Školení restorativní jógy
Přihlášení

Přihlášení

Zapomněl/a jste heslo? Registrace nového uživatele
YogaPoint.cz

Tantra není jen sex. Je hlavně o rozvoji osobnosti

tantra

Co je tantra? Řekli byste, že jde o nějaké erotické masáže či soubor technik pro “lepší sex”? Nejste v tom zdaleka sami. I přesto byste se ale podstatně mýlili. O sex v tantře jde pouze okrajově. Přitom nikdy není pojímán jako cíl, ale vždy pouze jako jeden z nástrojů na cestě za poznáním a osobním rozvojem.

Zní vám to zvláštně, protože až doposud jste si tantru představovali úplně jinak? Na vině je poněkud zavádějící historie informování o tantře, kterou naše kulturní oblast v několika posledních stoletích procházela. Když už v Evropě bylo o tantře slyšet, což nebylo příliš často, šlo buď o informace na základě velmi neumělých a často přímo chybných překladů starých tantrických textů, nebo se takové publikace jednoduše soustředily na to, aby šokovaly. Jak efektivně šokovat v evropské společnosti, ještě v 19. století a dokonce i části 20. století z velké části puritánské? Těžo najít něco lepšího, než historky o podivných sexuálních rituálech, které bez špetky studu praktikují zastánci východních učení.

A tak se v euro-americké civilizaci ujal pohled, že tantra je cosi, co se motá kolem sexu, a pomocí nějakého hlubšího poznání sebe sama se snaží sex činit intenzivnějším a zajímavějším. Jenomže, přestože je to částečně (z velmi malé části) pravda, tak o tohle v tantře tak docela nejde. Stačí se podívat na seznam různorodých tantrických tradic, z nichž jen několik málo praktikovalo sexuální rituály. Tantra prostě není žádná Kámasútra. V tantře naopak platí, že když už přijde na sex, vždy jde jen o jeden z nástrojů na cestě za něčím podstatnějším.

Směřujte energii k vyšším čakrám

Podle tantry má člověk tři těla: fyzické tělo, které většina z nás vnímá nejvíce, duševní tělo, které má na svědomí, jak fungujeme a jak se chováme, zjednodušeně řečeno vlastně psychiku a mysl, a energetické tělo, které je základem pro obě předchozí těla, která bez něj nemohou fungovat. V tantře se člověk snaží o poznání svého těla jako celku vznikajicího interakcí těchto složek, o překonávání nevyhnutelných limitů fyzického těla i mysli, a tím efektivnější využívání energie.

Sexualita je jedním z důležitých aspektů tělesné existence, těžko si bez ní lidský život představit. Jako takto důležitý aspekt našeho života ji tantra samozřejmě zahrnuje a bedlivě se o ni zajímá. Sexualita ale v tomto směru nemá nijak význačné postavení. Tantra pracuje třeba i s jídlem a alkoholem, a především také všechny základní “instinkty”, kterými je lidstvo nadané kvůli vlastnímu přežití.

Základním heslem tantry je, že co může člověka zničit, to jej také má sílu pozvednout. Tantra se snaží pomocí kombinace filosofických životních učení, náboženství, cvičení a jógy, rituálů a mnoha dalších nástrojů směřovat energii pryč od její realizace přes nižší čakry a směrem k jejímu uchovávání v energetickém systému a stoupání vzhůru k vyšším čakrám. Cílem tantry je směrovat energii k nejvyšším třem čakrám (v této interpretaci je ovšem celkový počet čaker 114, nikoliv pouze 7), kde by se měla projevovat a obrazně řečeno “tryskat” z člověka ven.

Vyšší čakry znamenají vyšší způsob realizace této energie, jelikož čakry směřují odspodu, od čaker věnovaných pudům a potřebám, které má člověk společné se zvířaty, k vyšším, čistě lidským potřebám a způsobům seberealizace. Energie je tedy vlastně směřována k “ušlechtilejším” cílům a činnostem a její realizace v rámci nižších čaker je omezována. K tomu je ovšem třeba velmi hluboké poznání a pochopení sebe sama, stav, kdy člověk všem složkám své osobnosti symbolizovaným nižšími čakrami dobře rozumí a dovede s nimi vědomě pracovat.

Levá nebo pravá ruka?

K takovému stavu se lze dopracovat dvěma hlavními tantrickými cestami či jejich kombinací, cestou pravé a cestou levé ruky. Cesta levé ruky znamená vnějškovou cestu, kdy člověka provází společenství, rituály a vnější svět. Vnější svět zpravidla reprezentuje guru, učitel, který žáka na tantrické cestě vede. To vše na člověka působí a učí jej víc a víc energie směřovat k vyšším čakrám.

Naopak cesta pravé ruky je záležitostí nitra každého člověka, a tak je možné praktikovat ji zcela samostatně. Tato cesta neobnáší žádné rituály, žádné vnější projevy, pouze vnitřní práci se svou vlastní energií.

Tantra ani jednu z předestřených cest neupřednostňuje, klade je vedle sebe jako zcela rovnocenné způsoby, jak se dostat k cíli, ať už volbou mezi nimi nebo oběma zároveň. Cílem tantry je práce s energií a její vedení směrem, který si sami určíme, k cíli, který si vybereme. Tantra přitom nepopírá realitu ani lidské touhy a potřeby, ale naopak se k nim staví konstruktivně a učí člověka přijmout je a pracovat s nimi, a tím je využít na cestě za duchovním růstem.

Tantra má leccos společného s jógou. Mezi jiným i leckteré techniky, z nichž některé můžeme znát i právě ze světa jógy. Kromě samotného cvičení jógy jde také o mudry (gesta utvářená rukou), mantry, mandaly (mystické grafické obrazce s rituální symbolikou) a jantry (grafické obrazce podobné mandalám, ale sloužící jako zprostředkování vesmírné moudrosti).

Co říci závěrem?

Jak je z předchozího zřejmé, tantru rozhodně nelze redukovat na sexuální stránku věci. Sexualita hraje v tantře svou důležitou úlohu, stejně jako ji hraje v lidském životě. Už jen proto by bylo chybou ji opomenout a tvářit se, že důležitá není. Tantra by proto bez práce se sexualitou částečně ztratila svůj smysl.

Tantra ale zároveň obnáší mnohem víc než jen “lepší sex”. Je to životní filosofie, která je stejně aktuální dnes, jako byla v době svého vzniku zhruba před jeden a půl tisíci lety.

Komentáře (0)
Redakce
Redakce

YogaPoint je jógový rozcestník, jehož záměrem je informovat a inspirovat. Je pro všechny, kteří se zajímají o jógu a s ní spojená témata, bez ohledu na styl, zdatnost, věk a místo. Nejen pro jogíny, ale i pro ty, kteří chtějí s jógou teprve začít.

15.01.2015 - 06:20

Načíst další
Načíst další

Komentáře

Napište komentář

Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.Partneři
Yogapoint

Chcete se stát partnerem?

Napište nám