Přihlášení

Přihlášení

Zapomněl/a jste heslo? Registrace nového uživatele
YogaPoint.cz

UNDERGROUND YOGA SCHOOL S DALIBOREM ŠTĚDRONSKÝM Cyklus seminářů nejen pro lektory jógy v Jógovně Kurzy pro instruktory

30.09. - 28.01.2018So 10:00 - Ne 17:00

Važíme si toho, že pro vás připravujeme cyklus víkendů s Daliborem Štědronským, jedním z nejzkušeněších jógových učitelů na území matičky české aneb UNDERGROUND YOGA SCHOOL.

Staňte se součástí ,,party”, která se pokouší o něco více..

Proč? Protože máme pocit, že workshopů i školení pro nové instruktory je mnoho a my bychom se rádi skrze tyto víkendy setkávali s těmi, kdo jógu myslí opravdu vážně a není to pro ně pouze ,,módní ikona”. Zkrátka předávat jógu tak, jak se předávala. Z úst opravdu zkušených učitelů směrem k žákům. Tedy systém paramapara známý v Indii. Jak sám říká Dalibor: ,,Byl bych rád, aby nezapadlo to, co jsem během let dílem vypátral a vyzkoumal a dílem přenesl od svého učitele. Rád bych tento balík předal dál lidem, kteří to budou opatrovat a rozvíjet.”

A dostnu nakonec i nějaký ten papír? Slyšíme otázky. Odpovídáme: Ano, pokud člověk dokáže jít za své limity. Avšak nikoli tělesné, ale mentální. Tedy vlastních dogmat a své vlastní mysli.  Což není vždy snadné a automatické.. (Kurz není akreditován)

,,Ty nejtěžší zkoušky nás dostávají nejdále.”

Dalibor o sobě a o připravovaném cyklu:

Mým záměrem je nabídnout a předat zkušenosti nasbírané v průběhu téměř 25 let jógové praxe a 18 let výuky dynamického jógového cvičení zejména tomu, kdo praktikování jógy bere jako soustavnou činnost, jako „životní způsob“.

Mnohdy máme zažity stereotypy, za jejichž hranici nás nenapadne nahlédnout. Týká se to i cvičení jógy.  Stát, dýchat, předklánět či zaklánět se lze dělat mnoha způsoby. Ne všechny ale budou stejně efektivní.

‘Vrůstání’ do ásan je dlouhodobý proces, proto neumím nikoho ásánam naučit, pouze vysvětlím a navedu na postupy a techniky, které dnes nebývají zcela běžné a záleží na každém účastníkovi, jak s nimi naloží. Tento přístup vychází z toho, že jógové cvičení neberu jako něco definitivního, dogmatického, ale jako experimentální činnost, kdy každý sám za sebe celý život hledá, jak s aktuálně danými fyzickými a duševními možnostmi praktikovat tak, aby to přinášelo co nejlepší výsledky v rovině zdraví, mobility a sebeuvědomění.

Cyklus seminářů je určen zejména tomu, kdo již má s cvičením jógy (hlavně pak dynamických forem – ashtanga, vinyasa, power atp.) zkušenosti. Přínosem by měl být zejména instruktorům, pro které je nádavkem na závěr cyklu připravený speciální seminář zaměřený na problematiku výuky a adjustmentu.

Akce není vhodná pro začátečníky. Pro absorbování probíraných technik je třeba mít již alespoň částečně rozvinutou vnímavost k vlastnímu tělu a hlavně ochotu dále pracovat na jejím prohloubení.

Další informace

Instruktoři:
  Podmínky rezervace:PLATBA A REZERVACE: Potvrďte svou účast zaplacením zálohy ve výšce 7.500,- na účet 86-6791380237/0100. Variabilní symbol: 2017010. Do poznámky uveďte CELÉ JMÉNO_UNDERGROUND + rezervujte si místo v našem rezervačním systému. Zbytek ceny se doplácí převodem na účet do 11.09.2017. Součástí přijetí je motivační esej, prosím zašlete jí do týdne po přihlášení na email studia: info@jogovna.cz STORNO PODMÍNKY: Záloha ve výšce 7.500,- je nevratná. Pokud se klient na zvolený kurz nemůže dostavit a řádně se včas neomluví (t.j. 14 dní dopředu před začátkem kurzu), je nevratná celá částa a studio má právo vymáhat doplatek finální částky. Své místo však lze převést na jinou osobou. Odesláním peněz a přihlášením souhlasíte se storno podmínkami. Rezervace skrze rozvrh studia
  Poznámka k ceně:Lze absolvovat jednotlivé víkendy, CENA jednotlivých víkendů: 4000,-

  Program jednotlivých seminářů

  1. 30.9 – 1.10.2017 : Úvodní seminář, jehož mottem je: „Všechno je jinak. Ne však vždy…“ 

  Cílem tohoto setkání bude narušení představ o pokročilosti naší dosavadní praxe. Ač celý cyklus seminářů je praktický, během tohoto víkendu se nevyhneme nezbytnému výkladu ozřejmujícímu z jakých základů vycházím, jaká je historie dynamického jógování a že názor: „Dělají to tak všichni, tak to musí být správně“, nemá v józe místo!

