Přihlášení

Přihlášení

Zapomněl/a jste heslo? Registrace nového uživatele
YogaPoint.cz

Blog: Astrologická a transformační předpověď na duben 2011

Prosazování mužského principu pokračuje

V měsíci dubnu pokračuje intenzita vlivů Berana, neboť další planetou, která se vedle Uranu, Jupiteru Merkura a Slunce od 2. 4. do 11. 5. usídlí v bojovném znamení Berana je Mars, vládce znamení Berana. Boj proti bezpráví a útlaku a snaha prosadit se za každou cenu ať již v osobní rovině, nebo na úrovni kultur rapidně zesílí, a nepůjde zřejmě jen o slovní výměnu názorů.

10. – 27. 4. se planeta Mars se nachází v opozici na Saturn, to ukazuje na velkou snahu o boření starých struktur a může docházet k opravdu těžkým zkouškám. Touha uvolnit svou mužskou sílu bude narážet na zaběhnutý řád věcí a chybná vnitřní přesvědčení o sobě samých a budeme tak zažívat zkoušky a omezení ve vztazích s druhými lidmi – ať již v oblasti sexuality, způsobu prosazování sebe sama, tvořivé činnosti či skrze destrukci a násilí.

21. 4. bude následovat planetu Mars do znamení Berana i Venuše a vystřídá zde Slunce, které se přesune do znamení Býka. Vyrovná přebujelý mužský princip a můžeme tak začít pociťovat větší potřebu vycházet s druhými lidmi a získat si jejich přízeň.

29. 3. došlo k přesné opozici planety Jupiter v Beranu se Saturnem ve Vahách. Tato konstelace nabývá pro duben velké důležitosti, protože novoluní – které nastane 3. 4. v 16:35 (setkání Luny se Sluncem) proběhne právě v bodě, kde se nachází tato konstelace. Luna a Slunce se tak stanou nositeli této energie. Luna ji roznese v následujících 28 dnech napříč celým horoskopem.

O co v dané konstelaci jde a jak nám tato energie může pomoci v našem osobním růstu?

Tato energie učí nalézt rovnováhu na ose, na které se v našem horoskopu nachází. Jupiter na jedné straně touží po prosazení a expanzi nových věcí, Saturn se snaží zajistit, aby základy, na kterých chceme stavět byly zdravé. Pokud tyto základy nejsou zdravé, zažíváme na opačném pólu dané osy – než je naše touha po expanzi – překážky a omezení jako upozornění, že není něco v pořádku.

Je tedy velmi důležité si všímat, jaké překážky se nám v dubnu staví do cesty, když se snažíme prosadit, začít něco nového, expandovat. Tam, kde se tyto překážky objeví, tam je určitá nerovnováha – zde nejsou dostatečně pevné základy ve formě vybudované struktury či vnitřních přesvědčení o sobě, na kterých bychom mohli stavět.

Např. nachází-li se tato konstelace v našem nativním horoskopu na ose „setkání” 1. a 7. domu, tato energie prověří, zda se dostatečně prosazujeme, uspokojujeme své potřeby, ale nikoliv na úkor druhých. Zde se na jedné straně projeví, zda příliš lpíme na tom, co si o nás myslí druzí, nebo zda jsme na partnerovi příliš závislí, nebo zda si na druhou stranu myslíme, že my a naše potřeby jsou důležitější, než potřeby druhých. Podrobný popis stavu nerovnováhy  všech 6-ti os v našich horoskopech jsou uvedeny v článku „Individuální cesta duchovního vývoje”.

Rozvoj duchovního rozměru života, soucitu a inspirace

Také bych ráda v dubnové předpovědi zmínila vstup planety Neptun do znamení Ryb, ve kterém setrvá od 3. 4. do 5. 8., poté se vrátí do znamení Vodnáře a pak opět od 3. 2.2012 vpluje do Ryb a zůstane zde dalších 13 let.

Od vstupu Neptuna do Ryb si slibujeme obrat celé společnosti spirituálním směrem, zvýšenou inspiraci a touhu po duchovním rozměru života. Může se to projevit větším soucitem lidí, bude větší prostor pro charitu a nezištnou pomoc. Neptun rozpouští Saturnské jistoty a rozmazává hranice mezi lidmi. Velmi mi to připomíná spojení lidí, vzájemnou pomoc a soucítění v době katastrof a bojů za společnou věc (jako jsme zažili během Sametové revoluce, nebo např. po Tsunami, zemětřeseních, či jiných katastrofických událostech).

Neptun značí přijetí věcí takových, jaké jsou s pokorou a důvěrou ve vyšší smysl toho, co se děje. U někoho tyto situace vyvolávají pocit oběti, u jiných touhu pomáhat a probouzí v nich soucit a nesobeckou lásku.

U lidí, kteří dosud nejsou duchovně probuzení, může Neptun přinést nejasné vnímání stavu věcí a problém se ve své realitě orientovat.

Silně transformační energie Pluta

Ještě je třeba zmínit dvě ne zcela příjemné konstelace kolektivních planet, které se mohou projevit i na osobní úrovni lidí, kteří nemají zpracovaný přístup ke své moci, vnitřní svobodě, nebo jejichž zaběhnuté struktury a přesvědčení nejsou otevřeny potřebným změnám.

Od 25. 4. vstoupí do velké hry bojů o osvobození planeta transformace Pluto. 25. 4. – 7. 7. půjde konkrétně o kvadraturu Saturna s Plutem. Pluto ve vztahu se Saturnem ničí vše, co je rigidní a neschopné proměny a obnovy. Učí nás nebát se začít znovu a stavět na zkušenostech, které nám v tom mohou pomoci. Dlouhodobě může v životě obstát jen to, co je schopné změny a přizpůsobení novým podmínkám.

od 26. 4. do 31. 7. se přidá kvadratura Pluta s Uranem. Pluto ve vztahu s Uranem značí náhlé destrukce a radikální změny, které provází silné pocity ztráty. Lidé, jež nemají tyto energie zpracovány (nemají pocit vnitřní svobody), jsou odhodlání obětovat za svobodu a nezávislost i svůj život (míněno nejen v přeneseném významu jako je obětování současné životní úrovně, jistoty ve vztazích atd.). Skrze tyto náhlé změny se učíme být opravdovější a nezávislejší, neboť když se obrátí všechno vzhůru nohama a my nemáme na čem lpět a o co se strachovat, je to jedna z cest, jak se stát skutečně svobodnými lidmi.

Závěr

Ráda bych opět na závěr zdůraznila, že to, jakým způsobem a zda vůbec se výše uvedené konstelace budou projevovat v našich osobních životech, závisí na tom, zda jde o téma, jež nemáme zpracované. Oblast, ve které se tyto energie u každého z nás projeví, je určena postavením planet a tranzitních konstelací ve vztahu k našemu horoskopu zrození.

Chcete-li zjistit, zda jde o vaše témata a jakým způsobem to může ovlivnit právě vás, obraťte se na mne skrze mé webové stránky: www.oknododuse.cz.

Komentáře (0)
Redakce
Redakce

YogaPoint je jógový rozcestník, jehož záměrem je informovat a inspirovat. Je pro všechny, kteří se zajímají o jógu a s ní spojená témata, bez ohledu na styl, zdatnost, věk a místo. Nejen pro jogíny, ale i pro ty, kteří chtějí s jógou teprve začít.

04.04.2011 - 13:59

Načíst další
Načíst další

Komentáře

Napište komentář

Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.Partneři
Yogapoint

Chcete se stát partnerem?

Napište nám