Přihlášení

Přihlášení

Zapomněl/a jste heslo? Registrace nového uživatele
YogaPoint.cz

Rozhovor o józe a mysli s Alenou Vejříkovou

Alena Vejrikova

Aleno, co pro Vás znamená jóga?

Jóga pro mne znamená jednu z cest k sebepoznání, a to na všech úrovních lidské existence, fyzické, emocionální, morální, psychické, duševní či spirituální. Možnost odhalit zákonitosti svého těla a jeho individuální potřeby. Odvahu zažít se a poznat se všemi svými schopnostmi i nedokonalostmi. Osobní zkušenost, řád a sebedisciplinu, schopnost přijmout odpovědnost za sebe a svůj život. Jóga nás může naučit osobní svobodě, soucitu, lásce, toleranci, sebeuvědomění, respektu k sobě i druhým, ale i přijetí stinných částí světa a sebe samých. Podle mne je jóga jedním z nástrojů k pochopení a uvědomění si vesmírného řádu vně i uvnitř nás, pochopení smyslu existence člověka a jeho bytí na Zemi. Záleží jen na nás, jak tento nástroj uchopíme.

Jaká byla Vaše cesta k józe a jak dlouho se jejímu cvičení věnujete?

Podívám-li se zpět, uvědomuji si, že moje cesta k józe vlastně začala studiem esoterních spirituálních nauk někdy v roce 1998. Poprvé jsem se k józe více přiblížila v roce 2005, v prvním ročníku Univerzity Nové doby pana Milana Calábka. Univerzita má velký záběr témat z oblasti zdraví, bylinné terapie, energetické medicíny, psychologie, historie vývoje lidského vědomí, přičemž základní osou studia je práce s myslí, rozvoj schopnosti uvědomování, výuka meditační praxe, budhismus. Právě meditace a práce s myslí mne velmi zaujala a moje jógová cesta začala. V té době jsem se ještě věnovala aerobicu, zumbě a dalším dynamickým sportům, ačkoli v mé knihovně už byly knihy o józe. Vlastní ásanová praxe, „fyzické cvičení“, přišlo o něco později, asi před 7 lety, kdy jsem začala vést relaxační a zdravotní cvičení se skupinkou žen.

Ing. Alena Vejříková prochází jógovou praxí již několik let.

V Roce 2013 absolvovala instruktorský kurz Hathajógy ve vzdělávacím centru Vaška Krejčíka a naplno se začala věnovat vedení lekcí a klientům. Dlouhodobě studuje duchovní nauky na Univerzitě Nové doby pana Milana Calábka.

Zajímá se o psychologii, neurologii, změněné stavy vnímání, meditace, numerologii, výklad snů, práci s intuicí a symboly. Mezi její oblíbené duševní techniky patří vizualizace a řízená imaginace.

Vystudovala dvouletý kurz psychologické astrologie a věnuje se osobnímu poradenství v oblasti duševní hygieny.

www.spirityoga.cz www.poradenstvi-alena.cz

Jaký zážitek si ve spojení s jógou vybavíte nejraději?

Příliv energie, lehkosti, radosti a pocitu propojení s celým vesmírem po návštěvě první lekce jógy. Objev jednoduchosti a uvolnění v pozicích, které na první pohled vypadají složitě, a u kterých máme dojem, že je nikdy nelze zvládnout. Klid a mír v hluboké relaxaci a meditaci. Pocit všeobjímající lásky. Propojení s ostatními. Přijetí sebe sama.

Kdo Vaši jógovou praxi nejvíce ovlivnil?

Pokud je jóga život sám, pak mne velmi ovlivnila lidskost již zmiňovaného pana Milana Calábka, jehož Univerzitu Nové doby stále navštěvuji, a jehož přednášky mne posouvají od pouhého myšlení k uvědomování si myšlení. PhDr. Lenka Adamová, u níž jsem studovala dvouletý kurz Psychologické astrologie, a která mi nastavovala zrcadla, a učila přijímat i temné stránky života a najít jejich hlubší smysl. Mgr. Petr Vladyka, který svými kurzy postupně probouzel mé vnitřní vedení a intuici. Václav Krejčík z Energy Studia, u kterého jsem absolvovala kurz instruktora Hathajógy, a který mi svým příkladem ukázal jak být sám sebou a svobodný v tomto světě. Katarina Mikulandová z Jóga Ateliéru, která „otevřela mé srdce“ a ukázala cestu lásky bez podmínek. To jsou lidé, kterých si nesmírně vážím!!!

