Školení restorativní jógy
Přihlášení

Přihlášení

Zapomněl/a jste heslo? Registrace nového uživatele
YogaPoint.cz

Instruktor jógy BrnoKurzy pro instruktory

16.02. - 17.06.2018Pá 15:00 - Ne 18:00

Cílem vzdělávacího programu Instruktor jógy je spojit znalosti z oblastí anatomie, fyziologie, psychologie, pedagogiky, výživy a hygieny se základy jógy, speciálními dechovými a relaxačními technikami a základy zdravého pohybu.
Kurz účastníkům poskytuje poznatky a dovednosti z oblasti tradiční jógy (hathajógy) a dalších současných směrů (powerjogy, ashtanga vinyasa yogy, jógové terapie), získáte přehled i o méně tradičních jógových formách. Během kurzu získáte potřebné teoretické znalosti i praktické zkušenosti, které vás připraví na vedení lekcí jógy pro klienty s různou úrovní pokročilosti, věku, kondice a zdravotního stavu.

Po úspěšném absolvování programu včetně závěrečných zkoušek obdržíte certifikát opravňující k získání živnostenského listu. Vzdělávací program je akreditován pro odbornou způsobilost Instruktor jógy, číslo akreditace : č.j. 101/2016-50 , platnost do 22.9.2019, vydáno MŠMT ČR.­

“Staňte se lektorem, který bude šířit zdravý životní styl a zásady zdravého pohybu – připojte se k nám!”

Další informace

Studio:Majda Agency (0)
Instruktoři:
Podmínky rezervace:Přihlášení na www.majda-agency.cz - Instruktor jógy
16 500 
Zpět na vyhledávání

Pro koho je program určen: 
Pro osoby starší 18 let s dokončeným středoškolským vzděláním, podmínkou přijetí je alespoň základní vlastní jógová praxe v délce trvání alespoň 1 roku (požadujeme stručné písemné doporučení od lektora jógy, jehož lekce navštěvujete).

Náplň programu: 
základy jógy, její historie a filosofie, poznání zásad zdravého pohybu vycházejícího z vývojové kineziologie v kombinaci se správnými pohybovými vzorci, důkladné obeznámení s technikou jógových pozic i průpravných cvičení, techniky pránajámy, práce s energií, použití relaxačních i meditačních technik. Absolvent školení bude schopen sestavit vhodný cvičební program pro skupinovou i individuální lekci jógy, bude schopen modifikovat obtížnost lekce i jednotlivých ásan dle úrovně účastníků s možností využití pomůcek i s ohledem na specifické skupiny klientů (děti, těhotné ženy, senioři). Cílem bude připravit instruktora tak, aby mu jeho znalosti umožnily inspirovat své cvičence v rozvíjení a zkvalitňování tělesného i duševního zdraví v rámci zdravého životního stylu. Vzdělávací program s hodinovou dotací 150 hodin.

Teoretická část (90 hodin) + praktická část ( 60 hodin) :
• anatomie
• fyziologie a principy zdravého pohybu
• traumatologie a první pomoc
• pedagogika, psychologie, práce s klientem
• hygiena, očistné techniky, výživa
• právní minimum
• úvod do filozofie a historie jógy
• principy zdravého pohybu – jóga a jógová terapie
• hatha jóga
• powerjóga
• ahtanga vinyasa yoga
• seznámení s hormonální jógovou terapií, yin yogou, gravidjógou, dětskou jógou, senior jógou, HOT yogou, jógou v kontextu ájurvédy, jógou v kontextu čínské medicíny, poznatky k využití jógových pomůcek
• pránájáma, enegie v józe, bandhy, mudry
• úvod k mantrám
• očistné techniky
• relaxační, koncentrační a meditační techniky

Časový harmonogram:
pátek 15.30 – 20.15 hod. + sobota 9.00 – 19.30 hod. + neděle 9.00 – 19.30 hod. … celkem 6 prodloužených víkendů

Termín konání : 

16.2 – 17.6.2018

Lektoři programu :
Bc. Aneta Pavliňáková, MUDr. Šárka Majdová, PhDr. Zdeněk Havlíček, Ing. Lucie Macháčová, Mgr. Šárka Starobová, Mgr. Simona Majdová

Podmínky závěrečných zkoušek:
• 100% účast na výuce (všeobecná a odborná část)
• závěrečný písemný test z teoretické i praktické části
• 30 hospitačních hodin (účast na vybraných jógových lekcích potvrzená instruktorem včetně analýzy pěti vybraných lekcí) + 2 jednodenní semináře ( hospitační list nutno odevzdat 2 týdny před závěr. zkouškou)
• praktická zkouška (vedení skupinové lekce, její analýza)
• natočení videozáznamu vlastního vedení lekce hathajogy nebo power yogy na DVD ( odevzdat 2 týdny před závěr. zkouškou)
• seminární práce na jedno ze zadaných témat v rozsahu 5-10 normostran ( odevzdat 2 týdny před závěr. zkouškou)

Cena : 16.500,-Kč                                                                                                                                                                            Cena zahrnuje :
• studijní program
• základní studijní materiály
• zapůjčení cvičebních pomůcek
• řádný termín závěrečné zkoušky
• certifikace – osvědčení o absolvování vzdělávacího programu akreditovaného MŠMT, které opravňuje k získání živnostenského listu
• bonusy : sleva 10 % z ceny permanentky na 10 vstupů open class + sleva 10% z ceny jednodenního semináře v Majda agency

Možnost proplacení vzdělávacího programu jako rekvalifikace od Úřadu práce:
V případě zájmu může uchazeč požádat o proplacení vzdělávacího programu příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce ČR. Žádat o zvolenou rekvalifikaci je třeba alespoň 30 dnů před termínem zahájení kurzu, aby bylo možné požadavek Úřadem práce posoudit a administrativně zpracovat. Hrazení zvolené rekvalifikace Úřadem práce není nárokové, je tedy plně na zvážení Úřadu práce, zda rekvalifikaci uhradí.V každém případě však musí klient uhradit nejprve vzdělávací program sám a po úspěšném absolvování programu a smlouvě mezi naším vzdělávací institucí a Úřadem práce, dojde k úhradě programu Úřadem práce.
 Kdo chce změnit svět, může začít rovnou u sebe.
                    Sami se staňte pozitivní změnou,již chcete ve světě vidět.”
                                                                  Mahátma Gándhí


Partneři
Yogapoint

Chcete se stát partnerem?

Napište nám