Přihlášení

Přihlášení

Zapomněl/a jste heslo? Registrace nového uživatele
YogaPoint.cz

Vědomí a povaha duchovního probuzení – retreat se svámím Atmanandou

16.06. - 18.06.2017Pá 18:30 - Ne 17:00

(English below)
Víkendový retreat se svámím Atmanandou je jedinečnou příležitostí k prohloubení praxe uvědomění a Sebezkoumání a k dosažení jasného porozumění.
Svámí Atmananda nabízí hluboký náhled na Duchovní probuzení a Vědomí z pohledu Advaity. Nejde o zkušenost ani stav, ale o spontánní a okamžité rozpoznání naší pravé podstaty, všudypřítomného čistého Vědomí, které je věčným Jsoucnem. Neexistuje „probuzená bytost“, pouze čisté Probuzení…

Program bude zahrnovat satsangy, meditace, procházky přírodou, pránájámu a bhadžany.

Retreat se koná v angličtině s překladem do češtiny.
Příspěvek na program: dobrovolný příspěvek pro svámího a na úhradu organizačních nákladů
Ubytování: 250 Kč/noc v ložnicích vily/chatkách ve vlastním spacáku
Strava: 290,-/den plná vege penze
Místo konání: Meditační centrum Sklenářka 458, Kostelec nad Orlicí, www.sklenarka.cz

Přihlášky: e-mailem na honza@floresta.cz

Svámí Atmananda Udasin je duchovním představeným Ajatananda ášramu, mezi-náboženského ášramu v Rišikéši na úpatí Himalájí (Indie). Původem pochází z Belgie a v Indii žije již devatenáct let.
Po krátké kariéře univerzitního lektora teologie strávil deset let o samotě jako poustevník v Izraeli a poté v severní Indii. Ke konci tohoto dlouhého pobytu obdržel v roce 2001 od svého mistra Sri Chandry Swamiho Udasina iniciaci do stavu sanjásina (mnišské zřeknutí se světského života).
Svámí Atmananda je již po více než třicet let hluboce inspirován učením Sri Ramany Maharšiho, Sri Nisargadatty Maharaje, Sri H.W.L. Poonji-“Papajiho”, Swamiho Abhishiktanandy (Henri Le Saux) a jeho realizovaného žáka, Swamiho Ajatanandy Saraswatiho (Marc Chaduc).
Svámí Atmananda Udasin učí přímou cestu ne-duality v tradici Advaity Védanty. Nabízí pravidelné satsangy a retreaty v Indii a po celém světě. Oficiální web: www.ajatananda.org

***

Retreat with Swami Atmananda Udasin (in English with Czech translation)
“Consciousness and the Nature of Spiritual Awakening”

This Retreat with Swami Atmananda is a great opportunity to deepen the practice of awareness and Self-inquiry and to reach a clarity of understanding.
Swami Atmananda offers an in-depth look at Spiritual Awakening and Consciousness, in the tradition of Advaita. It is neither an experience, nor a state of being: it is simply a spontaneous and instant recognition of our true Nature, the Ever-Present Pure Consciousness which is the eternal Self. There is no “awakened being”, only pure Awakening…

Program will consist of satsangs, meditations, walks in nature, pranayama and bhajans.

Start on Fri at 7.30pm, end on Sun at 5pm.
Conscious donation for Swami and to cover organizational costs
Accomodation: 250 CZK/night (own sleeping bag)
Food/Strava: 290 CZK/day full vegetarian board
Venue: Sklenářka Meditation Centre, Sklenářka 458, Kostelec nad Orlicí, www.sklenarka.cz

Register at honza@floresta.cz

Swami Atmananda Udasin is the Spiritual Head of Ajatananda Ashram, an interreligious ashram in the Himalayan foothills at Rishikesh (India). Originally from Belgium, he has been living in India for the last 19 years.
After a brief career as a lecturer at university, he spent ten years in solitude at a hermitage in Israel and then in North India. Towards the end of this long retreat, he received the initiation into sannyasa (monastic renunciation) in 2001 from his Master, Sri Chandra Swami Udasin. Swami Atmananda has also been deeply inspired for the last thirty years by the teachings of Sri Ramana Maharshi, Sri Nisargadatta Maharaj, Sri H.W.L. Poonja –“Papaji”, Swami Abhishiktananda (Henri Le Saux) and his realized disciple, Swami Ajatananda Saraswati (Marc Chaduc).
Swami Atmananda Udasin teaches the Direct Path of Non-Duality in the tradition of Advaita Vedanta, and offers regular satsangs and retreats in India and internationally. www.ajatananda.org

Další informace

Studio:Maitrea Praha
Instruktoři:
  • svámí Atmananda Udasin
Podmínky rezervace:Rezervujte na honza@floresta.cz, počet míst je omezen. Cena je uvedena za ubytování a plnou penzi na celá víkend. Příspěvek na program je dobrovolný.


Partneři
Yogapoint

Chcete se stát partnerem?

Napište nám