Přihlášení

Přihlášení

Zapomněl/a jste heslo? Registrace nového uživatele
YogaPoint.cz

Akreditované školení pro kvalifikaci INSTRUKTOR JÓGY II. třídy, Škola jógy KARAKAL, Frýdek-MístekKurzy pro instruktory

22.09. - 10.06.2018Pá 18:00 - Ne 18:00

Kurz je zaměřen na rozšíření teoretických a praktických znalostí v oblasti jógy potřebných pro kvalifikaci instruktor jógy II. třídy, se zaměřením na RADŽA JÓGU. Účastníci školení budou prohlubovat vědomosti o jógových technikách, filosofii jógy, základech anatomie, fyziologie, psychologie, pedagogiky, hygieny sportu, zdravého stravování a právních aspektů výuky jógy. Své celoživotní zkušenosti Vám budou předávat zkušení lektoři Zdeněk Šebesta (60 let jógové praxe), Lenka Kovalová (25 let jógové praxe), Mgr. Dana Mořkovská, MUDr. Ilona Paseková, MUDr. Zdena Šenšelová, Bc. Lenka Chamrádová, Mgr. Petra Golová a další. Výuka je rozložena do devíti víkendových seminářů o celkovém rozsahu nejméně 165 vyučovacích hodin, přičemž 9. seminář je věnován závěrečným zkouškám.

Přihlášky přijímáme do 10. září 2017.

První, zahajovací seminář se koná 22. – 24. 9. 2017, předpokládaný termín ukončení semináře závěrečnými zkouškami je 8. – 10. 6. 2018.

Více informací najdete na www.joga-karakal.

Další informace

Studio:Škola jógy KARAKAL, FRÝDEK-MÍSTEK
Instruktoři:
  • Lenka Kovalová a kolektiv
Podmínky rezervace:Uchazeč o kvalifikaci instruktor jógy II. třídy se k účasti na kurz může přihlásit za předpokladu, že dosáhl věku 21 let, má dosažené minimálně úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitou a jógovou praxi alespoň 5 let (předloží doporučení svého učitele s prohlášením o délce jógové praxe), schopnost rozumět, číst a psát v českém jazyce. O výjimkách rozhodne vedení Školy. Při nesplnění některého z kritérií nabízíme v případě zájmu možnost zúčastnit se výuky, bez možnosti získání osvědčení – po předchozí domluvě. Přihlášku (na požádání zašleme e-mailem) s dokladem o dosaženém vzdělání, doporučením svého učitele a prohlášením o délce jógové praxe, prosím, zašlete vyplněnou zpět na poštovní adresu: Lenka Kovalová – škola jógy KARAKAL, Raškovice 241, 739 04 PRAŽMO nebo na email: joga-karakal@seznam.cz, (při zaslání e-mailem předloží při registraci k nahlédnutí originály příloh) nejpozději však do 10. září 2017. Přihláška je platná po úhradě prvního semináře (připsání platby na účet, popř. platba v hotovosti). Platbu lze uhradit v měsíčních splátkách: 2 450,- Kč vždy se splatností 7 dní před jednotlivými termíny seminářů. Uvedená cena je včetně nabízené možnosti ubytování, stravy a prvního termínu závěrečných zkoušek. Kurzovné můžete zaslat složenkou typu C na adresu Lenka Kovalová – škola jógy KARAKAL, Raškovice 241, 739 04 PRAŽMO nebo převodem na účet číslo 176952849/0300, ČSOB Frýdek-Místek - variabilní symbol pro identifikaci platby - uvádějte svůj datum narození a jako poslední číslo kurzu – 9 (příklad var. s. 2205599, narození: 22. května 1959), specifický symbol v případě měsíční platby je pořadové číslo semináře (1-9). Pokud se přihlášený nemůže zúčastnit kurzu z důvodu nemoci (lékařské potvrzení o nemoci) nebo vážné rodinné události, kurzovné vrátíme.
Poznámka k akci:Ve výukových prostorách Oázy zdravého a šťastného života je k dispozici kompletní sociální zařízení (umyvadla, WC, sprchy) jednoduché pokoje, zpravidla pro 2 – 3 účastníky. Podložku na cvičení v jógovém sále máte u nás k dispozici. Za poplatek je v objektu po domluvě k dispozici sauna.   Dopravní dostupnost hromadnou dopravou: do Frýdku-Místku autobus/vlak, z Frýdku-Místku do Raškovic: autobus směr Raškovice, popř. Morávka, autobusová zastávka: RAŠKOVICE KAPLE (u některých spojů, které zde nestaví -  RAŠKOVICE ŠKOLA), poté projít mezi rodinnými domky směrem dolů k fotbalovému hřišti, vstup do „OÁZY“ je od hřiště vlevo (od zastávky RAŠKOVICE-KAPLE cca 400 metrů). Informace o Škole jógy KARAKAL najdete na www.joga-karakal.cz.
Poznámka k ceně:Celková cena celého školení činí 22 000,- Kč. Při úhradě celého kurzovného nejpozději do 1. září 2017 (termín připsání platby na účet či hotovostní platby) je cena kurzu snížena na 20 000,- Kč.
22 000 
Zpět na vyhledávání

Termíny jednotlivých seminářů:
1. seminář: 22. – 24. 9. 2017
2. seminář: 20. – 22. 10. 2017
3. seminář: 24. – 26. 11. 2017
4. seminář: 26. – 28. 1. 2018
5. seminář: 23. – 25. 2. 2018
6. seminář: 23. – 25. 3. 2018
7. seminář: 13. – 15. 4. 2018
8. seminář: 11. – 13. 5. 2018
9. seminář: 8. – 10. 6. 2018 – závěrečné zkoušky

Podmínkou pro závěrečný pohovor bude účast uchazeče na všech seminářích a písemná práce na dohodnuté téma ve stanoveném rozsahu. (O případných výjimkách z účasti na seminářích – ze závažných důvodů – rozhodne po individuálním posouzení vedení Školy jógy KARAKAL.) Osvědčení pro kvalifikaci INSTRUKTOR JÓGY II. třídy bude předáno po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek.

Časový rozvrh 1. semináře: pátek 18.00 – 21.00 hodin  (registrace 17.00 – 18.00 hod.), sobota 08.00 – 21.00 hod., neděle 8.00 – 16.00 hod. Časové rozvrhy dalších seminářů budou vždy aktuálně upřesněny s dostatečným časovým předstihem.Partneři
Yogapoint

Chcete se stát partnerem?

Napište nám