Přihlášení

Přihlášení

Zapomněl/a jste heslo? Registrace nového uživatele
YogaPoint.cz

Trauma sensitive jóga: Jsem tady a teď

06.11.2016Ne 10:00 - 12:30

Triogie workshopů trauma-sensitive jógy

„Jógová podložka je dobrým místem, kam se vydat když verbální terapie a antidepresiva nestačí.“ ~ Amy Weintraub

Třetí workshop z trilogienese název IDENTITY: Jsem tady a teď 

V průběhu našich životů se měníme a přitom zůstáváme stále stejnou osobou. Prožité trauma často přináší nedobrovolnou změnu identity, kdy naše tělo vnímáme jako něco cizího, nebo dokonce nepřátelského. Vnímání sebe sama se rozděluje na “předtím” a “poté” a často je zažíváno odpojení se od sebe sama, mnoho lidí také zažívá sníženou kontrolu nad svými pohyby a nad zvládáním impulsů. Lidé, kteří prožili nějaké trauma, často popisují pocit, že jejich “pravé já” je uvězněno v kleci, nicméně při provádění vědomých pohybů při józe či tanci, cítí se více napojeni na své pravé já v přítomném okamžiku.

Trauma-sensitive jóga, stejně jako jóga obecně přináší pozornost k tomu co se děje tady a teď, umožňuje tedy plnější prožívání přítomného okamžiku, kultivaci všímavosti, která se v konceptu trauma-sensitive jógy odvíjí od vnímání fyzických vjemů (nikoliv primárně od realizace na úrovni mysli, jako v některých jiných přístupech kultivujících bdělou pozornost – mindfulness). Bessel van der Kolk na základě neurologických výzkumů došel k závěru, že lidé po traumatu mají velké obtíže zůstat plně v přítomnosti, neboť jsou „zaseknuti v bezčasovosti traumatické vzpomínky“. Jóga je tak účinným nástrojem, jak opět propojení s přítomností obnovit. Třetí workshop bude proto věnován zejména praxi zpřítomňování se v praxi trauma-sensitive jógy, napojování se na sebe sama tady a teď, techniky vracení se do přítomného okamžiku. Nahlédneme také prožité krize a traumata jako možný potenciál k růstu.

O trauma-sensitive józe

Trauma-sensitive jóga je specifickým přístupem v rámci jógové terapie. Zaměřuje se jako doplňková forma terapie zejména na ty, kteří prošli vysoko-stresovou zátěží či nějakým traumatem, osoby u kterých se  rozvinula posttraumatická stresová porucha, trpí úzkostmi či depresivními stavy. Využití principů trauma-sensitive jógy může být však přínosem pro kohokoliv, neboť napomáhá cítit se ve svém těle (znovu) jako doma.

Nemusíme projít ničím objektivně velkým, ochromujícím, či tragickým, abychom vnímali, jak jsme vyvedeni mimo své centrum. Někdy stačí dlouhodobý pracovní stres, intenzivní péče o děti či o nemohoucího blízkého člověka, zákrok v nemocnici, při kterém se cítíme bezmocní, porod dítěte, který nebyl zcela podle našich představ atd.

Trauma-sensitive jóga se zaměřuje se na mechanismy, kterými je trauma drženo v těle, zejména na ty, které se čistě verbálními přístupy v terapii traumatu nedaří zcela zasáhnout. Zlepšuje vztah se sebou samým i se svým tělem, kultivuje uvědomění propojenosti těla, mysli a ducha a pomáhá vystavět seberegulační dovednosti.

Tato citlivá jóga je praxí, která vytváří bezpečné prostředí, kde poskytuje prostor pro vlastní rozhodování, činění vědomé volby, (znovu)získání přátelského vztahu se svým tělem a pocitu moci  nad svým životem. Dodává lidem nástroje k nalezení psychické rovnováhy a k postupné harmonizaci i po fyzické stránce. Neužívá se při ní fyzických asistencí, důraz je kladen na individuální přizpůsobování pozic svým aktuálním dispozicím a možnostem.

Lidé při ní praktikují vnímání sebe sama, na jehož základě činí rozhodnutí vedoucí k akcím, umožňujícím jim cítit se lépe, bezpečněji, mít věci pod kontrolou díky vlastnímu rozhodnutí. Může to být použití polštářku či deky v konkrétní pozici, požádání učitele o regulaci teploty v místnosti, rozhodnutí přestat s daným cvičením dříve než ostatní…

„Jóga není o sebezdokonalení, jóga je o sebepřijetí.“ ~ Gurmukh Kaur Khalsa

Vědomé pohyby v pomalejším tempu působí na limbický systém v mozku a v něm uložená centra emocí, což v kombinaci s bezpečným a příjemným prostředím vytváří prostor pro celostní harmonizaci a zotavení se z traumatu či zátěžové situace, opětovné spřátelení se s vlastním tělem.  Ač se jedná o jemný, terapeutický přístup, některá cvičení mohou být náročnější (pro někoho fyzicky, pro někoho emočně či mentálně), ale vždy je zdůrazňována možnost dané cvičení si upravit či ho zcela vynechat a zůstat například jen u vnímání těla a či dechu.

“Trauma je nedílnou součástí života. Nemusí však být rozsudkem na doživotí. Nejenže jej můžeme léčit, při náležitém vedení a podpoře může vést k transformaci. Trauma může být jednou z nejvýznamnějších sil probouzejících a rozvíjejících člověka na duševní, společenské i duchovní úrovni. Způsob, jakým trauma zvládáme (jako jedinci, společenství a společnosti), výrazně ovlivňuje kvalitu našeho života. V konečném důsledku ovlivňuje i fakt, jak a jestli vůbec přežijeme coby živočišný druh”.

~ Peter Levine, Probouzení tygra

 

Další informace

Studio: (0)
Instruktoři:
Podmínky rezervace:PLATBA A REZERVACE: Potvrďte svou účast zaplacením zálohy 50% z ceny na účet 86-6791380237/0100. Do poznámky uveďte CELÉ JMÉNO_TADYATED + rezervujte si místo v našem rezervačním systému. Zbytek ceny se doplácí v den akce ve studiu.


Partneři
Yogapoint

Chcete se stát partnerem?

Napište nám