromadně platit, to musí klienti každý sám za sebe). Tím to ale končí, vaše ostatní činnost se musí fakticky omezit na to, že jim řeknete, kde a kdy se v místě koná vámi organizované jógové cvičení, a vše ostatní necháte individuálně na nich. V takovém případě se obejdete bez jakýchkoliv oprávnění kromě těch, na jejichž základě provozujete svoje jógové studio.

Varianta třetí: Spolupracujte s cestovní kanceláří

Nechcete sami vyřizovat všechny potřebné formality, ale zároveň chcete svým klientům poskytnout kompletní servis, aby se sami nemuseli starat vůbec o nic? Pak je tu ještě třetí možnost, kterou si významně zjednodušíte život, a přitom vašim klientům zařídíte klid a pohodu. Touto možností je spolupráce s cestovní kanceláří.

Ta pro vás jógový retreat zařídí přesně podle vašich požadavků, ale přitom svým jménem a svým jménem jej pak vašim klientům i prodá. Tím bude zajištěno, že požadavky zákona na organizování zájezdu budou naplněny a vy budete moci klidně spát s vědomím, že na vás úředníci nemohou. Samozřejmě ale platí, že tahle varianta bude vás i vaše klienty stát něco navíc za práci cestovní kanceláře.

Volba nejvhodnějšího řešení je tak na preferencích jak vašich, tak vašich klientů. Někomu drobné nepohodlí v podobě zařízení vlastní dopravy a ubytování vadit nebude, jiný si zase raději připlatí za to, že ve svém volném čase bude moci kompletně vypnout a někdo vše potřebné zařídí za něj. I toto byste měli brát v úvahu při rozhodování, pro kterou variantu z výše předestřených se nakonec rozhodnete.

Jindřich Lauschmann

Mgr. Jindřich Lauschmann, právník, student doktorského studia Právnické fakulty UK.

15.03.2016 - 17:08

Načíst další

Komentáře

Napište komentář

Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.Partneři
Yogapoint

Chcete se stát partnerem?

Napište nám