Co podle Vás dělá jógového učitele učitelem, a dobrým učitelem?

Dobrý učitel stírá rozdíl mezi učitelem a studentem. Student se tak stává „učitelem“ svého učitele a naopak učitel „studentem“ svého studenta. Slavný Seneca řekl: „Tím, že učíme jiné, učíme sebe.“ Naplňujeme tím podstatu jógy – judž, spojení, jednota, sjednocení. Ve vztahu učitel a student oba jsme jedno, jeden celek, jedna součást. Jógového učitele, dle mého cítění, dělá učitelem jeho otevřené srdce, láska ke všem vnímajícím bytostem, jeho životní moudrost, soucit a tolerance, samozřejmě potřebné vzdělání, a to nejen na poli jógy. Jógovým učitelem jej však činí zejména jeho vlastní jógová praxe, kterou promítá do každodennosti svého života, do svého okolí, kdy se pro druhé stává věčnou inspirací a hnacím motorem. Nejlépe to mohu vyjádřit slovy klasika:

Nejlepší učitel je ten, který ukáže kam se podívat,

ale neřekne vám, co spatřit.“

(Alexandra K. Trenfon)

Máte nějakou oblíbenou knížku o józe, kterou byste čtenářům doporučila?

Smích…knihy jsou mojí vášní…o józe jich mám několik desítek, o filozofii jógy, meditacích, čakrách, ájurvédě, a samozřejmě knihy týkající se technik a fyziologie ásan. Všechny mám sice „načtené“, ale pravidelně se do nich vracím, když něco hledám a potřebuji si připomenout či ujasnit. Takže všechny jsou oblíbené. Pravdou ale je, že již několik let „studuji“ JÓGA krok za krokem od Dr. Svámí Gítánanda Giri, učebnice pro učitele a žáky. V poslední době mne zaujala Jóga pěti elementů (K. P. Michel a W. Wellmann), která se zabývá spojením jógy a ájurvédy, a objevením skrytých energií v lidském těle. Obdobně se tématu věnuje i kniha Jóga pro zdraví (Anna Trőkes a Detlef Grunert). Velmi zajímavá a místy burcující je kniha Fakta a mýty o józe (W. J. Broad), která vás donutí se zamyslet, a bezděky nepřijímat vše, co se kolem jógy v našem západním světě v posledních letech vynořuje. Nádherná je znovu vydaná kniha Sport a jóga od Elisabeth Haich (autorky známého románu Zasvěcení), která byla poprvé vydaná před 65 lety. Její odkaz je platný dodnes.

Alena Vejrikova2

Jak se díváte na roli hudby při cvičení jógy?

To je ošemetná otázka. Často se o tom vedou diskuze. Při jógové praxi bychom totiž měli dojít ke stažení svých smyslů z vnějšího světa, a obrátit je k sobě, do vlastního vnitřního prostoru. Hudba však z vnějšího světa přichází, a nejsme-li trénovaní, chtě nechtě na ní reagujeme. Takže co s tím? Já osobně hudbu na svých lekcích používám a kladu velký důraz na její výběr. Hudba u většiny z nás totiž spouští emoce, navodí atmosféru, a pokud se nám díky hudbě podaří uvolnit, zkoncentrovat, zastavit rozbouřenou mysl, nakonec v průběhu lekce ani hudbu při praktikování stejně nevnímáme. Hudba tedy může být mostem, přes rozbouřenou mysl, kterým přejdeme z všedního uspěchaného pracovního dne do ticha a klidu vnitřní krajiny svého těla i duše. Výběr hudby je důležitý. Každý jsme jinak naladěný, „vibrujeme na jiných frekvencích“, a tak co pro někoho může být příjemné, druhého naopak rozrušuje či obtěžuje. Já hudbu vybírám intuitivně a pocitově, přestože jsem si vědoma zákonitostí jejího působení.

