TIN vanoce 2018
Přihlášení

Přihlášení

Zapomněl/a jste heslo? Registrace nového uživatele
YogaPoint.cz

Blog: Astrologická a transformační předpověď na duben 2011

Prosazování mužského principu pokračuje

V měsíci dubnu pokračuje intenzita vlivů Berana, neboť další planetou, která se vedle Uranu, Jupiteru Merkura a Slunce od 2. 4. do 11. 5. usídlí v bojovném znamení Berana je Mars, vládce znamení Berana. Boj proti bezpráví a útlaku a snaha prosadit se za každou cenu ať již v osobní rovině, nebo na úrovni kultur rapidně zesílí, a nepůjde zřejmě jen o slovní výměnu názorů.

10. – 27. 4. se planeta Mars se nachází v opozici na Saturn, to ukazuje na velkou snahu o boření starých struktur a může docházet k opravdu těžkým zkouškám. Touha uvolnit svou mužskou sílu bude narážet na zaběhnutý řád věcí a chybná vnitřní přesvědčení o sobě samých a budeme tak zažívat zkoušky a omezení ve vztazích s druhými lidmi – ať již v oblasti sexuality, způsobu prosazování sebe sama, tvořivé činnosti či skrze destrukci a násilí.

21. 4. bude následovat planetu Mars do znamení Berana i Venuše a vystřídá zde Slunce, které se přesune do znamení Býka. Vyrovná přebujelý mužský princip a můžeme tak začít pociťovat větší potřebu vycházet s druhými lidmi a získat si jejich přízeň.

29. 3. došlo k přesné opozici planety Jupiter v Beranu se Saturnem ve Vahách. Tato konstelace nabývá pro duben velké důležitosti, protože novoluní – které nastane 3. 4. v 16:35 (setkání Luny se Sluncem) proběhne právě v bodě, kde se nachází tato konstelace. Luna a Slunce se tak stanou nositeli této energie. Luna ji roznese v následujících 28 dnech napříč celým horoskopem.

O co v dané konstelaci jde a jak nám tato energie může pomoci v našem osobním růstu?

Tato energie učí nalézt rovnováhu na ose, na které se v našem horoskopu nachází. Jupiter na jedné straně touží po prosazení a expanzi nových věcí, Saturn se snaží zajistit, aby základy, na kterých chceme stavět byly zdravé. Pokud tyto základy nejsou zdravé, zažíváme na opačném pólu dané osy – než je naše touha po expanzi – překážky a omezení jako upozornění, že není něco v pořádku.

Je tedy velmi důležité si všímat, jaké překážky se nám v dubnu staví do cesty, když se snažíme prosadit, začít něco nového, expandovat. Tam, kde se tyto překážky objeví, tam je určitá nerovnováha – zde nejsou dostatečně pevné základy ve formě vybudované struktury či vnitřních přesvědčení o sobě, na kterých bychom mohli stavět.

Např. nachází-li se tato konstelace v našem nativním horoskopu na ose „setkání“ 1. a 7. domu, tato energie prověří, zda se dostatečně prosazujeme, uspokojujeme své potřeby, ale nikoliv na úkor druhých. Zde se na jedné straně projeví, zda příliš lpíme na tom, co si o nás myslí druzí, nebo zda jsme na partnerovi příliš závislí, nebo zda si na druhou stranu myslíme, že my a naše potřeby jsou důležitější, než potřeby druhých. Podrobný popis stavu nerovnováhy  všech 6-ti os v našich horoskopech jsou uvedeny v článku „Individuální cesta duchovního vývoje“.

Rozvoj duchovního rozměru života, soucitu a inspirace

Také bych ráda v dubnové předpovědi zmínila vstup planety Neptun do znamení Ryb, ve kterém setrvá od 3. 4. do 5. 8., poté se vrátí do znamení Vodnáře a pak opět od 3. 2.2012 vpluje do Ryb a zůstane zde dalších 13 let.