  Prakticky i teoreticky rozebereme „normální a přirozené“ dýchání. Podrobně projdeme ashtangové pozdravy slunci Surja namaskár A a B. Vyzkoušíme, jak se umíme předklánět, jak nám fungují nohy a vůbec jak moc máme či nemáme tělo pod kontrolou.

  1. 7.10 – 8.10.2017 : Předklony a rotace. Motto ,,Aby dýchání nenudilo, vplétejme se při něm do ásan.“

  Praktický seminář, zaměřený zejména na techniku předklánění. Tomu přizpůsobíme i nácvik techniky dýchání. Vyzkoušíme vybrané krije a dechová cvičení a to vše s cílem lépe si uvědomit oblast břicha a pánve. Vysvětlím a vyzkoušíme, na co si v předklonových pozicích dát pozor, tak,abychom se vyhnuli chybám, které při pravidelném dlouhodobém opakování mohou přinést problémy. Budeme zkoušet předklony na vybraných pozicích, zejména první série Ashtanga vinyasa yogy, ale zkusíme i něco obtížnějšího. Poznatky z předklonů pak uplatníme i v rotačních pozicích vč. problematiky rotace hlavy. Stručně řečeno celý seminář bude o zvědomění „středu“.

  1. 9.12 – 10.12.2017 : Nohy a ruce. Motto „Bolí tě záda? Uvědom si nohy!“ 

  Postupně budeme probírat různé pozice ve stoji, a to z hlediska nohou a jejich propojení se středem. Seminář tak svým zaměřením bude logicky navazovat na předchozí seminář věnovaný předklonům. Mj. si vyzkoušíme různé cviky na rozhýbání nohou. Podíváme se na kyčle a na to, jak je bezpečně rozhýbávat. V dalším se zaměříme na horní končetiny a jak s nimi nakládat, aby byly použitelné v převrácených pozicích jako je stoj na hlavě a stoj na předloktí. Koukneme se i na jednoduchou pozici na rukou – bakásanu.  Součástí semináře bude neopomenutelná technika dýchání.

  1. 27.01 – 28.01.2018 : Záklon. Motto: „Záklon nebolí, ale než se to jeden naučí…“

  I tentokrát se budeme věnovat technice dýchání, zaměřena bude na záklonové pozice. (Předpokladem je zvládnuté technicky správné předklánění a dýchání v něm). Motivačně pohovořím o tom, proč se zaklánět. Detailně projdeme „teorií“ záklonů, tzn. na co vše se zaměřit, co vše připravit, tzn. uvolnit a rozhýbat, tak ,aby finální záklon nebolel či dokonce neubližoval. Součástí tohoto semináře bude i jemný úvod do pránájámy.

  1. (termín se připravuje – předpoklad konec března): Adjustment – seminář pro instruktory

  V tomto semináři seznámím účastníky s bezpečným způsobem opravování a navádění žáků/klientů do základních tj. předklonových a rotačních pozic. Budeme probírat, na co je třeba u cvičících dávat pozor, co je podstatné k povšimnutí. Probereme nejčastější „zásadní“ chyby. Hlavně ale budeme prakticky zkoušet kam a jak šahat.

  Harmonogram víkendu:

  Sobota i nedělě 10:00 – 13:00, 14:00 – 17:00

  Podmínky úspěšného dokončení studia:

  1. „Motivační práce / závěrečná práce“ – Proč se chcete zúčastnit tohoto semináře, jakou máte s jógou a s její výukou zkušenost jsou otázky pro první motivační práci před samotným kurzem. To, co vám následně daly semináře a to i v porovnání s vaší předchozí jógovou zkušeností, jak hodláte nové techniky a principy vtělit do své praxe a do výuky je nosným kamenem práce závěrečné. Každá z prací se píše v rozsahu 2x A4.
  2.  Ochota a schopnost přijmout principy a zásady cvičení probírané během prvních čtyř seminářů – k dokončení je potřeba min. 3 semnináře plus poslední pátý – AdjustmentPrvní, již proběhlý seminář s názvem Co pomohlo včera, neposlouží dnes z pohledu Dalibora Štědronského může být již počítán. V tomto případě se obraťte na email studia, kde vám potvrdí účast.
  3. Praktická zkouška: odcvičení krátké první série speciálně připravené pro potřeby tohoto semináře – všechny její pozice budeme probírat během předchozích víkendů, takže její zvládnutí bude pouze záležitostí ochoty.
  

  Partneři
  Yogapoint

  Chcete se stát partnerem?

  Napište nám