Přihlášení

Přihlášení

Zapomněl/a jste heslo? Registrace nového uživatele
YogaPoint.cz

Trauma sensitive jóga: Opět doma ve svém těle

09.10.2016Ne 10:00 - 12:30

Triogie workshopů trauma-sensitive jógy

„Jógová podložka je dobrým místem, kam se vydat když verbální terapie a antidepresiva nestačí.“ ~ Amy Weintraub

Přijměte pozvání na cyklus tří workshopů s tématem trauma-sensitive jógy na nichž se zaměříme na jednotlivé aspekty využití jógové praxe při překonávání traumatických či nadlimitně zatěžujících událostí. Budeme využívat principy trauma-sensitive jógy s hlavním důrazem na vnímání sebe sama, na to, aby jógová praxe  přinášela to, co potřebujeme v daný okamžik právě my.

 Workshopy mohou být pojímány jako na sebe navazující trilogie, mohou však být navštíveny i samostatně. Workshopy budou založeny zejména na praktické aplikaci principů a technik trauma-sensitive jógy (a dalších somaticky zaměřených přístupů práce s traumatem), prostor bude nicméně věnován i teoretickému zakotvení problematiky traumatu.

První workshop z trilogie nese název EMBODIMENT: opět doma ve svém těle 

V prvním workshopu se zaměříme na vnímání a procítění svého těla, na jeho percepci jako bezpečného místa pro  život. Teoreticky i prakticky se seznámíme s pojmem interocepce a jejím využitím (nejen) v trauma-sensitive józe. Budeme praktikovat vnímání sebe sama tady a teď, vycházení vstříc svým aktuálním dispozicím a možnostem.

V praxi trauma-sensitive jógy se využívá ásan, dechových technik a krátkých meditací z klasické hatha jógy, nicméně důležitým principem je uvědomění, že neexistuje jediný objektivně správný způsob jak jednotlivé ásany provádět, že správně je to, co je dobré právě pro mne. Judith Herman, odbornice na terapii traumatu, píše, že: „Pocit bezmoci a izolace jsou klíčovými prožitky spojenými s psychickým traumatem. Dodání vnitřní síly a znovu-napojení se jsou naopak klíčovými prožitky při uzdravování.“  V rámci workshopu pocítíme, jak činění vědomé volby a její transformace v efektivní akci, může být silným nástrojem k (znovu)získání pocitu moci nad svým životem.

O trauma-sensitive józe

Trauma-sensitive jóga je specifickým přístupem v rámci jógové terapie. Zaměřuje se jako doplňková forma terapie zejména na ty, kteří prošli vysoko-stresovou zátěží či nějakým traumatem, osoby u kterých se  rozvinula posttraumatická stresová porucha, trpí úzkostmi či depresivními stavy. Využití principů trauma-sensitive jógy může být však přínosem pro kohokoliv, neboť napomáhá cítit se ve svém těle (znovu) jako doma.

Nemusíme projít ničím objektivně velkým, ochromujícím, či tragickým, abychom vnímali, jak jsme vyvedeni mimo své centrum. Někdy stačí dlouhodobý pracovní stres, intenzivní péče o děti či o nemohoucího blízkého člověka, zákrok v nemocnici, při kterém se cítíme bezmocní, porod dítěte, který nebyl zcela podle našich představ atd.

Trauma-sensitive jóga se zaměřuje se na mechanismy, kterými je trauma drženo v těle, zejména na ty, které se čistě verbálními přístupy v terapii traumatu nedaří zcela zasáhnout. Zlepšuje vztah se sebou samým i se svým tělem, kultivuje uvědomění propojenosti těla, mysli a ducha a pomáhá vystavět seberegulační dovednosti.

Tato citlivá jóga je praxí, která vytváří bezpečné prostředí, kde poskytuje prostor pro vlastní rozhodování, činění vědomé volby, (znovu)získání přátelského vztahu se svým tělem a pocitu moci  nad svým životem. Dodává lidem nástroje k nalezení psychické rovnováhy a k postupné harmonizaci i po fyzické stránce. Neužívá se při ní fyzických asistencí, důraz je kladen na individuální přizpůsobování pozic svým aktuálním dispozicím a možnostem.

Lidé při ní praktikují vnímání sebe sama, na jehož základě činí rozhodnutí vedoucí k akcím, umožňujícím jim cítit se lépe, bezpečněji, mít věci pod kontrolou díky vlastnímu rozhodnutí. Může to být použití polštářku či deky v konkrétní pozici, požádání učitele o regulaci teploty v místnosti, rozhodnutí přestat s daným cvičením dříve než ostatní…

„Jóga není o sebezdokonalení, jóga je o sebepřijetí.“ ~ Gurmukh Kaur Khalsa

Vědomé pohyby v pomalejším tempu působí na limbický systém v mozku a v něm uložená centra emocí, což v kombinaci s bezpečným a příjemným prostředím vytváří prostor pro celostní harmonizaci a zotavení se z traumatu či zátěžové situace, opětovné spřátelení se s vlastním tělem.  Ač se jedná o jemný, terapeutický přístup, některá cvičení mohou být náročnější (pro někoho fyzicky, pro někoho emočně či mentálně), ale vždy je zdůrazňována možnost dané cvičení si upravit či ho zcela vynechat a zůstat například jen u vnímání těla a či dechu.

“Trauma je nedílnou součástí života. Nemusí však být rozsudkem na doživotí. Nejenže jej můžeme léčit, při náležitém vedení a podpoře může vést k transformaci. Trauma může být jednou z nejvýznamnějších sil probouzejících a rozvíjejících člověka na duševní, společenské i duchovní úrovni. Způsob, jakým trauma zvládáme (jako jedinci, společenství a společnosti), výrazně ovlivňuje kvalitu našeho života. V konečném důsledku ovlivňuje i fakt, jak a jestli vůbec přežijeme coby živočišný druh”.

~ Peter Levine, Probouzení tygra

Další informace

Studio: (0)
Instruktoři:
Podmínky rezervace:PLATBA A REZERVACE: Potvrďte svou účast zaplacením zálohy 50% z ceny na účet 86-6791380237/0100. Do poznámky uveďte CELÉ JMÉNO_DOMA + rezervujte si místo v našem rezervačním systému. Zbytek ceny se doplácí v den akce ve studiu.


Partneři
Yogapoint

Chcete se stát partnerem?

Napište nám