evolution jaro 2019
Přihlášení

Přihlášení

Zapomněl/a jste heslo? Registrace nového uživatele
YogaPoint.cz

JUDr. Eduard Tomáš

(1908 – 2002)

„ Nikdy si o sobě nemyslím, že jsem duchovním mistrem. Některý lidem však vyhovuje i můj současný stav duchovnosti, neboť neznají lepší. A tak dělám, co mohu. S pomocí Sil Milosti Boží.“

Eduard Tomáš, který se narodil v polském Přemyšlu českým rodičům, se kterými později žil v několika evropských zemích, je patrně nejznámějším českým mystikem u nás. Po přestěhování se s rodiči do Prahy zde později vystudoval reálné gymnázium a poté Právnickou fakultu.

Během svého života se setkal s několika významnými duchovními učiteli, Františkem Drtikolem a Paul Bruntonem, díky jejichž knihám se mu otevřely dveře do duchovního světa. Jeho duchovní cestu také významně ovlivnila jeho druhá manželka Míla, se kterou společně vychovali syna Miloše. O soužití s ní Eduard Tomáš řekl: „ Dokonalá harmonie je pouze tam, kde je Poznání. Podle starých mistrů je setkání dvou duchovních lidí v manželství zázrak, který se na světě odehraje asi tak jednou za tisíc let.“

Když se na přání bývalého prezidenta Havla zúčastnil vítání Dalajlámy v Praze, šly formality stranou. Sotva ho nejvyšší duchovní hodnostář Tibetu poprvé zahlédl, hned se mu vrhl do náruče. „Líbal mě na tváře jako děcko,“ vzpomíná Eduard Tomáš s úsměvem na vřelé objetí, které rád opětoval. „ Jen jsme na sebe mrkli a hned jsme se poznali,“ vysvětluje. „ Známe se z Tibetu. Před několika stovkami let jsme tam žili oba.“

Eduard Tomáš přednášel již v šedesátých letech v pražské Unitárii. Jeho dalším veřejným vystoupením však bránila husákovská normalizace a to až do listopadové revoluce roku 1989. Do širšího podvědomí se dostal až díky televiznímu cyklu „ Gen, 100 Čechů dneška“, dvou přednáškových televizních cyklů „Paměti mystika“ a „ Cesta uskutečnění“, televizního kurzu asparšajógy v roce 1992, o které sám řekl: „Hlavními aspekty jediného jsoucna jsou existence, vědomí a blaho, dobro, mír a pravda v pozadí všeho stvoření. Dobro, mír a pravda i v pozadí našich lidských myslí. Obyčejný jogín se pokouší realizovat i základnu života celého vesmíru. To je celý rozdíl mezi nimi. Asparšajóga není obdobou různých druhů jóg. Je jejich vrcholem.“

Na sklonku svého života, v letech 2001 a 2002, také uspořádal několik přednášek v pražské Lucerně nazvané – Zkratky duchovní cesty I, Zkratky duchovní cesty II a Nebeská stezka.

„ Vnější zkušenosti jsou pro člověka nutné a užitečné, neboť žijeme ve světě. Nepřivedou ho však k tomu, aby se stal sám sobě světlem, ani k pochopení světa, tím méně vesmíru. K tomu jsou nutné zkušenosti vnitřní. Svět a celý vesmír je ve skutečnosti Absolutnem. To je nestvořené, nezrozené, nepočaté a nesložené a z jeho prázdnoty, živé prázdnoty, pochází všechno, co je stvořeno, počato, složeno a zrozeno. To řekl Buddha. To lze zažít a dokonce i ověřit si to osobní zkušeností. Bude o tom přednáška 21. října v Lucerně. Ptáte-li se, jak lze učinit svět lepším, pak tím, že zlepšíme sami sebe.“

Eduard Tomáš a jeho manželka Míla jsou také autory celé řady knih – Milarepa, Po stopách zlatého věku, Praxe jógové filosofie, Poselství, Metafyzické příběhy, Duha v zrcadle, Paměti mystika I a II, 108 meditací, Cesta uskutečnění, Jóga Velikého symbolu, Umění klidu mysli a mnoha dalších.

„Životopis Míly a Eduarda Tomášových“ (Miloš Tomáš, syn):

„Míla a Eduard Tomášovi učili životu v Bohu a s Bohem, v pokoře a lásce vlastním příkladem. Učili svobodě ducha a toleranci, nezakazovali navštěvovat jiné duchovní učitele, nevadilo jim, když někdo z jejich okolí našel zalíbení v jiné skupině u jiného učitele. Nevyvyšovali se, byli pokorní a skromní, i když sami byli velkými duchovními osobnostmi a učiteli.

Učili, že nejvyšší a pravý učitel, je všemohoucí, všudypřítomný Bůh, v souladu s Ježíšovými přikázáními „Království Nebeské je ve vás“ a „Hledejte nejprve Království Nebeské a ostatní vám bude přidáno.“ Žili podle poznatku všech starých velkých mystiků, totiž že bez pokory (kteráž bývá dávána do protikladu s pýchou) poznat Boha nelze, a je třeba se Bohu zcela odevzdat. Sami se podle toho řídili, a naprosto tím vším žili, a tak (nikoliv zprostředkovaně) učili.“

Komentáře (0)
Redakce
Redakce

YogaPoint je jógový rozcestník, jehož záměrem je informovat a inspirovat. Je pro všechny, kteří se zajímají o jógu a s ní spojená témata, bez ohledu na styl, zdatnost, věk a místo. Nejen pro jogíny, ale i pro ty, kteří chtějí s jógou teprve začít.

13.09.2009 - 13:38

Načíst další
Načíst další
Načíst další

Komentáře

Napište komentář

Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.

Partneři
Yogapoint

Chcete se stát partnerem?

Napište nám

To nejlepší ze světa jógy
1x měsíčně
do Vašeho emailu