Od vstupu Neptuna do Ryb si slibujeme obrat celé společnosti spirituálním směrem, zvýšenou inspiraci a touhu po duchovním rozměru života. Může se to projevit větším soucitem lidí, bude větší prostor pro charitu a nezištnou pomoc. Neptun rozpouští Saturnské jistoty a rozmazává hranice mezi lidmi. Velmi mi to připomíná spojení lidí, vzájemnou pomoc a soucítění v době katastrof a bojů za společnou věc (jako jsme zažili během Sametové revoluce, nebo např. po Tsunami, zemětřeseních, či jiných katastrofických událostech).

Neptun značí přijetí věcí takových, jaké jsou s pokorou a důvěrou ve vyšší smysl toho, co se děje. U někoho tyto situace vyvolávají pocit oběti, u jiných touhu pomáhat a probouzí v nich soucit a nesobeckou lásku.

U lidí, kteří dosud nejsou duchovně probuzení, může Neptun přinést nejasné vnímání stavu věcí a problém se ve své realitě orientovat.

Silně transformační energie Pluta

Ještě je třeba zmínit dvě ne zcela příjemné konstelace kolektivních planet, které se mohou projevit i na osobní úrovni lidí, kteří nemají zpracovaný přístup ke své moci, vnitřní svobodě, nebo jejichž zaběhnuté struktury a přesvědčení nejsou otevřeny potřebným změnám.

Od 25. 4. vstoupí do velké hry bojů o osvobození planeta transformace Pluto. 25. 4. – 7. 7. půjde konkrétně o kvadraturu Saturna s Plutem. Pluto ve vztahu se Saturnem ničí vše, co je rigidní a neschopné proměny a obnovy. Učí nás nebát se začít znovu a stavět na zkušenostech, které nám v tom mohou pomoci. Dlouhodobě může v životě obstát jen to, co je schopné změny a přizpůsobení novým podmínkám.

od 26. 4. do 31. 7. se přidá kvadratura Pluta s Uranem. Pluto ve vztahu s Uranem značí náhlé destrukce a radikální změny, které provází silné pocity ztráty. Lidé, jež nemají tyto energie zpracovány (nemají pocit vnitřní svobody), jsou odhodlání obětovat za svobodu a nezávislost i svůj život (míněno nejen v přeneseném významu jako je obětování současné životní úrovně, jistoty ve vztazích atd.). Skrze tyto náhlé změny se učíme být opravdovější a nezávislejší, neboť když se obrátí všechno vzhůru nohama a my nemáme na čem lpět a o co se strachovat, je to jedna z cest, jak se stát skutečně svobodnými lidmi.

Závěr

Ráda bych opět na závěr zdůraznila, že to, jakým způsobem a zda vůbec se výše uvedené konstelace budou projevovat v našich osobních životech, závisí na tom, zda jde o téma, jež nemáme zpracované. Oblast, ve které se tyto energie u každého z nás projeví, je určena postavením planet a tranzitních konstelací ve vztahu k našemu horoskopu zrození.

Chcete-li zjistit, zda jde o vaše témata a jakým způsobem to může ovlivnit právě vás, obraťte se na mne skrze mé webové stránky: www.oknododuse.cz.

Komentáře (0)
Redakce
Redakce

YogaPoint je jógový rozcestník, jehož záměrem je informovat a inspirovat. Je pro všechny, kteří se zajímají o jógu a s ní spojená témata, bez ohledu na styl, zdatnost, věk a místo. Nejen pro jogíny, ale i pro ty, kteří chtějí s jógou teprve začít.

04.04.2011 - 13:59

Načíst další
Načíst další
Načíst další

Komentáře

Napište komentář

Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.

Partneři
Yogapoint

Chcete se stát partnerem?

Napište nám

To nejlepší ze světa jógy
1x měsíčně
do Vašeho emailu