Hledáte jógovou inspiraci na některém z tuzemských či zahraničních webů?

Ano, také, ale jógovou inspiraci jako student, i jako lektor, nejraději „zažívám“. Takže, když čas dovolí, navštívím lekce či semináře svých kolegů či učitelů. Nejde o to, něco či někoho kopírovat, jde o to, si na vlastní kůži zažít pocity jako student, klient. Uvědomím si spoustu drobných detailů jak k vlastní osobní praxi, tak ke své praxi jako lektora. To mne vždy hodně posune. Z tuzemských webů pravidelněji navštěvuji Energy studio Vaška Krejčíka či Bindu Yoga studio, Barbory Hu. Ze zahraničních webů mne v poslední době nejvíce oslovila Free Yoga s Lesley Fightmaster. Resonuji s jejím přístupem ke skladbě lekce, „sedí“ mi její hlasový projev, a dobře se mi na ní „dívá“. Je lidská…

Kromě jógy se věnujete řadě dalších činností, mimo jiné i osobnímu poradenství, co si pod tím můžeme představit?

Osobní konzultace jsou zaměřeny na běžné denní starosti a problémy, ale i dlouhodobá životní témata. Všichni se v průběhu života dostaneme do situací, kdy řešíme svoje lásky, komunikaci s partnery, výchovu dětí, vztahy s rodiči, vzpomínky na dětství, práci, nemoci, zklamání, smutek, osobní ztráty…stres a uspěchanost doby. To vše lze na konzultacích „otevřít“ a zpracovat. Někdy je k tomu vhodný horoskop, někdy numerologický rozbor, jindy zase symbolika snů, nebo vnitřní obrazy ukazující se v meditacích. Tyto techniky jsou vstupní brány ke klientově nitru. Ať už použijeme horoskop, numerologii, sny či meditace, vždy se nakonec setkáme se symbolikou, archetypy a intuicí. Což je jen kousek od technik šamanismu, ve kterých má svůj prapůvodní základ také jóga. Cílem osobních individuálních konzultací je ukázat směr, možnosti, smysl prožívaných situací, posílit naději, dodat sílu a odvahu změnit se, objevit sám sebe. A to stejné učí jóga.

Říkáte, že při osobních konzultacích pracujete s meditacemi, co pro Vás osobně meditace či relaxace znamenají?

Meditace a relaxaci vnímám jako potravu duše. Přiznám se, že je to moje srdeční záležitost. Dnešní svět klade stále větší a větší nároky naší psychice. Umět se vyrovnat s neustálými podněty zvenčí je v podstatě bojem duše o přežití v tomto světě. Relaxace a meditace není jen pouhé „uvolnění“, či pro někoho zapomnění nebo únik z reálného života. Meditace, nebo vizualizace a řízená imaginace, jsou naopak mocnými nástroji k práci s hluboce ukrytými obsahy v nás, vedoucí k transformaci vědomí a uvědomění si sebe sama. Pokud já hledám odpověď na svoji prožívanou situaci, „projdu se meditací“. Když je to složitější, navštívím své kolegy, kteří mne provedou. Meditace se tak stává účinným očistným rituálem těla, mysli, duše i ducha.

Lze znamení horoskopu propojit s naším tělem a jógovými ásanami?

