Přihlášení

Přihlášení

Zapomněl/a jste heslo? Registrace nového uživatele
YogaPoint.cz

JÓGA NIDRA – Brána k hluboké relaxaci a meditaci

16.06. - 01.01.1970

Jóga nidra – Brána k hluboké relaxaci a meditaci

Jóga nidra je jemná meditační technika s užitím vedené vizualizace a dýchání, která jsou pod dohledem odborníka v hloubkové hlubinné relaxaci: psychické, emocionální a mentální. Liší se od dalších meditačních technik tím, že je praktikovaná v ležící pozici (Shavasana) a užívá dynamický objekt koncentrace, není zde tedy potřeba žádného usilí v průběhu cvičení a každý může pouze plout díky hlasu a nořit se do vlastních zážitků.

Jóga nidra pracuje s rozdílnými vrstvami lidské existence (podstaty) a má mnohonásobné výhody, například je efektivním nástrojem na poruchy spánku a úzkosti, zlepšuje paměť a probouzí kreativitu, dále může být nápomocná k vlastní terapii.

Zkušenost, jak se naše tělo chová v hluboké relaxaci je, že veškere napětí slábne, čas se zastaví, myšlenky jsou unášeny a díky tomu tedy zbývá více a více místa ve Vaší mysli. Klid Vás očistí.

Tím, že vstoupíte do jógového spánku, s vědomím, že objevujete svůj vnitřní svět, postupně nacházíte stav maximální harmonie, ve které se objeví jemná euforie – Vaše vnitřní blaho (ánanda). JÓGA NIDRA vás dovede k uvědomění, že uvnitř sebe máte klidné, osvěžující místo a můžete se do něj navrátit kdykoliv chcete.

Tento workshop je praktickým úvodem do meditační metody JÓGA NIDRA. Budeme kombinovat 4 cvičení JÓGA NIDRA s jemným jogovým držením těla a vysvětlením teoretických souvislostí jako je původ, filozofie, struktura podvědomé mysli a symbolů, vizualizace a možnosti využití v běžném životě.

Workshop bude tlumočen do češtiny.

Na závěr obdržíte CD vhodné k praktikování meditace. Předchozí zkušenosti s jógou nebo meditací nejsou nutné.

Yoga Nidra the doorway to real relaxation and to the subconscious realm of the mind

Experience how your body is cradled into a deep relaxation, all the tensions fade away, time stops, thoughts are drifting by and there is more and more space in your mind, stillness washes over you. You enter the yogic sleep, with awareness you explore your inner subconscious world, gradually finding a state of ultimate harmony, in which a subtle euphoria emerges, it is your inner bliss (ananda). Through yoga nidra you realize that you have a peaceful place, a restful place inside and that you can come back to it whenever you want.

Yoga nidra is a gentle meditation technique which uses guided visualizations and breathings that lead the practitioner into a deep holistic relaxation: physical, emotional and mental. It differs from others meditations as it is practiced in a lying position (Shavasana) and uses a dynamic object of concentration, there is no effort during the practice and one has only to flow with the guiding voice and dive into his own experience. Yoga Nidra works with the different layers of the human being and has multiple benefits, for example it is an effective tool against sleep disorders and anxiety, it improves the memory and awakes the creativity, it can also be used as a self therapy.

This workshop shall be an introduction to the meditation method Yoga Nidra. It differs from other meditation methods as it is practiced in lying position and the practitioner is all the time guided by the instructor, this eases to achieve quickly and effortlessly a deep meditation sate. We will combine 4 practices of Yoga Nidra with soft yoga posture practice and explanation of the background of the method such as origin, philosophy behind, structure of human being and subconscious mind, symbology, visualizations and possible uses adapted to ones needs.

The workshop will be simultaneously translated into Czech and at the end a CD is delivered with the practices. Adequate for people who want to learn how to truly relax and to discover a different way to meditate, no previous experience in yoga or meditation needed.

Další informacePartneři
Yogapoint

Chcete se stát partnerem?

Napište nám