Přihlášení

Přihlášení

Zapomněl/a jste heslo? Registrace nového uživatele
YogaPoint.cz

Kurz sanskrtu v Yogacentru HolešoviceKurzy jógy

14.01.2012

Motto: Poznání, že tento duch, který je v zásadě jeden, je náš vlastní a že je také ve všech jiných tělech, je velikým cílem nebo pravým poznáním toho, kdo zná jednotu pravých základů všeho. Jako rozpínavý vzduch, proudící otvory flétny, se liší jen podle tónů na stupnici, tak také povaha velkého ducha je jediná, ačkoliv jeho formy jsou mnohé a vznikají jako následek činů. Když odlišnost určité projevené formy, jako je forma boha nebo jako jsou jiné formy, pomine, pak neexistuje žádný rozdíl. (Višnupurána)

Sanskrt je starověký liturgický jazyk na vysoké duchovní úrovni, pro nás dnes těžko představitelné. Kurz sanskrtu v Yogacentru zprostředkuje poznání duchovně a mravně nejvyššího indického učení, protože po absolvování tři a půlletého kurzu umožní absolventům číst gramaticky lehčí sanskrtské texty v originále, tj. např. Bhagavadgítu nebo Pataňdžaliho Jógasútry.

Původním poslání „tapas“ (askeze) a jógy bylo pomoci vnitřní duchovní přeměně člověka, kterému se díky hluboké meditaci měla zjevit pravda a měl tak vnitřně dosáhnout splynutí s „brahma“. Tím se osvobodil od koloběhu opětných zrození v tomto hrubohmotném světě – dosáhl „mókši“. A právě recitování manter v sanskrtu, tj. v jazyce, v němž původně vznikly, je jako součást meditace považováno za mnohem účinnější než jejich recitování v překladu do jiných jazyků. Nepopiratelný účinek má rovněž to, když jsou mantry recitovány s plným porozuměním sanskrtskému textu.

Ke gramatice, obsažené v Učebnici sanskrtu autorů Dušana Zbavitele a Jaroslava Strnada, budeme probírat i starověkou indickou kulturu včetně ukázek textů – budeme hovořit o védách a upanišadách, o bráhmanismu, hinduismu, buddhismu, o indických bozích a průběžně si přečteme a přeložíme některé mantry i ukázky z významných indických textů (např. Véd, upanišad, purán) v originále.

V kurzu pro začátečníky se v prvním roce naučíme číst a psát písmo dévanágarí, ligatury (spojování znaků písma), sandhi (hláskovou asimilaci), časování sloves I., IV, VI. A X. třídy v přítomném čase, imperfektum a pasivum, dále skloňování podstatných jmen mužského a středního rodu a- kmenů, i- kmenů , u-kmenů a ženského rodu á-kmenů a í- menů. Na konci prvního roku si přeložíme některé vybrané (gramaticky snadné) verše z Véd a Bhagavadgíty a některé mantry.

Na zájemce o tento krásný starověký jazyk se těší lektorka PhDr. Míla Jebavá

Témata pro odpolední blok „Náboženství a kultura Indie“

1) 14.1.2012
Úvod do jazyka – gramatická struktura sanskrtu; teorie vzniku védštiny, sanskrtu a pálijštiny; podobnost těchto jazyků s indoevropskými jazyky – latinou, angličtinou, francouzštinou, němčinou a češtinou. Stručně o písmu dévanágarí, jímž jsou psány svaté texty ve védštině a sanskrtu.

2) 28.1.2012
Mohendžodaro a Harappa; příchod Árjů do Indie.

3) 11.2.2012
Védské (bráhmanské) období a periodizace staroindických textů. Charakteristiky véd. Samhity a ukázky textů (v češtině).

4) 25.2.2012
Bohové védského období; Dumezilova teorie trojčlennosti. Ukázky textů (v češtině).

5) 10.3.2012
Upanišady, purány, šástry – charakteristiky a ukázky textů (v češtině)

6) 24.3.2012
Krize védského období; vznik džinismu a buddhismu. Buddhův život a jeho učení. Tři klenoty. Čtyři vznešené pravdy. Osmidílná stezka.

7) 14.4.2012
První koncily. Mahájána, hínajána. Charakteristika nejstarších buddhistických textů a ukázky (v češtině). Šíření buddhismu za vlády krále Ašóky.

8) 28.4.2012
Lotosová sútra, Diamantová sútra. Šíření buddhismu v Tibetu a Číně. Turfán.

Více informací ZDE

Další informace

    Kontaktní informace:

  • Ing. Jana Smažíková R.Y.T
Zpět na vyhledávání


Partneři
Yogapoint

Chcete se stát partnerem?

Napište nám