Podle mne ano. V astromedicíně či astrosomatice jsou znamení horoskopu, a s nimi související planety, přiřazeny jednotlivým částem našeho těla. Je známo, že znamení Ryb přináleží kotníkům a chodidlům, znamení Býka šíji a ramenům, znamení Berana souvisí s hlavou, apod. Dle tradiční čínské medicíny jsou zase určité části těla „propojeny“ přes meridiány, energetické dráhy. No a jógové ásany s meridiány přímo pracují, ať už si to uvědomujeme či nikoli. Díky znalosti osobního horoskopu lze vysledovat, kde budeme mít sklon ke slabostem těla, a současně poznat, kde tělo posilovat a podporovat. Tělo projevuje našeho ducha, vyšší vědomí. A tak při znalosti těchto zákonitostí a souvislostí můžeme pochopit hlubší příčiny svého chování, zvyků, emocí či nemocí. Z pohledu jógové praxe v ásanách cosi zažíváme, a to cosi nás zase nasměruje k hlubším stránkám naší duše, a pokud to dále propojíme s psychologickou astrologií, můžeme, více zahlédnou kus sebe. Možná pochopíme snadněji proč se v některé ásaně cítíme jako doma a v jiné jsme naopak jako na trní. A toto pochopení obohacuje cestu jógy, po které kráčíme za sebepoznáním a nalezením harmonie těla, mysli a ducha.

Jaký je Váš pohled na psychosomatiku a čakry

Čakry, energetická centra v těle člověka, jsou jako generátory, které když „správně“ fungují, energie organismu je vyrovnaná, a člověk je zdravý. Základní čakry nacházející se podél páteře, jsou spojovány s jejími jednotlivými částmi, a tím i nervovými uzlinami. Jestliže přijmeme fakt, že čakry jsou víry energie, pak je logické, že svými vibracemi ovlivňují místa, kde se nachází. Pokud se některá z hlavních čaker „porouchá“ pak ovlivní vibrační pole kolem páteře a následně určitou nervovou uzlinu, která je zase dále spojena s konkrétními orgány těla, a ty s dalšími částmi organismu. Tím dochází ke změně vibrací nejen v  čakrovém systému, ale v celém těle, kterou organismus vnímá jako nerovnováhu, a projeví se nemoc. V čakrách, energetickém těle člověka, se otiskují naše emoce, prožitky, vzorce chování, tendence, zvyky, programy od rodičů či okolí apod. Jestliže se tedy objeví nějaká bolest, nemoc (nejen tělesná, ale i psychická), můžeme usuzovat, že nepracuje správně příslušející čakra (nebo i více čaker). Díky tomu na povrch vypluje určité životní, emocionální či psychické téma, kterému je třeba věnovat pozornost. Tyto témata lze pak zpracovat na různých rovinách, přes vizualizaci, meditaci, mantry, barvy, vůně, a další, a samozřejmě přes jógovou praxi, ásany. Práce s čakrami je jednou z možností, jak organismus vyladit, a navrátit mu rovnováhu.

/

Zmínila jste numerologii, v čem může být člověku numerologie užitečná?

Každý potřebujeme svůj osobitý způsob poznání, uvědomění si, a přijetí sebe či okolí. Potřebujeme symboliku, která s námi rezonuje, a které rozumíme. Pro někoho to jsou planety, archetypy, čakry, a pro jiného to mohou být právě čísla, jejichž prostřednictvím porozumí svému potenciálu, svým skrytým schopnostem, ale i nevědomým tendencím. Numerologie je jednou z možných bran k sebepoznání. Může pomoci pojmenovat základní struktury osobnosti člověka, to co člověk v sobě či druhých tuší, ale neumí to uchopit a využít na své cestě životem.

Máte pro naše čtenáře nějaký vzkaz?

Na počátku bylo slovo. A to slovo je LÁSKA…Po této energii každý toužíme. Chceme být láskou obdarováni. Často ji hledáme tam někde venku. Láska, tento božský zdroj je však ukryt přímo v nás, v každé buňce našeho těla. Nevyčerpatelný zdroj energie, odvahy, síly, tolerance a soucitu. Zdroj sebepřijetí a lásky bez podmínek. A tomuto božskému v každém z nás se klaním. Namasté….

 

 

Komentáře (0)
Redakce
Redakce

YogaPoint je jógový rozcestník, jehož záměrem je informovat a inspirovat. Je pro všechny, kteří se zajímají o jógu a s ní spojená témata, bez ohledu na styl, zdatnost, věk a místo. Nejen pro jogíny, ale i pro ty, kteří chtějí s jógou teprve začít.

05.02.2015 - 17:51

Načíst další
Načíst další

Komentáře

Napište komentář

Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.Partneři
Yogapoint

Chcete se stát partnerem?

Napište nám