Přihlášení

Přihlášení

Zapomněl/a jste heslo? Registrace nového uživatele
YogaPoint.cz

Vědomí a povaha duchovního probuzení (satsangy)

22.05.2019St 18:30 - 21:00

(English below)

Večerní satsangy se svámím Atmanandou Udasinem

22. a 23. května 2019, 18.30 – 20.30h
Praha 1, Buddhistické centrum Lotus, Dlouhá 2, www.centrumlotus.cz

Svámí Atmananda Udasin nabízí hluboký náhled na Duchovní probuzení a Vědomí z pohledu Advaity. Nejde o zkušenost ani stav, ale o spontánní a okamžité rozpoznání naší pravé podstaty, všudypřítomného čistého Vědomí, které je věčným Jsoucnem. Neexistuje „probuzená bytost“, pouze čisté Probuzení…

Satsang je oslavou Přítomnosti a Bytí. Je pozváním k rozpoznání hluboké podstaty toho, čím skutečně jsme, skrze tiché sebe-zkoumání a pozornou přítomnost. Porozumění klamům spojeným s osobní identitou přináší stálý klid a nekonečné štěstí.
Satsangy se konají v angličtině s překladem do češtiny.

Praktické informace:
Místo Vám bude závazně rezervováno po uhrazení zálohy 100Kč/satsang, která je určena na pokrytí organizačních výdajů. Číslo účtu: 2200509951/2010, do poznámky napište “satsang”.
Vědomý dobrovolný příspěvek pro podporu učení svámího a Ajatananda ášramu v Rishikeshi se bude vybírat na místě
ONLINE PŘIHLÁŠKA: https://goo.gl/forms/b0giCHzAe1pPNHnl1
Informace: honza@floresta.cz

Na satsangy navazuje víkendový retreat na Sklenářce.

***
Svámí Atmananda Udasin je vykladačem (učitelem) Advaity (ne-duálního principu) a duchovním představeným Ajatananda ášramu v Rišikéši na úpatí Himalájí. Původem pochází z Belgie a více než dvacet let žije trvale v Indii.

Po krátké kariéře univerzitního lektora strávil deset let o samotě jako poustevník blízko Jeruzaléma a poté v severní Indii. Ke konci tohoto dlouhého pobytu přijal ideu Sanatana Dharma (Nejvyšší ušlechtilá služba). V roce 2001 obdržel od svého milovaného a dlouholetého mistra Sri Chandra Svamího Udasina iniciaci do stavu sanjásina (mnišské zřeknutí se světského života).

O dva roky později vyslyšel volání přestěhovat se blíže k řece Ganga a založit malou mnišskou komunitu k podpoře spirituální cesty nezávislé na náboženských tradicích. V následujících letech se tato iniciativa rozrostla a vyústila v založení Ajatananda ášramu, mezi-náboženského ášramu, který je zasvěcen učení o Jednotě Skutečnosti.

Kromě učení svého Mistra je Svámí přes třicet let hluboce inspirován učením Sri Ramany Maharšiho, Sri Nisargadatty Maharaje, Sri H.W.L. Poonji-“Papajiho”, Sri Atmanandy Krishny Menona, Svámího Abhishiktanandy (Henri Le Saux) a jeho realizovaného žáka, Svámího Ajatanandy Saraswatiho (Marc Chaduc), po němž je pojmenován ášram v Rišikéši.

Svámí Atmananda Udasin učí přímou cestu ne-duality v tradici Advaita-Védánty. Nabízí pravidelné satsangy a retreaty v Indii a po celém světě. Oficiální web: www.ajatananda.org

***********************************************************

SATSANGS with Swami Atmananda Udasin (in English with Czech translation)
“CONSCIOUSNESS AND THE NATURE OF SPIRITUAL AWAKENING”

22nd and 23rd May 2019, Czech Republic (Prague), 6.30pm – 8.30pm

Swami Atmananda offers an in-depth look at Spiritual Awakening and Consciousness, in the tradition of Advaita. It is neither an experience, nor a state of being: it is simply a spontaneous and instant recognition of our true Nature, the Ever-Present Pure Consciousness which is the eternal Self. There is no “awakened being”, only pure Awakening…

Satsang is a celebration of Presence and Beingness. It is an invitation to recognize the profound Nature of what we already are through silent self-inquiry and by simply being aware. As we seek to understand the delusions of personal identity, we experience a deep stillness and endless joy.

***
Practical information:
Venue: Lotus Centre (www.centrumlotus.cz), Dlouhá 2, Praha 1 (the Old-Town Square), 3rd floor

Your place will be confirmed on receiving a deposit of 5 euro per satsang, which will help to cover the organizational costs. Please note “satsang”.

Euro account:
IBAN: CZ3320100000002100509954
BIC: FIOBCZPPXXX
Bank address: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1

Conscious donation for SwamiJi and Ajatananda Ashram will be collected on spot.

Register ONLINE HERE: https://goo.gl/forms/b0giCHzAe1pPNHnl1
More information: honza@floresta.cz

Satsangs are followed by an intensive residential retreat at Sklenarka meditation centre.

***
Swami Atmananda Udasin is a teacher of Non-Duality (Advaita) and the resident Spiritual Head of Ajatananda Ashram, situated at the feet of the Himalayas in Rishikesh, India. Originally from Belgium, he has been living in India for the last 22 years.

After a brief career as a university lecturer, he spent ten years in solitude, first at a hermitage near Jerusalem and later in North India. Towards the end of this long retreat, he embraced Sanatana Dharma and, in 2001, received initiation into sannyasa (monastic renunciation) from his beloved and long-time spiritual Master, Sri Chandra Swami Udasin.

Two years later, he felt a call to move closer to the Ganges, and start a small monastic community to support spiritual seekers of all religious traditions. Over the following years, this initiative unfolded and ultimately became Ajatananda Ashram, an interreligious ashram dedicated to the Oneness of Reality.

Besides the teachings of his own Master, over the last thirty years Swami Atmananda has also been deeply inspired by the teachings of Sri Ramana Maharshi, Sri Nisargadatta Maharaj, Sri H.W.L. Poonja (Papaji), Sri Atmananda Krishna Menon, Swami Abhishiktananda (Henri Le Saux) and his realized disciple, Swami Ajatananda Saraswati (Marc Chaduc)—from whom the Ashram has taken its name.

Swami Atmananda Udasin teaches the Direct Path of Non-Duality according to the tradition of Advaita Vedanta. He offers regular satsangs and retreats, both in India and overseas. Official website: www.ajatananda.org

Další informace

Studio:Lotus
Instruktoři:
  • svámí Atmananda Udasin
Podmínky rezervace:Místo Vám bude závazně rezervováno po uhrazení zálohy 100Kč/satsang, která je určena na pokrytí organizačních výdajů. Číslo účtu: 2200509951/2010, do poznámky napište “satsang”. ONLINE PŘIHLÁŠKA: https://goo.gl/forms/b0giCHzAe1pPNHnl1


Partneři
Yogapoint

Chcete se stát partnerem?

Napište nám